Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Den 4 oktober 2022 blev vår forskargruppledare Niaz Ahmed anställd som adjungerad professor vid CNS, avdelningen Neuro.
Nyheter
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) har delat ut totalt fem anslag till forskare på Karolinska Institutet. Anslagen ger både framstående forskare möjligheten att stärka sin position och ger etableringsstöd år yngre forskare.
Nyheter
Varifrån kommer vi? Och vilka är vi? Tack vare Svante Pääbo, 2022 års Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, vet vi mer om vad som gör oss unikt mänskliga. Men också om det genetiska arvet från våra utdöda närmaste släktingar.
Nyheter
Från graviditeter och depression till covid-19. Neandertalarna är fysiskt utdöda men deras gener lever kvar. På gott och ont påverkar de än i dag vår hälsa. Med anledning av att forskaren Svante Pääbo tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2022 publicerar vi denna tidslinje över neandertalarna, tidigare publicerad i tidningen Medicinsk Vetenskap.
Nyheter
Många gladdes åt att professor Svante Pääbo tilldelas 2022 års Nobelpris i fysiologi eller medicin, en som gladdes extra är Hugo Zeberg, forskare vid Karolinska Institutet. Han har i flera år samarbetat med Svante Pääbo, inte minst när det gällt att hitta neandertal-gener som kan påverka hur sjuka olika människor blir efter covid-19-smitta.
Nyheter
Förmågan att släppa ett föremål med handen är mycket viktig för att få en funktionell hand efter stroke.
Nyheter
Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2022 tilldelas Svante Pääbo för hans upptäckter rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution.
Nyheter
In conjunction with the LIME 20-years anniversary the PPP research group would like to invite you to a meeting with presentations and discussions where we hope to have your suggestions for the future!
Nyheter
Elisabeth Epstein har från och med den 1 oktober utnämnts till professor i obstetrik och gynekologi med inriktning mot bilddiagnostik vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet. Elisabeth bedriver internationellt erkänd forskning inom gynekologiskt ultraljud med syftet att optimera diagnostik av gynekologiska förändringar och tumörer för att optimera behandling och bedömning av prognos.
Nyheter
Anneli Eriksson är forskningsspecialist på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin och specialistsjuksköterska med lång erfarenhet av fältarbete. Hon var på väg till Spanien när hon fick vända om och i stället bege sig till Uganda, för att arbeta i en koordinerande roll på Läkare utan gränser (MSF) i deras arbete för att stötta i det pågående Ebola-utbrottet i landet.
Nyheter
Styrelsen för Karolinska Institutets holdingbolag, KI Holding AB, har utsett Johan Weigelt till ny verkställande direktör. KI Holding är det moderbolag som skapar förutsättningar för Karolinska Institutet att agera kommersiellt samt att investera i Life Science-bolags tidiga skeden.
Nyheter
Professor Mikael Landén tilldelas Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings (SSMF) jubileumspris för sina värdefulla resultat inom psykiatriforskningen. Det prestigefyllda priset är på fem miljoner kronor, avsedda för forskning. Han kommer också att tilldelas en medalj under prisceremonin den 21 oktober.
Nyheter
Mariam Shahata är ny forskningsassistent i Team Melican från juli 2022! Vi har ställt några frågor till Mariam om hennes nya roll på AIMES, vad hon har gjort tidigare och vad hon har för förväntningar inför det nya uppdraget.
Nyheter
Olika insatser i sjukvården kan ge olika mycket hälsa per satsad krona. Men hur tar man med subjektiva upplevelser som livskvalitet i dessa beräkningar? Forskare vid Karolinska Institutet hittar vägar till hälsoekonomiska beslut.
Nyheter
– Vi har gjort en studie om sambandet mellan äldres uppfattning vad gäller nöjdhet, bemötande och trygghet med sin hemtjänst och påverkbara faktorer i hemtjänstpersonalens arbetsmiljö, säger Anne-Marie Boström, docent vid Karolinska Institutet och den som genomfört studien tillsammans med sin forskargrupp.
Resultatet visar på en tydlig koppling att där personalen är nöjd med sin arbetsmiljö är också brukarna, dvs de äldre, nöjda med hemtjänstens insatser.
Nyheter
Intravenös behandling med omega-3-fettsyror hos äldre patienter med sjukhuskrävande vård av covid-19 verkar kunna ha positiva effekter på immunsvarets förmåga att hantera viruset, enligt en studie från Karolinska Institutet i Stockholm. Studien, som publicerats i tidskriften Clinical and Translational Medicine, skulle i framtiden kunna leda till en kompletterande, kostnadseffektiv behandling av covid-19.
Nyheter
En studie från forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet visar att en ny in vitro-baserad testmetod kan vara ett användbart verktyg för att förbättra bedömningen av cancerrisk kopplad till komplexa miljöblandningar, till exempel luftföroreningar.
Nyheter
Depression är vanligt hos individer med endokrina-metabola sjukdomar och vice versa. I en studie av 2,2 miljoner individer i den svenska befolkningen, såg forskare vid Karolinska Institutet att de med endokrina-metabola sjukdomar också har en ökad förekomst av depression. Forskarna fann dessutom högre frekvenser av depression hos gruppens syskon. Studien är publicerad i American Journal of Psychiatry.
Nyheter
Professor Sophie Erhardt vid institutionen för fysiologi och farmakologi får 2022 brain & behavior research foundation maltz prize på en summa av $40,000.
Nyheter
Hur räknar man egentligen på jämlikhet i hälsa? Forskarna Emelie Agardh och Matteo Bottai vid Karolinska Institutet söker nya metodologiska vägar, bland annat inspirerade av spelet Master mind.
Nyheter
Forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) Sophie Erhardt, Karima Chergui och Carl Sellgren beviljas anslag från Hjärnfonden. Gunnar Schulte tilldelas anslag från Novo Nordisk Foundation.
Nyheter
From byte to bench to bed side – addressing large and complex data sets in biomedicine
KI Network Medicine Alliance erbjuder en avancerad kurs i Nätverksmedicin under två halvdagar den 19-20 oktober 2022.
Nyheter
Jenny Vinglid har varit generalsekreterare för Riksförbundet HOBS, Hälsa oberoende av storlek, sedan 2013. Enligt henne är diskrimineringen av personer med obesitas, även kallat fetma, utbredd inom vården.
Nyheter
Hallå där Mahwish Naseer, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Du kommer inom kort att försvara sin avhandling med titeln "Why do older adults seek emergency care? The impact of contextual factors, care, health, and social relations". Kan du berätta lite mer?
Nyheter
The synovial microenvironment suppresses chondrocyte hypertrophy and promotes articular chondrocyte differentiation

Nyheter
Jiloan Hamad är mittfältare i Örebro SK och spelar i irakiska landslaget. Men att få möjligheten att få spela i ett lag som ung var inte självklart. Här berättar han om hur fotbollen blev en stor del av hans liv, och varför han idag brinner för sitt uppdrag som ambassadör för Generation Pep, en organisation som jobbar för jämlik hälsa. 
Nyheter
Att levnadsvanor påverkar hälsan är känt. Men även faktorer som du inte kan styra har en inverkan. Här är sex exempel.
Nyheter
Ha bil. Var inte fattig. Ha inte ett stressigt jobb. Ålder, kön och socioekonomi är några faktorer som påverkar risken att drabbas av sjukdom och för tidig död. Sverige har som mål att utjämna påverkbara hälsoklyftor inom en generation. Men är målet realistiskt? Och varför är det så svårt att nå?
Nyheter
Joachim Nilsson vid forskargruppen Endokrin kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Avidity-guided radionuclide therapy for thyroid cancer" den 30 september 2022. Huvudhandledare är Catharina Ihre Lundgren.
Nyheter
Publikationen Heart utser årligen det högst meriterade forskningsarbetet till Heart Best Research Paper Award. En av de tre finalisterna till årets utmärkelse var publikationen "Relative survival after aortic valve surgery in patients with biscupid aortic valves" från forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Nyheter
En prestigelös ”doer” med visioner. Professorn och arbetsterapeuten Susanne Guidetti vill göra livet värt att leva för strokedrabbade. ”Jag har lärt mig att vardagen inte kan tas för given men också att man kan påverka sin situation mycket mer än man tror”, säger hon.
Nyheter
Hagströmerbiblioteket på Forskartorget 22–25 sept, Bokmässan i Göteborg 2022.
Nyheter
En forskare vid institutionen för biovetenskaper och nutrition, Karolinska Institutet, har fått ett karriärstödjande anslag från Alzheimer's Association (U.S.).
Nyheter
KI-studenter kommer nu under början av höstterminen få en viktig enkät i inkorgen. Det är en undersökning om lika villkor för studenter som skickas ut i syfte att vidareutveckla KI:s förebyggande arbete mot diskriminering.
Nyheter
Sedan början av augusti 2022 är Christina Johansson ny administrativ chef vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa). Christina Johansson har sedan 2015 arbetat inom olika roller och avdelningar på KI, nu senast som chef för verksamhetsstödet på Enheten för undervisning och lärande (UoL).
Nyheter
Nyckeln till att framgångsrikt införa precisionsmedicin i hälso- och sjukvården i Sverige har varit en botten-upp strategi där akademi och sjukvård har gått samman för att bygga en nationell infrastruktur. Det skriver 42 författare från Clinical Genomics vid SciLifeLab och Genomic Medicine Sweden, GMS, i Nature Medicine.
Nyheter
Hans Wigzells Forskningsstiftelse delade den 16 september ut sitt årliga vetenskapliga pris till Gonçalo Castelo-Branco. Han får priset på 925 000 kronor för sin viktiga forskning rörande oligodendrocyter – celler vilka spelar viktiga roller i hur människans hjärna utvecklas och fungerar, såväl vid hälsa som sjukdom.
Nyheter
Sänkt immunförsvar och återkommande infektioner är vanligt vid typ 1- och typ 2-diabetes. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att personer med diabetes har lägre nivåer av den antimikrobiella peptiden psoriasin, som ingår i kroppens immunförsvar, vilket försämrar urinblåsans cellbarriär med ökad risk för urinvägsinfektion som följd. Studien publiceras i Nature Communications.
Nyheter
Hur vården är organiserad bestämmer förutsättningarna för att bedriva och implementera klinisk forskning. I Region Stockholm har vårdens organisation förändrats mycket under det gångna decenniet genom politiska beslut, och vi vet ännu inte hur den nya regionledningen efter årets val kommer att se ut och hur den kommer att förändra vårdorganisationen.
Nyheter
Tidig behandling med reumatikerläkemedlet rituximab kan minska risken för försämring vid myastenia gravis, en autoimmun sjukdom som gör att den drabbade får svårt att styra över sina muskler. Det visar en randomiserad kontrollerad klinisk studie som letts av forskare vid Karolinska Institutet och publicerats i tidskriften JAMA Neurology.
Nyheter
Hallå där Linda Eriksson, doktorand vid sektionen för omvårdnad, NVS. Den 11 oktober försvarar du din avhandling "Let's work it out : aspects of the occupational situation of survivors of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation", vad handlar den om?
Nyheter
Barn med vissa immunbristsjukdomar har i hög grad mutationer i gener som reglerar kroppens immunförsvar och en högre dödlighet i covid-19. Detta enligt en studie av forskare från Karolinska Institutet, publicerad i Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Nyheter
Infektioner som krävt sjukhusbehandling tidigt eller mitt i livet, kopplas till ökad risk att senare drabbas av Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, men inte amyotrofisk lateral skleros, ALS. Detta enligt en studie av forskare från Karolinska Institutet publicerad i PLOS Medicine.
Nyheter
Vi gratulerar Carla Avesani vid enheten för medicinska njursjukdomar som sedan den 25 augusti 2022 nu är docent i näringslära
Nyheter
Konflikter orsakar dödsfall och skador samt hälsokonsekvenser orsakat av att människor flyr, hälsosystem kollapser och ökad spridning av infektionssjukdomar. Men i DR Kongo, som har varit drabbat av konflikt och instabilitet i årtionden, är konflikt i sig en dålig indikator på barns hälsa. I sin studie jämför Mattias Schedwin täckningsgraden av viktiga indikatorer för barnhälsa mellan olika provinser i DR Kongo och deras samband med barnadödlighet och konfliktnivå i landet
Nyheter
Hallå där Marguerita Sadeeh, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Du kommer inom kort att försvara sin avhandling med titeln "Enjoying life and living healthier: impact of behavioral and psychosocial factors on physical function in old age". Kan du berätta lite mer?
Nyheter
Vuxna med adhd löper ökad risk för att utveckla olika typer av hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en stor observationsstudie, publicerad i tidskriften World Psychiatry, som letts av forskare vid Karolinska Institutet och Örebro universitet. Enligt forskarna behöver vården i högre uträckning uppmärksamma hjärt-kärlhälsan hos individer med adhd.
Nyheter
Pris för bästa poster tilldelades doktorand från enheten under Conference on Speech Motor Control i Groningen.
Nyheter
Höga nivåer av antikroppar i luftvägarna minskar risken att infekteras av omikron, men många får inte mätbara antikroppsnivåer i luftvägarna trots tre doser sars-cov-2-vaccin. Det visar en ny studie som publicerats i The New England Journal of Medicine av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus.
Nyheter
StratNeuro har beviljat 2 000 000 kronor i startbidrag till fyra internationella forskare som etablerar sina grupper vid Karolinska Institutet, efter att ha fått fakultetsfinansierade biträdande lektorstjänster.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08