Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Under 2024 kommer stipendiaterna Emma Hagström Molin och Anna Svensson, finansierade av Catarina och Sven Hagströmers stiftelse, att vistas som inbäddade forskare vid Hagströmerbiblioteket på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hagströmerbiblioteket, Medicinens historia och kulturarv
Två forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats anslag från PolyBio Research Foundation på sammanlagt 1,85 miljoner dollar (cirka 19 miljoner kronor) för forskningsstudier rörande långtidscovid. Målet är att studierna ska bidra med viktiga insikter som kan främja utveckling av effektivare behandlingar för långtidscovid som fortfarande är en gåta.
Nyheter
Eva Åhrén, föreståndare för Hagströmer- biblioteket och verksamhetschef för Medicinens historia och kulturarv, har tilldelats ett projektanslag om fem miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond. Anslaget delas ut till stöd för att tillgängliggöra KI:s akademiska kulturarv för samverkan, forskning och utbildning.
Nyheter
Under 2023 har KI:s uppföljning och rapportering av EU-finansierade forskningsprojekt decentraliserats från enheten GMO till institutionerna. Det innebär att institutionerna tar ett större ansvar för att administrera projekten, med stöd av specialiserade samordnare på GMO som bland annat granskar den finansiella regelefterlevnaden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I januari, började Erin Flanagan på Institutionen för global folkhälsa i en ny roll som grant writer, där hon bland annat kommer hjälpa till med att identifiera relevanta utlysningar och anslagsmöjligheter och erbjuda operativt stöd vid anslagsansökningar. Vi passade på att ställa några frågor till henne för att höra mer om den nya rollen och lära känna henne lite bättre.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Global folkhälsa
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Efter en intern utvärdering av de förslag som inkommit, har StratNeuros styrelse beslutat att tilldela 100 000 kronor till Onur Dagliyan vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, för ett två månader långt besök i hans laboratorium av Cristian Ripoli, docent vid institutionen för neurovetenskap vid Università Cattolica del Sacro Cuore i Rom, Italien.
Nyheter
Professor Per-Olof Berggren tilldelas ERC Proof of Concept-anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Medlen kommer att användas till att vidareutveckla en teknologi där Langerhanska cellöar transplanterade till främre ögonkammaren används som screeningverktyg för att identifiera nya läkemedelsbehandlingar mot diabetes.
Nyheter
Ulla och Ingemar Dahlbergs stiftelse har beslutat att donera 50 miljoner kronor till Karolinska Institutet. Medlen ska användas till en ny professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi och ha det fullständiga namnet "Ulla och Ingemar Dahlbergs professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi".
Nyheter
I kliniska studier testas nya metoder och behandlingar på människor under kontrollerade former. Men kliniska behandlingsstudier är ofta mycket dyra att genomföra och kräver resurser som gör att många olika yrkesgrupper kan arbeta tillsammans. Nu har Cancerfonden fattat beslut om en extra tilldelning av anslag till tio forskare för kliniska studier. Sex av dessa är forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Barncancerfondens tilldelning speglar de behov som finns inom bland annat ny teknik och nya precisionsläkemedel. Årets projektutlysning innebär att 125 miljoner kronor fördelas till 62 projekt inom barncancerområdet och av dessa går 35 400 000 kronor till forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Vetenskapsrådet har beviljat projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD). Av de sju forskare som tilldelas anslag är fyra forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Vi gratulerar Daniel C Andersson, Johanna Lanner, Jon Lundberg, Carl Johan Sundberg och Eddie Weitzberg, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, som får anslag från Hjärt-Lungfonden 2023. Totalt har 5,9 miljoner kronor delats ut till forskarna på FyFa.
Nyheter
Åtta forskare vid institutionen för neurovetenskap har beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet inom kategorin medicin och hälsa.
Nyheter
Tisdagen den 28 november invigdes ett nytt laboratorium för MR-undersökningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Inköp av en ny MR-kamera, efter en donation av Erling Perssons Stiftelse, skapar helt nya möjligheter för såväl läkare som forskare inom regionen och på Karolinska Institutet.
Nyheter
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljas nästan 210 miljoner kronor för åren 2023-2027 till 28 forskare. Tio av dem är forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Professor Gonçalo Castelo-Branco och professor Jonas Frisén, Karolinska Institutet, beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorprogrammet på totalt drygt 62 miljoner kronor under åren 2024-2031.
Nyheter
Professor Johan Ärnlöv får 7,5 miljoner kronor i utlysningen Forskningskompetens inom primärvården 2023. Han får bidraget för sitt projekt ”Kronisk smärta och utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar”. Grattis!
Nyheter
KI-forskaren Goran Papenberg har beviljats ett projektbidrag från Vetenskapsrådet för sin forskning om hjärnans förmåga att producera nya nervceller och dess betydelse för långtidsminne och depression vid åldrande.
Nyheter
Av de 31 forskare som i år utses till Wallenberg Academy Fellows kommer fem att vara verksamma vid Karolinska Institutet. Det femåriga anslaget delas ut av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ger unga, lovande forskningsledare långsiktig forskningsfinansiering i Sverige.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysningar tilldelades 143 KI-forskare totalt 660 747 160 kronor. Det är en ökning från förra året, då KI-forskare fick 625 904 933 kronor. Totalt beviljade VR cirka 1,37 miljarder kronor 2023, motsvarade summa förra året var 1,2 miljarder kronor.
Nyheter
KI-forskaren Pauliina Damdimopoulou har tilldelats ett ERC Consolidator Grant (Europeiska forskningsrådet) på EUR 2 miljoner för SAFER-projektet (SAfeguarding female FERtility-development of human-relevant in vitro tools for reproductive toxicity). Forskningen ska undersöka effekterna av vanligt förekommande kemiska miljöföroreningar på kvinnors reproduktiva hälsa. Bidraget delas ut inom ramen för Horisont Europa, EU:s program för forskning och innovation.
Nyheter
Vi gratulerar Rimma Axelsson, Anna Lantz, Anna Martling, Caroline Nordenvall, Jan Frisell och Jan Zedenius, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får forskningsanslag från Cancerfonden för perioden 2024-2026.
Nyheter
KI-forskaren Cristiana Cruceanu har tilldelats Vetenskapsrådets etableringsbidrag för forskningsprojektet "Placentan som en mediator för effekter av psykologisk stress som påverkar neuroutvecklingens omprogrammering: lärdomar från humana in vitro-modellsystem". Vetenskapsrådets etableringsbidrag motsvarar 6 miljoner kronor över fyra år.
Nyheter
Vi vill gratulera de sex forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) vid Karolinska Institutet, som har fått anslag från Cancerfonden för åren 2024 till 2026. Tillsammans fick forskarna vid vår institution mer än 21 miljoner SEK.
Nyheter
Cancerfondens forskningsnämnd beviljade i november flera anslag till forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Nyheter
Vi gratulerar Igor Adameyko, Christopher Cederroth, Cristiana Cruceanu, Lars I Eriksson, Volker Lauschke, Jon Lundberg, Carl Sellgren, Camilla Svensson och Eddie Weitzberg, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, som får anslag från Vetenskapsrådets utlysning i medicin och hälsa 2023. Totalt har 56,4 miljoner delats ut till forskarna på FyFa.
Nyheter
Grattis till de forskare vid institutionen neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) som beviljats anslag från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa 2023. Tillsammans fick de totalt 19,2 miljoner SEK i bidrag.
Nyheter
KI-forskaren Stefan Skare får medel från Barncancerfonden för utveckling av rörelserobusta MR-metoder (magnetresonans) för undersökning av vakna barn med tumörer i hjärna och ryggmärg. Projektet får totalt SEK 3,9 miljoner under tre år.
Nyheter
Grattis till de åtta forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), Karolinska Institutet, som fått anslag från Vetenskapsrådet. Tillsammans fick de mer än 27 miljoner totalt.
Nyheter
SSMF (Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning) vänder sig till forskare inom alla medicinska områden och stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning. Hösten 2023 har sju forskare från Karolinska Institutet beviljats anslag.
Nyheter
KI-forskarna Anders Kvanta och Fredrik Lanner erhåller tio miljoner i forskningsanslag från Erling-Perssons Stiftelse. Anslaget avser en klinisk fas 1-studie om ögon- och folksjukdomen åldersförändring i gula fläcken (makuladegeneration). Genom att transplantera näthinneceller från embryonala stamceller hoppas forskarna förhindra ytterligare synförlust och i förlängningen återge förlorad syn.
Nyheter
MedTechLabs har beviljat 35 miljoner kronor för två nya medicintekniska forskningsprogram. I det ena tas en ny metod fram för att övervaka syresättningen hos fostret under förlossningen. Det andra ska utveckla en ny metod för tidig diagnostik av hjärnsjukdomar med hjälp av MR-elastografi.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet får närmare 93 miljoner kronor i Fortes årliga öppna utlysning. Projekten, som ska pågå fram till 2027, spänner över alla Fortes områden – hälsa, arbetsliv och välfärd. I år har totalt 20 projekt på KI beviljats anslag.
Nyheter
Projektet EPIC (Eukaryotic Post-TranscrIptional Code) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 10 miljoner euro som delas mellan Vicente Pelechano, Karolinska Institutet, och hans två forskarkollegor Kevin Verstrepen, VIB-KU Leuven, Belgien, och Julien Gagneur, Münchens tekniska universitet, Tyskland.
Nyheter
Projektet CartoHostBug (Funtional cartography of intestinal host-microbiome interactions) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 10 miljoner euro som delas mellan fyra forskare, bland dem Eduardo Villablanca, senior forskare vid Karolinska Institutet. Syftet med projektet är att kartlägga hur störningar i tarmens mikrobiom kan leda till inflammatorisk tarmsjukdom och kolorektal cancer.
Nyheter
Projektet D2Smell (Digitising Smell: From Natural Statistics of Olfactory Perceptual Space to Digital Transmission of Odors) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 11,8 miljoner euro som delas mellan tre forskare: Johan Lundström, Karolinska Institutet, Noam Sobel, Weizmann Institute of Science, Israel, och Jonathan Williams, Max Planck Society, Tyskland. Det tvärvetenskapliga samarbetet syftar till att digitalt överföra dofter för att återskapa dem på en annan plats.
Nyheter
Vi vill gratulera professor Eckardt Treuter, vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, som har mottagit Novo Nordisk Foundation Project Grant in Endocrinology & Metabolism 2023, för ett projekt med den engelska titeln "Role of monocyte enhancers and silencers in inflammatory type 2 diabetes" (2 år, 2 miljoner DKK).
Nyheter
Flera nya bidrag från Demensfonden, Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne, Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne samt SfoEpi Consolidator grant tilldelas forskare vid Aging Research Center (ARC), för forskning om äldre personers hälsa och välbefinnande. Utöver detta tar ARC även del av ett större programstöd från Forte.
Nyheter
Två forskare vid Karolinska Institutet tilldelas det europeiska forskningsrådets startanslag 2023. Kasper Karlsson och Juan Pablo Lopez får vardera 1,5 miljoner euro över fem år för att studera kombinationsbehandlingar mot barncancer och hur psilocybin kan användas för att behandla psykiska sjukdomar.
Nyheter
Enligt UNICEF drabbas ungefär var femte ungdom av psykisk ohälsa, vilket i sin tur ofta leder till ett riskbeteende vad gäller alkohol, tobak och droger. I det långa loppet kan det innebära fortsatt dålig hälsa även i vuxen ålder. I ett treårigt projekt, som koordineras av Karolinska Institutet, ska nu en metod som används för att förbättra ungas psykiska mående i Indien, Kenya, USA och Colombia utvärderas för att se om den kan fungera i andra delar av världen.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sedan sommaren 2022 har KI tilldelats ungefär 280 miljoner kronor för sammanlagt 33 olika projekt. Medlen kommer från flertalet forskningsprogram inom EU, varav Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation, är det största.
Nyheter
Federico Iovino och medarbetare i hans forskargrupp har tilldelats ett bidrag från ItsME Foundation för sin forskning om förebyggande av neuronala skador orsakade av bakterieinfektioner. ItsME Foundation, som grundades 2019 av Jur Deitmers och har sin bas i Nederländerna, har som mål att bekämpa hjärnhinneinflammation och encefalit.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Syftet med anslaget är att hjälpa framstående forskare som befinner sig i början av sin karriär, och som erhållit ett startbidrag från Vetenskapsrådet eller beviljats en anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet.
Nyheter


Forskare vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) har beviljats medel från Familjen Kamprads stiftelse.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik, MMC, von Knorring, Clinical Management, Augustsson
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009, 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09