Publicerad: 2023-09-28 11:49 | Uppdaterad: 2023-09-28 11:51

Ny donation till Osher centrum för integrativ hälsa

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

Bernard och Barbro Osher donerar 2 100 000 USD (cirka 23 miljoner kronor) till Osher centrum för integrativ hälsa vid Karolinska Institutet. Donationen följer på en tidigare donation år 2005 från samma donatorer.

Bernard och Barbro Osher förlänger sitt engagemang från 2005 och donerar ytterligare cirka 23 miljoner kronor till Osher centrum för integrativ hälsa vid Karolinska Institutet.

Donationen är ett så kallat "endowment", det vill säga att pengarna fördelas ut över en längre tid, vilket gör att centret kan vara verksamt i många år framöver.

Professor Mats Lekander. Foto: Andreas Andersson.
Mats Lekander. Foto: Andreas Andersson.

- Det är fantastiskt roliga nyheter. Bernard och Barbro Oshers nya gåva säkerställer att Osher centrum för integrativ hälsa kan fortsätta i många år framöver. Vi är oerhört glada för det långvariga förtroendet som paret Osher visar för vår verksamhet, säger Mats Lekander, professor i hälsopsykologi vid Karolinska Institutet och föreståndare för verksamheten.

Vid Osher centrum för integrativ hälsa bedrivs forskning för att förstå mekanismer relaterade till subjektiva hälsoupplevelser, som smärta, trötthet och långvarig stress, och utveckling av psykologisk behandling relaterad till dessa områden.

Centret samarbetar nära med primärvården och är likaså engagerat i utveckling och implementering av informationssystem för att tillvarata patientperspektiv i vården.