Publicerad: 2019-02-22 12:49 | Uppdaterad: 2019-10-01 09:54

Första Dan Grandér memorial prize

Det första Dan Grandér memorial prize för bästa avhandling vid Karolinska Institutet inom cancerforskning har delats ut till Nicholas Valerie vid institutionen för onkologi-patologi.

Nicholas Valerie disputerade 6 april 2018 med avhandlingen "Roles of NUDT5 and NUDT15 beyond oxidized nucleotide sanitation and their potential as therapeutic targets". I sitt avhandlingsarbete presenterar han nya funktioner hos enzymerna NUDT5 and NUDT15 vid oxiderad nukleotidmetabolism. Han visar också att NUDT5 är en viktig regulator för hormonsignalering och att den kan blockera tiopurinbaserade kemoterapier och på sätt minska effektiviteten hos dessa preparat. Den nya kunskapen har lett till utvecklingen av NUDT5-hämmare, som kan användas för att öka potentialen hos vissa cancerbehandlingar.

Professor Dan Grandér var under sin livstid en framstående forskare och läkare inom cancerområdet och när han avled också prefekt vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Han avled 2017 vid 53-års ålder, efter att själv ha drabbats av cancersjukdom.

Mottagaren erhåller 50 000 kronor och ett diplom. Priset administreras av institutionen för onkologi-patologi.

Ladda ner doktorsavhandlingen