Publicerad: 2023-09-07 16:19 | Uppdaterad: 2023-09-07 16:41

Skydd för forskare och den akademiska friheten

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

Karolinska Institutet är sedan 2015 medlem i nätverket Scholars at risk, en organisation som erbjuder skydd för forskare vars liv är i allvarlig fara. Genom en förfrågan som KI hörsammade och tack vare en donation från Olle Engkvists Stiftelse, kunde en forskare från Afghanistan få en tjänst vid KI.

Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson. Foto: Martin Stenmark

- Akademisk frihet är en grundpelare för vårt universitet. Det är därför som det är viktigt för KI att vara medlem i Scholars at risk, för att kunna vara en aktiv partner i värnandet om den akademiska friheten runt om i världen. Det finns alltför många exempel som visar att den friheten inte kan tas för given, som fängslandet av forskaren Ahmadreza Djalali i Iran, säger KI:s rektor Annika Östman Wernerson.

För det akademiska samfundet är initiativ och nätverk som Scholars at risk ett kraftfullt sätt att verka för akademisk frihet. För en enskild individ kan det vara av avgörande betydelse för att kunna fortsätta att arbeta och bedriva forskning – och det kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Forskning under trygga former

Forskaren från Afghanistan, som kunde tillträda en tjänst vid KI tack vare en donation, har nu kunnat fortsätta att publicera vetenskapliga artiklar, och kan även åtnjuta friheten och utbytet med kollegor, även om oron för familj och vänner i hemlandet finns där hela tiden.

- Att kunna tänka fritt, utbyta idéer och bedriva forskning under trygga former och utan politisk inblandning, det är grundförutsättningar för den akademiska verksamheten och för livet som forskare. Därför är Scholars at risk och stöd från våra donatorer så viktiga, säger Annika Östman Wernerson.