Publicerad: 2017-05-23 14:41 | Uppdaterad: 2017-05-24 08:33

Kommentar till tidigare KI-rektors uttalande i Läkartidningen

Kommentar: Läkartidningen har publicerat en intervju med KI:s tidigare rektor Harriet Wallberg, med anledning av att hon skickat ett brev till KI med krav på rättelser i Sten Heckschers rapport om Macchiarini-ärendet. I intervjun refererar Wallberg bland annat till samtal med KI:s vikarierande rektor och universitetsdirektör. KI:s ledning kommenterar nu hennes påstående:

”Universitetsdirektör och vikarierande rektor har på begäran av Harriet Wallberg träffat henne efter det att Sten Heckschers rapport presenterats. Då betonades att Sten Heckschers utredning är en extern rapport som konsistoriet beställt där utredaren ansvarar för innehållet. Samtidigt framfördes att KI inte kan utesluta att det kan finnas fel i rapporten då KI inte kvalitetsgranskat den. Något underkännande av Sten Heckschers utredning såsom Wallberg redovisar i Läkartidningen har aldrig gjorts.”