Publicerad: 2015-10-01 14:37 | Uppdaterad: 2015-10-14 20:12

Times Higher Education placerar KI på plats 28 i världen och 9 i Europa

Karolinska Institutet hamnar på plats 28 i årets Times Higher Education (THE) World University Rankings och på plats 9 i Europa. KI har tidigare haft placeringar i intervallet 30 till 45. I den ämnesavgränsade listan clinical, pre-clinical and health, där KI jämförs med andra medicinska universitet, får KI position 13 (15) i världen och nummer 7 (6) i Europa. (Förra årets placering inom parentes.)

Högst på den totala listan rankas det amerikanska universitetet California Institute of Technology, på andra plats hamnar University of Oxford och på tredje plats Stanford University. De amerikanska universiteten dominerar på toppositionerna, men av de tio bäst placerade finns även europeiska Oxford och Imperial College London, Storbritannien (8), och ETH Zürich-Swiss Federal Institute of Technology Zürich, Schweiz (9).

Bland de hundra bästa universiteten finns ytterligare två svenska universitet med Lunds universitet på plats 90 och Uppsala universitet på plats 81.

Rankningen bygger på indikatorer som bibliometriska mått och ”reputation surveys”. Andra indikatorer är fakta om anställda, studenter, om forskarutbildningen, internationalisering och industrifinansiering.

– KI:s placering drivs i första hand av den jämförelsevis både breda och starka forskningen och en hög internationaliseringsrad i vetenskapliga samarbeten, säger Björn Forslöw, omvärldsanalytiker vid KI.

Times Higher Education har sedan 2004 vid starten för sina rankningar ändrat metodiken vid ett par tillfällen vilket påverkar möjligheten att jämföra resultat från vissa år till ett annat.

Den ämnesspecifika listan clinical, pre-clinical and health har trion Oxford, Harvard och Cambridge i topp och KI på plats 13 i världen och 7 i Europa.

THE World university rankings ska inte förväxlas med THE World reputation rankings som publiceras på våren. Den senare bygger enbart på ”reputation”, det vill säga vilket anseende universitetet har vilket undersöks via epost-baserade enkäter.

Läs hela listan på Times Higher Educations webbplats.

Läs en artikel på Times Higher Eduction om den ämnesspecifika listan där KI:s vicerektor i internationella frågor, Maria Masucci, kommenterar placeringen.