Publicerad: 2017-04-05 20:22 | Uppdaterad: 2017-04-06 11:45

KI kommenterar artikel i DN om ekonomiska oegentligheter

Kommentar: Dagens Nyheter har publicerat en artikel om ekonomiska oegentligheter vid en institution på Karolinska Institutet, KI. KI:s internrevision utredde i höstas ärendet och pekade då på missförhållanden som inte är acceptabla.

Det handlar om ett företag som har sålt tjänster till och fakturerat KI och hade kopplingar till anställda vid KI.

– Det här är mycket allvarligt och vi har därför lämnat ärendet vidare till personalansvarsnämnden och statens ansvarsnämnd, säger Per Bengtsson, universitetsdirektör vid KI.

En av de inblandade har därefter fått en varning av personalansvarsnämnden. Ett annat ärende ligger just nu i statens ansvarsnämnd, SAN. Beroende på utfallet i SAN kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder.