Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

När QS World University Ranking by Subject för 2024 publiceras behåller KI sin ledande ställning bland världens och Europas universitet. Bland annat behåller KI sin position som EU:s ledande medicinska universitet.
Nyheter
Times Higher Education i Storbritannien har publicerat sin ämnesrankning World University Rankings by Subject 2024. Rankningen bygger på både hårddata och anseendeundersökningar. KI har förbättrat sin position inom "Clinical and Health" både i Europa och i världen.
Nyheter
När Times Higher Education (THE) i Storbritannien publicerar sin årliga universitetsrankning ligger KI på plats 50 bland 1 904 lärosäten i världen och på plats 16 i Europa.
Nyheter
Karolinska Institutet är det lärosäte som står för den största förändringen i årets Kantar Publics anseendemätning - en återhämtning med åtta punkter från 58 till 66.
Nyheter
Karolinska Institutet hamnar på plats 37 i 2023 års Academic Ranking of World Universities (ARWU), också kallad Shanghai-rankningen. Det innebär att KI behåller positionen som ett av världens 50 högst rankade universitet där placeringen varierat mellan plats 37 och 45 under de senaste fem åren (2022: plats 41).
Nyheter
Tomas Olsson vid Institutionen för Klinisk neurovetenskap, avdelningen för Neuro, är rankad #35 av landets främsta forskare inom det medicinska fältet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk neurovetenskap
Karolinska Institutet bibehåller en stark position inom ett flertal områden i QS (Quacquarelli Symonds) internationella ämnesrankning för lärosäten. I ämnet medicin rankas KI på sjunde plats globalt, en ökning från tolfte plats i fjol. KI förbättrar även sin internationella position inom ämnesområdena biovetenskaper, omvårdnad, farmaci och farmakologi, och psykologi.
Nyheter
KI är alltjämt Nordens högst rankade universitet men tappar tio placeringar globalt från plats 39 till 49 i årets rankning i THE:s övergripande rankning med samtliga ämnesområden. Flera andra universitet inom EU tappar också positioner medan Asien och främst Kina avancerar. Storbritannien samt USA ligger relativt stabila. Universitet med teknisk profil har också klarat sig bättre än genomsnittet.
Nyheter
I en ny analys rankas Karolinska Institutet på plats åtta när det gäller flest antal vetenskapliga artiklar publicerade om covid-19 och immunsvaret. KI sticker också ut som ett av de universitet som har haft flest internationella samarbeten i fältet. Analysen är gjord av kinesiska forskare utan koppling till KI och har publicerats i tidskriften Frontiers in Public Health.
Nyheter
KI hamnar på plats 41 i 2022 års Academic Ranking of World Universities (ARWU), också kallad Shanghai-rankningen. Det innebär att KI behåller positionen som ett av världens 50 högst rankade universitet där placeringen varierat mellan plats 38 och 45 under de senaste fem åren (2021: plats 42). KI är samtidigt ett av Europas och EU:s högst rankade universitet. ARWU bygger bland annat på publikations- och citeringsdata och vetenskapliga priser.
Nyheter
KI:s toppmoderna utbildning och forskning inom odontologi/tandvård är nu för tredje gången i världstopp i QS rankning. Vi möter Bodil Lund, prefekt på institutionen för odontologi som inhyser tandvårdsutbildningarna på KI, för att höra hur hon tänker om att rankas som nummer 1 på en av världens viktigaste rankningslistor.
Nyheter
Fjorton forskare med koppling till Karolinska Institutet finns med på 2021 års lista över högt citerade forskare som sammanställs av Clarivate, företaget bakom Web of Science. I sin helhet rymmer listan drygt 6600 forskare från hela världen.
Nyheter
I den övergripande, årliga rankningen av världens universitet i ARWU (Academic Ranking of World Universities – också kallad Shanghai-rankningen) som publicerades i mitten av augusti, landar Karolinska Institutet på position 42 (45 året innan).
Nyheter
Tretton forskare med koppling till Karolinska Institutet finns med på 2020 års lista över högt citerade forskare som sammanställs av Clarivate, företaget bakom Web of Science. I sin helhet rymmer listan över 6000 forskare från hela världen.
Nyheter
Karolinska Institutet håller ställningarna i Times Higher Education Reputation rankings som publicerades 3 november 2020.
Nyheter
KI håller ställningarna i Times Higher Education World university rankings by subject 2021 som publicerades 28 oktober 2020.
Nyheter
Tidigare den här veckan kom en ny rankning av världens lärosäten från Academic Ranking of World Universities, ARWU (också kallad Shanghai-rankningen). Denna rankning har varit jämförelsevis stabil rankning sedan den introducerades 2003.
Nyheter
Vad har KI-forskarna Alicja Wolk, Peter Stenvinkel och Magnus Ingelman-Sundberg gemensamt med historiska superkändisar som Sigmund Freud och Albert Einstein? Svar: De är alla med på listan över högt citerade forskare med så kallat h-index över 100 i Google Scholar.
Nyheter
Tolv forskare vid Karolinska Institutet kvalar denna gång in på den årliga listan över högt citerade forskare som Web of Science sammanställer.
Nyheter
Karolinska Institutet stärker sin position i två nyligen publicerade rankningar av universiteten världen över.
Nyheter
Karolinska Institutet hamnar på plats 38 i 2019 års Shanghai-ranking (ARWU – Academic Ranking of World Universities). Det är det bästa resultatet för KI under de 17 år som rankningen har gjorts. Förra årets placering var 44. I ämnesrankningarna (”Subject Ranking”) hamnar KI på plats 6 när det gäller “Nursing“, plats 5 för “Public Health” och plats 4 för “Pharmacy and Pharmaceutical Sciences“.
Nyheter
KI rankas högt
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09