Publicerad: 2023-12-05 11:16 | Uppdaterad: 2023-12-07 08:13

Ny MR-kamera i Huddinge öppnar för nya möjligheter

Marie Wahren-Herlenius, prefekt vid institutionen för medicin Solna, Annika Östman Wernerson, rektor och Stefan Persson, ordförande Erling Persson stiftelse. klipper bandet vid  invigningen av den nya MR-kameran.
(Från vänster) Marie Wahren-Herlenius, prefekt vid institutionen för medicin Solna, Annika Östman Wernerson, rektor, och Stefan Persson, ordförande Erling Perssons Stiftelse. Foto: Ulf Sirborn

Tisdagen den 28 november invigdes ett nytt laboratorium för MR-undersökningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Inköp av en ny MR-kamera, efter en donation av Erling Perssons Stiftelse, skapar helt nya möjligheter för såväl läkare som forskare inom regionen och på Karolinska Institutet.

Redan 2013 inleddes ett samarbete mellan institutionen för medicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset under namnet MR Hjärta-Kärl. Syftet var att låta kliniska forskare från olika verksamhetsområden mötas i en stimulerande miljö med avsikt att genomföra vetenskapliga projekt integrerat med klinisk diagnostik.

Lars Rydén
Lars Rydén, professor. Foto: Ulf Sirborn

Men möjligheterna till avancerade MR-undersökningar har hittills varit mycket begränsade i Huddinge, förklarade Lars Rydén, senior professor vid institutionen för medicin Solna och ordförande för styrgruppen MR-Hjärta Kärl, när han hälsade välkommen till invigningen och den inledande föreläsningen:

– Den nya kameran här i Huddinge möjliggör inte enbart en ökad tillgänglighet av nya undersökningsmetoder i den södra delen av regionen så att rätt diagnos ställs och rätt behandling sätts in, utan även nya möjligheter för forskningen på Karolinska Institutet. 

Peder Sörensson, överläkare och docent på institutionen för medicin i Solna, föreläser om den nya MR-kameran.
Peder Sörensson, överläkare och docent på institutionen för medicin i Solna. Foto: Ulf Sirborn

Ulf Hedin, professor och överläkare i kärlkirurgi samt Peder Sörensson, överläkare och docent på institutionen för medicin i Solna, visade under föreläsningen exempel på de ökade kliniska möjligheterna och nya tillämpningsområden för bland annat preventiva åtgärder:

– Det yttersta målet är att se farorna innan det händer. Vi har inte råd att inte samla in så mycket information som möjligt om varje enskild patient, sa Ulf Hedin.

Forskningen kommer bland annat att gynnas genom ökad patientinkludering i forskningsstudier, förklarade Marcus Carlsson, professor i klinisk fysiologi på Karolinska Institutet:

– Kameran erbjuder ett gyllene forskningsverktyg utan invasiva åtgärder och vi kan nu följa en process över tid med hög mätsäkerhet.

Med den nya MR-kameran på plats så finns alla förutsättningar för att laboratoriet i Huddinge ska fortsätta att attrahera spetskompetens inom hjärtkärldiagnostik. Lars Rydén förtydligade:

– Vi har en vision om att bli internationellt ledande inom hjärtkärl-MR.

Efter föreläsningen samlades de inbjudna gästerna i det nya laboratoriet där Erling Persson stiftelsens ordförande Stefan Persson, tillsammans med Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernerson, klippte bandet och förklarade den nya MR-kameran invigd.


Av: Sara Lidman