Publicerad: 2017-05-22 15:45 | Uppdaterad: 2017-05-22 15:47

Kommentar till tidigare KI-rektors kritik mot Heckscher-utredningen

Kommentar: I dag har Karolinska Institutet tagit emot ett brev från tidigare rektor Harriet Wallberg. I brevet begär hon bland annat att KI och utredarna publicerar en rättelse över vad hon anser vara fakta- och metodfel i rapporten ”Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet. Med anledning av det ger konsistoriets ordförande Mikael Odenberg följande kommentar.

”Harriet Wallbergs invändningar mot granskningsrapporten Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet är väl kända sedan tidigare. Hon har muntligen framfört sina synpunkter till konsistoriets vice ordförande, rektor, prorektor och universitetsdirektör samt artikulerat dem i en JO-anmälan, som sedermera inte föranlett någon åtgärd. Som faktum kvarstår dock att det är utredarna – och inte Karolinska Institutet – som svarar för granskningsrapportens sakliga innehåll. Harriet Wallbergs skrivelse kommer därför inte att föranleda någon ytterligare åtgärd från KI:s sida.”