Publicerad: 2017-02-04 12:04 | Uppdaterad: 2017-02-07 11:30

Kommentar med anledning av uppgifterna om fängslad forskare i Iran

Kommentar: Karolinska Institutet, KI, har fått information om att en forskare som varit verksam vid KI ska sitta fängslad i Iran, på oklara grunder och utan rättegång. Vi har inte fått uppgifterna bekräftade men om informationen stämmer är det förstås fullständigt oacceptabelt att en människa frihetsberövas och riskerar straff utan rättegång.

För KI är det också viktigt att värna den fria tanken och att forskare runt om i världen ska kunna skapa nätverk i sin forskning. Det är en grundbult i en fri värld och en förutsättning för den vetenskapliga tanken. Vårt universitet har flera akademiska samarbeten med forskare i Iran.

KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright har fått en inbjudan att delta i den delegation till Iran som leds av statsminister Stefan Löfven och planerade att delta, som ett led i det samarbete som finns mellan forskare och universitet i Sverige och Iran. Mot bakgrund av den information som finns tillgänglig är det ännu inte bestämt om Karin Dahlman-Wright kommer att delta.