Publicerad: 2016-06-21 10:55 | Uppdaterad: 2017-08-18 14:57

Tre donationer möjliggör nya genombrott

Tre forskningsprojekt vid Karolinska Institutet har erhållit tilläggsdonationer på totalt närmare sex miljoner kronor. De utökade stöden skapar goda förutsättningar för att de involverade forskargrupperna på Karolinska Institutet ska nå sina mål.

Det är de tidigare donatorerna Björn och Lena Ulvaeus, Hållstens forskningsstiftelse och Stichting af Jochnick foundation som har beslutat att fortsätta med sitt stöd till pågående forskningsprojekt.

Björn och Lena Ulvaeus

Björn och Lena Ulvaeus donerar ytterligare 2 miljoner kronor till professor Eva Hellström-Lindberg och hennes kollegor vid Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (Herm) vilket ger möjlighet att fortsätta forskningen inom komplexa blodsjukdomar i ytterligare två år, med fördjupning i de undergrupper av benmärgsceller som bär på olika mutationer. Syftet är att utveckla bättre och riktad behandling för blodcancer.

- Donationen betyder att vi kan fortsätta vårt arbete med att utveckla precisionsbehandling vid leukemi så att framtidens patienter kan erhålla just den behandling som passar dem bäst, förklarar professor Eva Hellström-Lindberg.

Hållstens forskningsstiftelse

En donation på 2 miljoner kronor från Hållstens forskningsstiftelse går till professor Ulf Eriksson och hans kollegor vid institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik och deras fortsatta forskning inom vaskulärbiologifältet för att förstå hjärnans sjukdomar. Forskargruppen undersöker bland annat på vilket sätt diabetes påverkar utvecklingen av kognitiv förmåga och Alzheimers sjukdom.

- Genom den generösa donationen från Hållstens forskningsstiftelse kommer vi i vårt arbete kunna ta viktiga steg framåt och fortare nå de högt ställda mål vi har med vår forskning, säger professor Ulf Eriksson.

Stichting af Jochnick foundation

Professorerna Jon Lundberg och Eddie Weitzbergs forskargrupp har erhållit en tilläggsdonation på 1,7 miljoner kronor från Stichting af Jochnick foundation. Forskargruppen undersöker på vilket sätt diet rik på grönsaker skyddar mot hjärtkärlsjukdomar och hittills har man sett att nitrat har en viktig roll i reglering av blodtrycket. Man har även i mindre studier visat att intag av nitrat förbättrar kärlfunktionen och sänker blodtrycket hos människor.

- Donationen möjliggör att vi äntligen kan genomföra en klinisk studie för att utröna om nitrat i grönsaker kan förklara den blodtryckssänkande effekten av dessa livsmedel, förklarar professor Jon Lundberg vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Text: Stina Branting