Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Tisdagen den 28 november invigdes ett nytt laboratorium för MR-undersökningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Inköp av en ny MR-kamera, efter en donation av Erling Perssons Stiftelse, skapar helt nya möjligheter för såväl läkare som forskare inom regionen och på Karolinska Institutet.
Nyheter
Bernard och Barbro Osher donerar 2 100 000 USD (cirka 23 miljoner kronor) till Osher centrum för integrativ hälsa vid Karolinska Institutet. Donationen följer på en tidigare donation år 2005 från samma donatorer.
Nyheter
Karolinska Institutet är sedan 2015 medlem i nätverket Scholars at risk, en organisation som erbjuder skydd för forskare vars liv är i allvarlig fara. Genom en förfrågan som KI hörsammade och tack vare en donation från Olle Engkvists Stiftelse, kunde en forskare från Afghanistan få en tjänst vid KI.
Nyheter
Tack vare donationer från flera aktörer kan nu Karolinska Institutet tillsätta en helt ny professur i preventionsmedicin. H.K.H. Prins Daniel ger namn åt professuren och beskyddar satsningen.
Nyheter
Klusterhuvudvärk, eller Hortons huvudvärk, är den mest smärtsamma huvudvärk som finns och kallas ibland för självmordshuvudvärk. Vid årsskiftet startar forskagruppsledaren Andrea Carmine Belin världens första forskningscentrum helt specialiserat mot klusterhuvudvärk. Centrumet har blivit möjligt genom en stor donation från finansmannen och filantropen Rune Andersson.
Nyheter
Forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, får en donation om 15 miljoner kronor från Schörling Foundation. Donationen har till syfte att stärka den thoraxkirurgiska teknik- och metodutvecklingen och därtill hörande forskning vid gruppen.
Nyheter
Giving Tuesday, givandets dag, den 30 november, är en global rörelse som uppmärksammar det stora värdet av att skänka små och stora gåvor till något man bryr sig om. Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen vill särskilt belysa vikten av donationer till medicinsk forskning och utveckling.
Nyheter
Medicinska Föreningen har fått en donation på 15 miljoner kronor från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation för att rusta upp det gamla kårhuset. Projektet har pågått sedan många år med syftet att kunna skapa en inspirerande miljö för KI:s studenter, doktorander, forskare och alumner.
Nyheter
Helena Salminen har fått en privat donation på 2,75 miljoner kronor till ett forskningsprojekt. Det var precis innan jul som donationen blev klar.
Nyheter
Det nya coronaviruset och covid-19 har lett till extra stort intresse för att stödja medicinsk forskning och andra insatser mot pandemin. Karolinska Institutet (KI) har under de senaste månaderna tagit emot rekordmånga donationer från privatpersoner, stiftelser, näringsliv och organisationer. Pengarna behövs – den här forskningen är nödvändig i arbetet mot pandemin.
Nyheter
Industri- och finansmannen Fredrik Lundberg ger en privat donation på 25 miljoner kronor till Karolinska Institutet. Donationen går till forskning kring sjukdomar i stora kroppspulsådern.
Nyheter
Det första Dan Grandér memorial prize för bästa avhandling vid Karolinska Institutet inom cancerforskning har delats ut till Nicholas Valerie vid institutionen för onkologi-patologi.
Nyheter
Professor Anders Franco-Cereceda vid Karolinska Institutet får av industrimannen Fredrik Lundberg ytterligare 11 miljoner kronor för forskning om missbildad aortaklaff och hur det är kopplat till aortaaneurysm, pulsåderbråck i bröstkorgen.
Nyheter
Medicinska Föreningens (MF) kårhus på KI:s campus i Solna är i stort behov av att renoveras, till en beräknad kostnad av 40 miljoner kronor. Nu samlar MF in pengar för att säkra både byggnadens och studentkårens framtid.
Nyheter
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09