Publicerad: 2022-12-12 17:18 | Uppdaterad: 2023-07-06 15:13

Donation möjliggör världens första forskningscentrum för klusterhuvudvärk

Illustration of man in pain, probably headache.
Foto: Pixabay CC0

Klusterhuvudvärk, eller Hortons huvudvärk, är den mest smärtsamma huvudvärk som finns och kallas ibland för självmordshuvudvärk. Vid årsskiftet startar forskagruppsledaren Andrea Carmine Belin världens första forskningscentrum helt specialiserat mot klusterhuvudvärk. Centrumet har blivit möjligt genom en stor donation från finansmannen och filantropen Rune Andersson.

Halvfigur av Andrea Carmine Belin utomhus
Andrea Carmine Belin. Foto: Stefan Zimmerman

Klusterhuvudvärk ger återkommande anfall av extremt svår smärta på en sida av huvudet, ofta kring ögonregionen. Attackerna håller i sig i 15 minuter upp till tre timmar och kan förekomma en eller flera gånger per dygn. De kommer ofta i serier som varar i veckor upp till månader, så kallade kluster. Cirka 15 procent av de drabbade har en kronisk form av sjukdomen, utan symptomfria perioder på mer än tre månader per år.

Tillgängliga behandlingsmetoder mot klusterhuvudvärk är idag bristfälliga. Inte heller är de bakomliggande orsakerna till sjukdomen helt utredda.

– De akuta och förebyggande behandlingar som finns tillgängliga har utvecklats för andra sjukdomar och fungerar inte optimalt. För att kunna identifiera och utveckla bättre behandlingar eller i bästa fall ett botemedel behövs mer kunskap om sjukdomen, säger Andrea Carmine Belin, docent och forskargruppsledare, vars forskagrupp kommer att utgöra grunden för centrumbildningen.

Kombination av preklinisk och klinisk forskning

Målet med att skapa ett centrum för klusterhuvudvärkforskning är att enklare och snabbare kunna kombinera preklinisk och klinisk forskning. Genom att arbetet sker parallellt kommer framsteg och genombrott att fortare kunna nå patienterna. Centrumbildningen kommer även att underlätta internationella samarbeten och snabba kunskapsutbyten.

På KI finns redan idag förutsättningarna som krävs för ett centrum; moderna forskningsmiljöer, en väl utvecklad kontakt med vården, samt en helt unik biobank med biologiska prover och klinisk information från patienter diagnostiserade med klusterhuvudvärk. Det som hittills har saknats är finansiering. Rune Anderssons donation på 35 miljoner kronor gör att Andrea Carmine Belin och hennes forskargrupp kan fortsätta växa och utvecklas.

– På KI bedriver vi redan idag framgångsrik forskning inom klusterhuvudvärk och målet är att närma oss en slutgiltig lösning på denna sjukdomsgåta. Med hjälp av denna generösa donation så kan vi lyfta vår forskning ännu mer och förhoppningen är att KI blir världsledande inom klusterhuvudvärk, säger Andrea Carmine Belin.

Centrum för klusterhuvudvärk är baserat vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet.