Publicerad: 2016-10-09 21:48 | Uppdaterad: 2021-10-19 12:54

Kostsamma renoveringsbehov gör framtiden osäker för MF:s kårhus

KI-alumnerna Göran Sterky och Ingvar Liljefors var med och invigde MF:s kårhus år 1954. Foto: Susanna Forsell.
KI-alumnerna Göran Sterky och Ingvar Liljefors var med och invigde MF:s kårhus år 1954. Foto: Susanna Forsell.

Medicinska Föreningens (MF) kårhus på KI:s campus i Solna är i stort behov av att renoveras, till en beräknad kostnad av 40 miljoner kronor. Nu samlar MF in pengar för att säkra både byggnadens och studentkårens framtid.

MF:s kårhus renoverades senast 1985. Nu kräver lokalerna en upprustning på nytt. Överst på prioriteringslistan står bland annat att byta ut fönster, renovera byggnadens aula och uppdatera ljudanläggningen.

– Om inte renoveringen blir av så kommer kårhuset i längden att bli oanvändbart, och då vet vi inte vad som kommer att hända med föreningen i framtiden, säger MF:s ordförande Frida Hellström.

Under en söndagseftermiddag i början av oktober anordnade därför MF ett alumnmingel för att uppmana tidigare KI-studenter att donera pengar, det som ett av flera sätt för studentkåren att finansiera renoveringen.

”Studenterna behöver en mötesplats”

Ett femtiotal gäster var på plats och på scenen varvades engagerade talare med underhållning av studentkårens spexgrupper Corpus och Flix. En av talarna var Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid KI.

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg

– Jag hoppas att man verkligen ska se att de som har gått på KI är engagerade i att vi behöver ett funktionellt och modernt kårhus. Vid KI:s många program samlas studenter från olika delar av Sverige och världen och de behöver en mötesplats, säger Annika Östman Wernerson.

Sedan kårobligatoriet togs bort 2010 har studentföreningarnas ekonomi försämrats. Idag är man beroende av bland annat donationer från stiftelser, företag och privatpersoner för att hålla föreningarna flytande.

– Vi förstår ju att alumner inte kan stå för de stora donationerna som behövs för hela renoveringsprojektet. Men deras intresse och stöd gör att vi kan gå till företag och stiftelser och visa att det här är någonting som alla på KI och MF vill, säger Frida Hellström.

Fåtal donationer men fortsatt hoppfullt

Åhörarna bestod mestadels av veteraner och äldre alumner. Bland dem satt de tidigare studiekamraterna Göran Sterky och Ingvar Liljefors, bläddrandes i en tillsynes gulnad årsbok anno 1954, samma år som de själva var med och invigde kårhuset.

– Självklart måste det finnas ett kårhus. Det ger utrymme för aktiviteter och så har det ju en bra gasquekällare. Men jag tror att dagens insamling kommer att gå dåligt, det är ju inga företag här, säger Göran Sterky.

Ännu har bara ett fåtal donationer från privatpersoner kommit in. Men Annika Östman Wernerson är positiv.

– Bidrag från KI:s alumner är viktiga, dels för pengarna i sig och dels för att bidragen är en viktig signal för andra som kan vilja vara med och donera till ett bra och välfungerande kårhus, säger hon.

Text: Susanna Forsell