Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Unga svenskar dricker mindre alkohol, men det beror inte på att de gått över till att röka hasch. Det visar Isabella Gripes avhandling.
Nyheter
Lärarkollegiet på klinisk medicin inriktning kirurgi har utsett vårterminens kursetta.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Vad händer i kroppen när det blir väldigt varmt och hur kan hälsoproblem på grund av värme förebyggas? Det är exempel på frågor som här besvaras av Petter Ljungman, kardiolog och forskare vid Institutet för miljömedicin och expertsamordnare vid KI:s Centrum för hälsokriser.
Nyheter
Docent Georgios Sotiriou tilldelas ERC Proof of Concept-anslaget från Europeiska forskningsrådet (ERC). Syftet med Photocure-projektet är dels att undersöka om en ljusaktiverad nanokompositfilm kan vara en effektiv behandling för svåra, infekterade sår som till exempel diabetiska fotsår. Men också att förbereda steget från innovation till medicinteknisk produkt. Det är andra gången Georgios Sotiriou tilldelas det prestigefyllda anslaget, och tredje gången han får finansiering från ERC.
Nyheter
Hur är det att vara ny student på Karolinska Institutet? Hur hittar man på campus? Finns det ett studentliv? Och vad använder jag KI-kortet till? Om du också undrar detta så är du antagligen den vi söker. Fånga terminsstarten på KI och dela med dig av din upplevelse på vårt Instagram-konto.
Nyheter
En ny studie visar att kvinnor förlorar fler levnadsår efter en hjärtinfarkt jämfört med män. En 50-årig kvinna med stor hjärtinfarkt förlorar i snitt 11 år, medan en 80-årig man med liten hjärtinfarkt förlorar i snitt 5 månader i livslängd. Studien är ledd av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus och resultaten har publicerats i tidskriften Circulation.
Nyheter
Forskare vid Centrum för infektionsmedicin vid institutionen för medicin, Huddinge har utvecklat en ny strategi som kan få cellterapi mot cancer att verka längre i patienterna. Resultaten publiceras i tidskriften Cell Stem Cell.
Nyheter
Nobelpristagaren och den tidigare rektorn för Karolinska Institutet Bengt Samuelsson har avlidit vid en ålder av 90 år. Bengt Samuelsson tilldelades Nobelpriset i medicin eller fysiologi år 1982 tillsammans med Sune Bergström (1916–2004) och John R. Vane (1927–2004) för sina upptäckter rörande prostaglandiner – hormonlika substanser som reglerar en rad viktiga processer i kroppen. Bengt Samuelsson var också rektor vid Karolinska Institutet åren 1983–1995.
Nyheter
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm har sammanställt de aktiviteter som genomfördes under verksamhetsåret 2023.
Nyheter
Nuvarande avtal med Avonova företagshälsa är förlängt till och med den 30 september. Information om nytt avtal om företagshälsa kommer i slutet av september.

I händelse av att nytt avtal görs med annan företagshälsa kommer pågående ärenden hos Avonova att kunna avslutas hos Avonova och behöver inte överföras till den nya företagshälsan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I början av juli började Johan Fridell som ekonomicontroller på institutionen för medicin, Huddinge (MedH).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier. KI i medierna tar nu ett sommaruppehåll och återkommer i vecka 30.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det blev en fin dag med föreläsningar av forskare och medlemmar ur Pedagogiska Akademin samt A Scapella-kören som underhöll med vacker skönsång. Därefter var det uppvaktning av vår nya professor och alla våra nya docenter och lektorer samt nya ledamöter i Pedagogiska Akademin. Avslutningsvis minglades det kring och åts av den magnifika sommarlunchen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Socialstyrelsen publicerade nya självmordsdata för statistikåret 2023 den 25:e juni, 2024. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm sammanställer och analyserar årligen denna statisk på riks-, läns- och kommunnivå. Sammanfattningsvis så har antalet självmord ökat i Sverige sedan den rekordlåga siffran som uppmättes år 2020, men trendanalyser visar att den sjunkande trenden som observerats sedan år 2000 kvarstår.
Nyheter
Luftföroreningar kan ligga bakom sju av hundra dödsfall i Indien och dödligheten är hög även vid nivåer långt under det nationella gränsvärdet. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet Planetary Health av forskare vid bland annat Karolinska Institutet. Forskarna pekar på behovet av omfattande åtgärder och nya gränsvärden för luftföroreningar i Indien.
Nyheter
Svetspartiklars hälsorisker och sjukfrånvarons konsekvenser vid psykisk ohälsa är ämnen för två av de sex forskningsprojekt som nu beviljats sammanlagt 18 miljoner kronor av Afa Försäkring. Tre av de sex projekten drivs av forskare vid KI.
Nyheter
En nyligen publicerad studie har jämfört en ny kirurgisk metod med den nuvarande standardbehandlingen för primärbehandling av livmoderhalscancer.
Nyheter
Professor Bob Harris, vicerektor för forskarutbildning på KI, belönas med Federation of European Biochemical Societies (FEBS) utbildningspris. Det är första gången som priset delas ut.
Nyheter
Snart infaller några sköna semesterveckor för många av oss. Men bedragarna tar inte ledigt. Dessvärre är sommaren tvärtom högsäsong för nätbedrägerier och bedrägliga e-postutskick. Falska fakturor och bedrägeriförsök via sms och telefonsamtal är vanliga.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat nanorobotar som kan ta död på cancerceller i möss. Robotens vapen ligger dolt i en nanostruktur och exponeras enbart i den miljö som finns i tumörer, vilket gör att friska celler skonas. Studien har publicerats i tidskriften Nature Nanotechnology.
Nyheter
Institutionen för biovetenskaper och näringslära har avvecklats och istället har dess verksamhet organiserats som en avdelning vid institutionen för medicin, Huddinge. Detta innebär att institutionen för medicin, Huddinge växer och får en bredare verksamhet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Dekanernas roll och uppdrag utvecklas enligt ett beslut av rektor som träder i kraft den 1 juli. Förändringen är ett resultat av arbetet med KI:s strategiska fokusområden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Csaba Adori, neurobiolog vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Stockholms universitet, och anknuten till institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, får priset för sitt framstående arbete inom 3D-avbildning av kroppens vävnader.
Nyheter
Den 26 juni fattade rektor beslut om att upphäva tidigare föreskrifter och fastställa nya riktlinjer för anställning vid uppnådd LAS-ålder (69 år, åldern för rätten att kvarstå i anställning).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 23:e Maj var KI Alumnrelationer värd för årets alumndag, med ett fokuserat program på The Cell, i nyöppnade byggnaden Forskaren i Stockholm, med ett avslutande kvällsmingel på Nobelprismuseet.
Nyheter
– Våra styrkor är att vi är flera professioner, har hög pedagogisk kompetens och är personer med starkt engagemang i utbildningsfrågor, säger Maria Hagströmer om NVS utbildningsnämnd, som hon leder i egenskap av grundutbildningsansvarig (GUA) vid NVS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Arbetsterapeut-, fysioterapeut-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen samt det kompletterande programmet för sjuksköterskor med examen utanför EU/EES firade sina avgångsklasser sista veckan på vårterminen 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Den 15 juli kommer en ny lösning för vårt trådlösa gästnätverk KI-Guest att träda i kraft. I stället för att ange ett lösenord kommer gäster på campus att ansluta via en inloggningsportal.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En ny studie visade att sambanden mellan psykiatriska symtom och utvalda inflammatoriska biomarkörer var svaga hos patienter med kronisk smärta. Studien fann att sjukdomsbeteende bidrog mer till att förklara psykiatrisk komorbiditet.
Nyheter
En ny studie från Karolinska Institutet visar att 45 gener kan ha en avgörande roll för prognosen hos patienter med binjurebarkscancer. Fynden som publiceras i tidskriften ESMO Open ger hopp om ett bättre diagnostiskt verktyg än vad som finns i dagsläget.
Nyheter
Styrgruppen för KI Network Medicine Alliance (KI NMA) är stolta att meddela att årets utlysning för collaborative awards nu är öppen. Läs mer om denna utlysning på den engelska sidan.

Sista ansökningsdag är den 16 september 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH) är ett digitalt kompetenscentrum som har etablerats i samarbete med Makerere University i Uganda, med syfte att främja en hållbar hälsa och bidra till Agenda 2030. Vi frågade styrgruppens ordförande och vice ordförande om centrets betydelse och dess inverkan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genomfört en omfattande granskning av uppdragsutbildningen vid svenska lärosäten. Fokus har legat på kvalitetssäkring, regelefterlevnad och effektivt resursutnyttjande.
Nyheter
Under hösten finns flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL). Kurserna ges både på introduktion- och fördjupningsnivå, som att skapa lärandemål och appliceringsuppgifter. Kolla kalendern och registrera dig nu!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ulla och Stanley Sandins stiftelse Guldbyxan har som syfte att främja vetenskaplig utbildning och forskning inom medicin och omvårdnad, i första hand av klinisk betydelse. Som sökande välkomnas primärt doktorander och nyetablerade forskare, men i särskilda fall kan även andra projekt stödjas.
Nyheter
I sommar har vi ändrade öppettider i Aula Medica.

Under perioden 1 juli till 9 augusti är Aulan öppen 8:00 - 15:00.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Prognosen för barncancer har förbättrats kraftigt, men fortfarande kan inte alla barn behandlas effektivt. Nu införs helgenomsekvensering som möjliggör mer skräddarsydda behandlingslösningar.
Nyheter
Fanna Ndow Norrby hade som 30 åring aldrig rökt eller snusat, men sedan började hon använda nikotinpåsar. Här berättar hon om sin resa in och ut ur beroendet.
Nyheter
Rektorn Satu Harnesk har märkt en ökning av snusning bland eleverna. Men när hon försöker prata om hälsoaspekten är det svårt att nå fram.
Nyheter
Anna-Karin Trångteg arbetar som tobaksavvänjare på en ungdomsmottagning. Här berättar hon hur de unga hon möter ser på olika typer av nikotinberoende.
Nyheter
Användningen av nya nikotinprodukter som vitt snus och e-cigaretter har ökat kraftigt bland unga i Sverige. Produkterna marknadsförs som tobaksfria, men innehåller ofta höga halter av nikotin och smaksätts på sätt som lockar nya målgrupper. Vad vet vi egentligen om riskerna?
Nyheter
Karin Garming-Legert forskar om slemhinneförändringar i munnen. Hon berättar att de som använder nikotinpåsar ibland har en ny typ av förändring i munnen.
Nyheter
Tanja Tomson och kollegor har tagit fram ett stöd åt vårdpersonal vars patienter vill sluta med nikotin.
Nyheter
Tandvård i debatten. Här finns länkar till debattartiklar och repliker samlade.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Sju nya forskningsprojekt, varav fyra leds av forskare vid Karolinska Institutet, ska undersöka hur sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa kan minskas hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. Det ingår i det nya FoU-programmet Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser, som finansieras av Afa Försäkring och Alecta.
Nyheter
Äldre personer med typ 2-diabetes som behandlas med GLP-1-agonister har en minskad risk att utveckla demens, enligt en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften eClinicalMedicine.
Nyheter
Nio forskare från hela världen har publicerat en sammanfattning av de senaste framstegen inom diagnos och behandling av klusterhuvudvärk samt förståelsen av sjukdomens utveckling. Artikeln har nyligen publicerats i Lancet Neurology.
Nyheter
I en debattartikel uppmanar KI:s rektor Annika Östman Wernerson och andra ledande företrädare för Sveriges universitets- och högskoleförbund till fortsatta och förstärkta aktiviteter för forskaren, läkaren, KI-alumnen och svenske medborgaren Ahmadreza Djalali. Sedan 2016 sitter Djalali fängslad på fabricerade grunder i Iran, i det fängelse som statsministern nyligen beskrev som helvetet på jorden.
Nyheter
Vi gratulerar forskare vid MedH, inklusive BioNut, som mottagit CIMED:s projektbidrag och kliniska forskarmånader under perioden 2025-2027.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11