Publicerad: 2017-01-12 14:59 | Uppdaterad: 2017-01-12 15:23

Martin Ingvar får nytt uppdrag i Karolinska Institutets ledning

Martin Ingvar har utsetts till Karolinska Institutets vicerektor för samordning av frågor kring extern samverkan. Uppdraget är nytt i ledningsorganisationen och syftar till att stödja arbetet med donationer till universitetet.

Arbetet med donationer samordnas inom Development office på Karolinska Institutet dit uppdraget knyts. Många arbetar med frågan om donationer, eller så kallad fundraising med hjälp av filantropiskt stöd på Karolinska Institutet. Men nu införs en sammanhållande och strategisk funktion i ledningen som stöd till rektor.

– Det här går i linje med Karolinska Institutets Strategi 2018, där filantropiskt stöd är ett av de områden som lyfts fram. Det behövs en tydlighet och kontinuitet gentemot donatorerna och då har vi behov av en vicerektor som kan ägna tid, kraft och ge stöd åt rektor i detta, säger vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright.

Fundraising och filantropiskt stöd är viktigt för ett lärosäte i dag, menar hon. Att placera frågorna i universitetsledningen är helt i linje med internationella universitet och Martin Ingvar har tidigare arbetat med den här typen av frågor.

Vid årsskiftet gick hans tidigare förordnande ut som vicerektor för framtidens hälso- och sjukvård, vilket tajmade det nya uppdraget. Han behåller vissa av sina tidigare frågor. Nu blir fokus att göra Karolinska Institutet till en tydlig aktör inom fundraising.

– Vi behöver externa relationer på ett antal områden, till exempel för donationer till långa banbrytande projekt där ordinarie finansiering inte finns. För att komma i fråga behöver Karolinska Institutet ha en genomtänkt politik för det, en mer systematisk hantering och en arbetsplan som förankras i organisationen, säger Martin Ingvar.

Det blir fortfarande flera personers uppgift att jobba mot donatorer samt att fördela medel internt.

– Jag blir ansvarig för att läsa kartan, säger han.

Text: Madeleine Svärd Huss