Publicerad: 2017-05-16 12:00 | Uppdaterad: 2017-05-16 16:22

Kommentar angående en internrevisionsrapport

KOMMENTAR: Idag lämnade Karolinska Institutets Internrevision sin rapport över hur en försäljning av en komponent i applikationen Min digitala vårdplan gått till. Enligt revisionen förekommer en del brister i hur KI:s vicerektor för externa relationer, professor Martin Ingvar, vid KI har hanterat försäljningen. Han har sedan tidigare valt att lämna sina uppdrag kopplade till sin tjänst som vicerektor för externa relationer vid KI.

– Enligt internrevisionen har Martin Ingvar i vissa delar agerat oaktsamt med risk för förtroendeskada för KI, även om det inte går att säga att agerandet kring ägande och vidareförsäljning bryter mot KI:s regelverk. Samtidigt pekar internrevisionen på en del brister i KI:s regelverk, dessa är redan kända av KI och en översyn har därför redan inletts, säger Anders Ekbom, vikarierande prorektor vid KI.

– Internrevisonens slutsatser visar att det är svårt att navigera rätt. Jag har fått kritik som jag tar på stort allvar och tycker att mitt beslut att avgå samverkansuppdragen inklusive rollen som vicerektor för externa realationer var riktigt. För att klara att vara framgångsrik i arbetet mellan organisationer med olika kultur och regelverk krävs ett fullt förtroende från alla parter, säger Martin Ingvar.