Publicerad: 2023-09-12 09:05 | Uppdaterad: 2023-09-27 09:57

KI ökar mest i årets anseendeundersökning för lärosäten

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

Karolinska Institutet är det lärosäte som står för den största förändringen i årets Kantar Publics anseendemätning - en återhämtning med åtta punkter från 58 till 66.

Det innebär att KI nu ligger över genomsnittet för svenska lärosäten (62) och är det högsta uppmätta anseendet på åtta år. I årets mätning ökade också Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Listan toppas av Chalmers, Lunds universitet och KTH. Den årliga undersökningen vänder sig till ett slumpmässigt urval personer i åldrarna 18–79 år.