Publicerad: 2021-10-20 13:00 | Uppdaterad: 2021-10-25 13:33

Stor donation möjliggör satsning för KI:s studenter

Framtidens Kårhus
Medicinska Föreningens kårhus på campus i Solna. Foto: N/A

Medicinska Föreningen har fått en donation på 15 miljoner kronor från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation för att rusta upp det gamla kårhuset. Projektet har pågått sedan många år med syftet att kunna skapa en inspirerande miljö för KI:s studenter, doktorander, forskare och alumner.

Den nya donationen följer på en tidigare donation på 5 miljoner kronor från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation, som totalt nu alltså har donerat 20 miljoner kronor till projektet Framtidens kårhus som drivs av Medicinska Föreningen.

I projektet ingår en fundraisingkampanj för att kunna genomföra en upprustning av det gamla kårhuset.

–  Den här donationen är verkligen viktig, inte bara för dess storlek utan för att den är den första stora privata donationen till projektet. Dessutom är det extra värdefullt att det är just Hans och Barbara, med sin långa erfarenhet och stora kunskap inom utbildningsfrågor, som visar sitt stöd för projektet, säger Anna Eklöf, projektledare för Framtidens Kårhus, KI-alumn och tidigare vice ordförande för Medicinska Föreningen.

Carl Johan Sundberg vid institutionen för lärande, informatik, management och etik och inspektor på Medicinska Föreningen betonar också betydelsen av ett renoverat kårhus:

Carl Johan Sundberg, prefekt för LIME
Carl Johan Sundberg, inspektor på Medicinska Föreningen. Foto: Håkan Leif

– Den oerhört generösa donationen är helt avgörande för möjligheten att genomföra den uppgradering av lokalerna som behövs för att vidareutveckla och fördjupa studenternas verksamhet. Vi uppfattar att detta substantiella stöd manifesterar en stark tilltro till betydelsen av det som studenterna gör och kan göra framöver för att utveckla sig själva men även hälso- och sjukvården och lifescience-industrin i Sverige, säger han.

Hans Bergström känner Karolinska Institutet och dess verksamheter väl efter att ha varit ledamot i KI:s styrelse och ledamot i KI:s kulturkommitté.

– Medicinska Föreningen har en unik förankring genom generationer. Den traditionen är viktig att ta med in i framtiden. Kårhuset är också perfekt placerad intill Aula Medica. Men lokalerna måste verkligen rustas upp, och vi hoppas att det nu ska kunna bli ny fart på projektet, säger Hans Bergström.

Viktigt med gemensam samlingspunkt

Även Barbara Bergström framhäver att kårhuset är en viktig byggnad.

– Att det finns en trevlig central samlingspunkt för studerande på KI och ett centrum för många aktiviteter är viktigt för studierna och för sammanhållningen. Jag kan tänka mig att det betyder särskilt mycket för studerande som kommit till Stockholm från landsorten eller från andra länder, säger hon.

Om The Hans and Barbara Bergstrom Foundation

The Hans and Barbara Bergstrom Foundation är en stiftelse vars syfte är att stödja projekt baserade i Sverige för att främja upplysning, utbildning och medicinsk forskning. Stiftelsen är sedan flera år stor bidragsgivare till organisationen Forska!Sverige, som Hans Bergström – docent i statsvetenskap och tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter – tog initiativet till för tolv år sedan. Hans Bergström känner Karolinska Institutet och dess verksamheter väl, efter några år som medlem i KI:s styrelse och därefter som ledamot i KI:s kulturkommittée.

Barbara Bergström är grundare av Internationella Engelska Skolan, nu med 43 skolor och ca 30 000 elever i Sverige. Nyligen mottog hon Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för ”betydande fostrargärning”.