Publicerad: 2024-04-10 15:32 | Uppdaterad: 2024-04-10 15:52

Ny topplacering för KI i internationell ämnesrankning

Dekorativ bild
Foto: Getty Images.

När QS World University Ranking by Subject för 2024 publiceras behåller KI sin ledande ställning bland världens och Europas universitet. Bland annat behåller KI sin position som EU:s ledande medicinska universitet.

I årets QS World University Ranking by Subject behåller KI den starka positionen i ämnet ”Medicine” med 7:e plats globalt. KI behåller också topp-positionen inom EU med plats 1 i ”Medicine” (plats 4 i Europa). 

KI backar ett par placeringar men har fortfarande starka placeringar i flera ämnen – plats 7 globalt i ”Dentistry” (plats 4 i Europa), plats 12 globalt i ”Pharmacy&Pharmacology” (plats 5 i Europa) och 19 inom ”Nursing” (plats 4 i Europa). 

Topp-tio inom Medicine and Life Sciences

KI bibehåller även en position inom topp-10 för det övergripande området ”Medicine and Life Sciences” (plats 5 i Europa). Den övergripande listan ”Life Sciences & Medicine” toppas av Harvard University.

QS rankning bygger huvudsakligen på data avseende vetenskaplig produktion och globala anseendeundersökningar bland akademiker.