Publicerad: 2016-09-23 13:03 | Uppdaterad: 2017-01-24 22:04

KI etablerar centrum i Hongkong för regenerativ medicin

Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine har sina lokaler i Hong Kong Science Park. Foto: Hong Kong Science Park.

I oktober invigs Karolinska Institutets första egna etablering utomlands – Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong. Centrumet innebär en kraftfull förstärkning av KI:s forskning inom regenerativ medicin och väntas öppna dörrar för samarbeten i både Hongkong och andra delar av Asien. Men vägen dit bjuder på utmaningar.

Tidigt förra året donerade den Hongkong-baserade affärsmannen Ming Wai Lau 50 miljoner amerikanska dollar, motsvarande drygt 400 miljoner kronor, till KI. Pengarna avser etablering av ett forskningscentrum inom regenerativ medicin, med en nod i Stockholm och en i Hongkong, under KI:s ledning.

Den 7 oktober slår Ming Wai Lau Centre upp portarna i Hong Kong Science Park.

Ola Hermansson. Foto: Erik Cronberg.– Vi skapar en forskningsambassad i Hongkong. Det är fantastiskt spännande! Till ytan är det som ett litet Biomedicum-kvarter, med plats för upp till 50 forskare, säger Ola Hermanson, vetenskaplig föreståndare för det nya centrumet och forskare vid institutionen för neurovetenskap.

Vid Lau Centre ska man bedriva grundforskning rörande teknologier som är relevanta för regenerativ medicin. Det kan exempelvis handla om RNA-teknologi, encellsanalys eller genteknik.

Regenerativ medicin syftar till att ersätta skadad eller förlorad vävnad med nya celler, eller med vävnader producerade från stamceller. I ett framtida perspektiv kan forskningen ha relevans för behandling av sjukdomar som svår hjärtsvikt, leversvikt, ryggmärgsskador och Parkinsons sjukdom.

Rekryteringen är i slutfasen

Verksamheten i Hongkong är fortfarande under uppbyggnad. Inom kort tillkännages vilka forskargruppledare som rekryteras och flyttar sin verksamhet till det nya labbet. Utlysningen riktades till yngre forskare från hela världen och de högst rankade har intervjuats i Stockholm.

I slutet av september blir det också klart vilka KI-forskare som mottar de första så kallade Lau-anslagen som ingår i donationen. De har utlysts till forskargruppledare vid KI, som håller på att etablera sin egen forskargrupp inom regenerativ medicin. Varje anslag är på 1,6 miljoner kronor årligen under tre år, med möjlighet till två års förlängning. Upp till åtta anslag delas ut och mottagarna utgör den virtuella Stockholmsdelen av forskningscentrumet.

”Ett nav i ett globalt forskningsnätverk”

Agneta Wallin Levinovitz. Foto: Erik Cronberg.Etableringen innebär framförallt en kraftfull förstärkning av KI:s forskning inom regenerativ medicin, anser Agneta Wallin Levinovitz, centrumets forskningskoordinator. Men det skapar också viktiga möjligheter till samarbete. Dels mellan KI-forskarna som får Lau-anslag och forskarna vid Hongkongnoden, dels mellan KI:s forskare och forskare vid andra lärosäten i och utanför Hongkong. University of Hong Kong har också mottagit en donation motsvarande cirka 115 miljoner kronor för samarbete med KI inom samma forskningsområde.

– Lau Center ska bli ett nav i ett globalt forskningsnätverk, säger Agneta Wallin Levinovitz.

KI:s närvaro i Hongkong ökar möjligheten till genombrottsforskning, anser Ola Hermanson.

– Vi tror att personer som är duktiga inom det här området lockas av etableringen. Forskning i dag handlar mycket om samarbeten, speciellt för nybildade grupper. En stor del av den bästa stamcellsforskningen görs i Kina, nära Hongkong, i Japan och på andra håll i Asien. Där vill man vara med, och då är det lite långt från Stockholm ibland, säger han.

Men även om samarbete är en möjlighet, är det också en utmaning, konstaterar Ola Hermanson. För att knyta ihop de två noderna utvecklas ett omfattande kursprogram med gemensamma forskarutbildningskurser, vetenskapliga konferenser och workshoppar. Postdok-utbyten uppmuntras och i anslagsutlysningarna anges att sökanden förväntas samarbeta med den andra noden och övriga Kina. Resor mellan Stockholm och Hongkong bekostas av donationen. Doktorander i Hongkong-grupperna måste dessutom vara registrerade vid KI i Sverige, eftersom svenska universitet inte får utfärda examina utomlands.

Fokus på koppling mellan noderna

Med ett brittiskt förflutet är de etiska forskningsreglerna i Hongkong i linje med de europeiska, anser Ola Hermanson, som säger att han kommer att ha nära kontakt med Ronald Li, forskningschef för Hongkong-noden och professor i stamcellsbiologi och regenerativ medicin vid University of Hong Kong. Verksamheten i Hongkong bedrivs i KI:s namn och måste leva upp till de krav som gäller på KI.

Marie Tell. Foto: Erik Cronberg.Att på så stort avstånd se till att intern styrning och kontroll fungerar blir en av de stora utmaningarna, menar Marie Tell, administrativt ansvarig vid centrumet och biträdande universitetsdirektör vid KI.

– Det bygger på att rekrytera bra personer på plats och ge dem en bra introduktion i KI:s regelverk, både administrativt och forskningsmässigt. Jag tror att det är viktigt att skapa känslan av att de faktiskt tillhör KI. Vi, det svenska KI, måste synas där, säger hon.

Samtidigt får man naturligtvis inte bryta mot lokal lagstiftning. Uppbyggnaden har inneburit ett stort arbete med att ta reda på hur denna lagstiftning fungerar, till exempel rörande anställningar.

– Det här är första gången ett svenskt statligt universitet etablerar sig utomlands. Mycket tid går åt till att säkra att vi gör rätt och ofta finns inget facit, säger Agneta Wallin Levinovitz.

Omfattande ansträngningar har också gjorts för att säkerställa att KI faktiskt får genomföra etableringen i Hongkong. KI tog tidigt kontakt med utbildningsdepartementet för att söka tillstånd, och har bland annat genomfört en rättsutredning med hjälp av en advokatbyrå för att klargöra eventuella lagliga hinder.

Senare lämnades en ny begäran in till utbildningsdepartementet, om tillstånd att få lokalanställda medarbetare utomlands. I augusti kom beskedet: begäran lämnas utan åtgärd. En myndighet anses själv ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter och beslut.

– För oss är det viktigt att regeringen är medveten om vad vi gör och att de inte har sagt nej. Även om de inte heller anser att det behövs ett tillstånd, säger Marie Tell.

Finansieras helt av donationen

En avgörande faktor är att verksamheten är helt finansierad av donerade medel. Det gäller forskning, likväl som administrativa kostnader och eventuella framtida avvecklingskostnader. Statsanslag får inte användas för att driva egna enheter i andra länder.

Donationen ska täcka verksamheten under fem år, men redan efter tre år görs en utvärdering.

– Då vill jag se att grupperna i Hongkong håller hög forskningskvalitet och interagerar väl med forskarna i Stockholm. Längre fram hoppas jag att det här blir ett varaktigt, självgående centrum i stil med en institution vid KI, säger Ola Hermanson.

Text: Sara Nilsson