Publicerad: 2019-12-17 12:23 | Uppdaterad: 2019-12-18 11:10

KI-forskare listas tillsammans med historiska superkändisar

Portraits of Elbert Einstein and Sigmund Freud.
Albert Einstein och Sigmund Freud, fotomontage med bilder från Wikimedia Commons.

Vad har KI-forskarna Alicja Wolk, Peter Stenvinkel och Magnus Ingelman-Sundberg gemensamt med historiska superkändisar som Sigmund Freud och Albert Einstein? Svar: De är alla med på listan över högt citerade forskare med så kallat h-index över 100 i Google Scholar.

Bakom listan står Ranking Web of Universities som drivs av en enhet inom den spanska motsvarigheten till Vetenskapsrådet. Deras lista över de mest citerade forskarna med profiler i Google Scholar omfattar allt som publicerats inom alla forskningsdiscipliner och Freud och Einstein är långt ifrån de enda kändisarna. Där finns exempelvis filosofer som Friedrich Nietzsche och Martin Heidegger, språkvetaren Noam Chomsky och evolutionsgenetikern Svante Pääbo.

Lite beroende på hur man räknar finns för närvarande ett 20-tal forskare med koppling till KI med på listan. Nedan de forskare som har KI som huvudsaklig forskningsorganisation – och några till (sorterade på efternamn):

 • Hans-Olov Adami
 • Peter Arner
 • Anders Ekbom
 • Ulf de Faire
 • Laura Fratiglioni
 • Bertil Fredholm
 • Sten Grillner
 • Jan-Åke Gustafsson
 • Göran K Hansson
 • Arne Holmgren
 • Tomas Hökfelt
 • Magnus Ingelman-Sundberg
 • Randall S Johnson
 • Lars Klareskog
 • Tomas Olsson
 • Ole Petter Ottersen
 • C I Edvard Smith
 • Peter Stenvinkel
 • Patrick F Sullivan
 • Karl Tryggvason
 • Elisabete Weiderpass
 • Alicja Wolk

Hela listan från Google Scholar

Fakta och metod

H-index är ett mått för citeringsanalys, som används för att beskriva både produktivitet och räckvidd i publicering för en enskild forskare eller akademiker.

Om metoden som användes vid rankningen