Publicerad: 2017-04-26 17:52 | Uppdaterad: 2017-04-29 10:15

Kommentar till uppgifter om oklarheter kring försäljning av IT-plattform

Kommentar: Dagens Nyheter har publicerat en artikel om en internutredning vid Karolinska institutet som granskar hur en försäljning av en IT-plattform gått till.

Det var efter intern kritik mot styrgruppsordföranden för Program 4D, som KI:s ledning beslutade att låta internrevisionen utreda om något fel begåtts vid försäljningen. Under tiden som utredningen pågår har styrgruppsordföranden valt att ta time-out från sitt uppdrag.