Publicerad: 2024-05-27 15:31 | Uppdaterad: 2024-05-28 12:54

Centrum för hälsokriser välkomnar att regeringsuppdrag inom hälsokrisberedskap drar nytta av vår kompetens

Personer står i ett sjukvårdstält. Man närmast kameran har en t-shirt med texten WHO EMT på ryggen
Johan von Schreeb, föreståndare på Centrum för hälsokriser, leder EMT-övning Foto: N/A

De senaste veckorna har regeringen utfärdat flera nya uppdrag inom hälsokrisberedskap till Socialstyrelsen; bland annat ett Uppdrag att upprätta en nationell förstärkningsresurs för katastrofmedicinska insatser. Centrum för hälsokriser ser positivt på regeringens engagemang i dessa viktiga frågor. Vi framhåller att den kompentens vi samlar med fördel kan utnyttjas som resurs i delar av uppdragens genomförande.

En nationell förstärkningsresurs beskrivs det som en resurs som "med kort varsel kan stödja en region vars hälso- och sjukvård riskerar att överbelastas". Resursen ska även kunna användas internationellt, eftersom det i uppdraget står att den ska följa Världshälsoorganisationens (WHO) definierade standards, och sträva efter att bli klassificerade enligt WHO:s Emergency Medical Team (EMT) initiativ. 

Vi välkomnar regeringens beslut om en nationell förstärkningsresurs och menar att fokus bör ligga på att snabbt omfördela utbildad personal till en eller flera drabbade region. För att det ska bli möjligt krävs en nationell ledning. Utöver det vill vi, utifrån våra medarbetares goda kompetens och långa erfarenhet av arbete med just EMT-frågor inom WHO, understryka att för utformning av ett EMT krävs en djuplodad analys av vilka hälso- och sjukvårdsbehov som ska täckas, samt vilken kontext och nivå av EMT som ska utvecklas och klassificeras.

Ett underlag för detta skrevs 2023 på förfrågan från Socialstyrelsen av våra kollegor på Kunskapscentrum i global katastrofmedicin på Karolinska Institutet Vi ser fram emot en möjlighet att samarbeta med Socialstyrelsen kring det här uppdraget och att vår långa erfarenhet, forskning och nära samarbete med EMT/WHO därigenom kan komma till nytta, i syfte att stödja framtagandet av en ändamålsenlig och användbar förstärkningsresurs, som håller god kvalitet och följer internationella standards. Vi välkomnar ett nära samarbete med Socialstyrelsen inom detta regeringsuppdrag.