Publicerad: 2017-11-28 17:30 | Uppdaterad: 2017-11-28 17:33

KI kommenterar Riksrevisionens rapport

Kommentar: Riksrevisionen konstaterar i en ny rapport att statliga universitet och högskolor sparat ihop över tolv miljarder kronor i oförbrukade anslag och andra överskott. Riksrevisionen anser att detta visar på ett ineffektivt resursutnyttjande och rekommenderar regeringen att förbättra sin styrning. Karolinska Institutets myndighetskapital uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor, och KI har sedan tidigare inlett ett arbete för att det ska minska.

– Vi har länge efterlyst en definition av hur mycket myndighetskapital som är lämpligt för en organisation som vår då regler saknas, och jag välkomnar Riksrevisionens granskning, säger Eva Tegelberg, ekonomidirektör vid Karolinska Institutet.

De cirka 1,5 miljarder kronor som Karolinska Institutet har i myndighetskapital är fördelade på de 22 institutionerna och deras forskningsgrupper, men också på kapitalförvaltning och holdingbolagen. De senaste åren har beloppet ökat, ungefär i samma takt som omsättningen. Mätt som andel av omsättningen har alltså inte myndighetskapitalet på Karolinska Institutet ökat.

Riksrevisionen konstaterar i sin rapport att de flesta lärosätena inlett ett arbete med att bromsa utvecklingen, och att myndighetskapitalet börjat minska vid hälften av dem. Också på Karolinska Institutet har ett arbete inletts för att minska myndighetskapitalet.

– I våra budgetunderlag framgår det av prognosen att KI kommer att minska sitt myndighetskapital de kommande åren, säger Eva Tegelberg.