Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Personer med typ 2-diabetes som behandlas med GLP-1-agonister har en minskad risk att utveckla demens, enligt en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften eClinicalMedicine.
Nyheter
Nio forskare från hela världen har publicerat en sammanfattning av de senaste framstegen inom diagnos och behandling av klusterhuvudvärk samt förståelsen av sjukdomens utveckling. Artikeln har nyligen publicerats i Lancet Neurology.
Nyheter
I en debattartikel uppmanar KI:s rektor Annika Östman Wernerson och andra ledande företrädare för Sveriges universitets- och högskoleförbund till fortsatta och förstärkta aktiviteter för forskaren, läkaren, KI-alumnen och svenske medborgaren Ahmadreza Djalali. Sedan 2016 sitter Djalali fängslad på fabricerade grunder i Iran, i det fängelse som statsministern nyligen beskrev som helvetet på jorden.
Nyheter
Vi gratulerar forskare vid MedH, inklusive BioNut, som mottagit CIMED:s projektbidrag och kliniska forskarmånader under perioden 2025-2027.
Nyheter
Åldrande i en föränderlig värld, ageing in a transforming world, var temat för den 27:e internationella konferensen om gerontologi, forskning om åldrande, som hölls på Karolinska Institutet den 12–14 juni. Över 800 deltagare från 44 länder samlades i Aula Medica och arrangemanget invigdes av Drottning Silvia som bland annat talade om forskningens betydelse för ett värdigt åldrande.
Nyheter
Vi gratulerar de 9 duktiga forskare på Labmed som mottagit projektbidrag från CIMED.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
CIMED:s granskning av ansökningarna för 2025–2027 års projektmedel och kliniska forskarmånader är nu avslutad och CIMED:s styrelse har fattat beslut om tilldelning.
Nyheter
CIMED har tilldelat klinisk forskningstid till Mattias Ulmner och projektmedel till Ronaldo Lira-Junior.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Sustainability, Inclusiveness, Integration for University Support Services (SiiUSS) är namnet på ett projekt och ett gemensamt initiativ mellan University of the Philippines Diliman (UPD) och Karolinska Institutet (KI). Efter att pilotprojektet framgångsrikt genomfördes 2023, med tio delegater, fem från varje partnerinstitution, tog SiiUSS nyligen erfarenheter från sin verksamhet till Japan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren 2024 har vi kommit i gång med ett viktigt och omfattande förändringsarbete för att optimera våra interna resurser, och för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra kärnverksamheter och institutioner. Arbetet går nu in i en mer konkret fas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 25 juni deltar professor Karin Broberg vid Institutet för miljömedicin (IMM) i seminariet "Den gröna omställningens dilemma" som arrangeras av Uppsala Health Summit.
Nyheter
Csaba Adori, neurobiolog vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Stockholms universitet, och anknuten till institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, får priset för sitt framstående arbete inom 3D-avbildning av kroppens vävnader.
Nyheter
Tisdagen den 11 juni deltog ett lag från Aging Research Center (ARC) i Blodomloppet 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, ARC
Hej och hejdå
Nu är snart sommaren här och med det välbehövliga semestertider.
Efter sommaren kommer Eva Palmer att sluta på FM och KI.
Så vi säger hejdå till Eva, men också hej till Johanna, som blir ny enhetschef för FM.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Fysiologi och farmakologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi
Första veckan i augusti skickas HR-puls fysisk arbetsmiljö ut till alla medarbetare med tre veckors svarstid. Här redovisas vilka aktiviteter som är under arbete eller utförda.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Linda Sandberg och Kristina Dalin Eriksson prisades för sina postrar vid den 27:e Nordiska gerontologikongressen den 12 – 14 juni.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Under sommaren håller Restaurang Nanna Svartz, Café Erik Jorpes samt Svarta Räfven stängt. Se aktuella datum nedan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hur resonerar vårdpersonal när de fattar beslut om tvångsvård av patienter med borderline personlighetssyndrom? Är tvångsvården etiskt försvarbar? Det undersöker psykiatrikern Antoinette Lundahl i sin avhandling.
Nyheter
Den 24 juni går pendelbussen över till sommartidtabell.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) har publicerat två studier om sambandet mellan depression och hjärt-kärlsjukdom. Den första studien utforskar de fysiologiska mekanismerna bakom kopplingen mellan generell depression och hjärt-kärlsjukdomar. Den andra undersöker den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor som drabbats av perinatal depression. Resultaten betonar vikten av att förstå och behandla depression för att förebygga allvarliga fysiska sjukdomar.
Nyheter
Hos förstföderskor kan ett snedklipp i slidöppningen vid förlossning med sugklocka mer än halvera risken för sfinkterskada, en allvarlig bristning mellan slidan och ändtarmsöppningen. Det visar en randomiserad klinisk studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus. Resultaten har publicerats i den ansedda tidskriften BMJ.
Nyheter
Femke Hormann har tilldelats det prestigefyllda Junior Research Grant från ”European Hematology Association” (EHA). Anslaget fördelas över tre år och är totalt 150 000 euro.
Nyheter
Här kan du se pdf:en från Bodil Lunds ledningsinfo den 18 juni 2024
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
I april avslutade 30 deltagare den uppskattade kursen "Ledarskap för forskargruppsledare". Kursen är ett led i KI:s arbete med att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sedan 1904 stödjer Hjärt-Lungfonden på flera olika sätt forskningen om hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Bland annat genom generösa anslag till forskare. I år firar organisationen 120 år och en av höjdpunkterna är instiftandet av ett nytt stort forskningsanslag. När Hjärt-Lungfonden nu delar ut sitt Jubileumsanslag till sex forskarteam, är tre av dessa verksamma vid Karolinska Institutet.
Nyheter
IMM i media
IMM-forskare i Sveriges Radio.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Från och med 17/6 gäller ett nytt cateringavtal för KI Nord.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskaren Rickard Sandberg har valts in som ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien i klassen för medicinska vetenskaper. I sin forskning har han bland annat utvecklat nya metoder för att studera gener i enstaka celler.
Nyheter
Fotografier från festen den 13 juni då Dentmed firade 50 år sedan tandläkarprogrammet flyttade till Huddinge och sommarfest för medarbetarna
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Fang Fang, professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin i Solna, tilldelas priset för sina enastående insatser inom epidemiologi, som forskare inom neurodegenerativa sjukdomar, särskilt ALS.
Nyheter
För elva år sedan publicerades KI-forskaren Beatrice Uusmas bok Expeditionen. Min kärlekshistoria. Boken handlar om Andrées polarexpedition i slutet av 1800-talet. I augusti kommer hon och en grupp forskare från bland annat Norsk Institutt for Kulturminneforskning att återvända till Vitön i jakt på fler svar om den ödesdigra expeditionen. Målet är dels flera forskningsartiklar men också en ny bok. Bea Uusma, vid Medicinens historia och kulturarv på KI, berättar mer.
Nyheter
Tisdag 11 juni utmanade OSK kollegorna på Bettfysiologi på Eastman i Blodomloppet på Djurgården, en utmaning som OSK vann. Fem personer från varje klinik sprang 5,3 km i kallt väder med tidvis lätt regn.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Svenska Läkaresällskapet har beslutat att utse Catharina ”Cia" Ihre Lundgren till ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet, SLS. Hon tillträder den 1 juli 2024 och efterträder Tobias Alfvén som lämnar posten efter fyra år som ordförande.
Nyheter
Eftersom vi inte är så många på kontoret under sommaren har vi pausat leverans av kaffe, mjölk och havremjölk till Widerströmska huset. Sista leveransen sker den 24:e juni. Höstens första leverans sker den 19:e augusti.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
Internationaliseringsnämnden vid Karolinska Institutet utlyser medel för samarbete med partners i låg- och medelinkomstländer i Afrika.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vid det arbets- och miljömedicinska vårmötet den 30 maj fick tre forskare från Institutet för miljömedicin (IMM) ta emot pris för Bästa avhandling, Nytänkande forskning och Life time achievement.
Nyheter
Professor Jonas F Ludvigsson har tilldelats H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för framstående forskningsinsatser inom pediatrik och inflammatoriska tarmsjukdomar. Samtidigt får professor Göran K Hansson H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i serafimerordens band för ledande insatser inom svenskt akademiväsende.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En ny studie av forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, publicerad i International Journal of Surgery, visar att överlevnaden efter kirurgi har förbättrats markant över åren, trots att patienterna har blivit sjukare och äldre. En bidragande orsak är den kontinuerliga utvecklingen av det perioperativa omhändertagandet, som omfattar vården före, under och efter kirurgi.
Nyheter
Ljubica Matic och Anton Razuvaev från kärlkirurgigruppen vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, har belönats med Hjärt-Lungfondens 120 års jubileumsanslag för sitt projekt som syftar till att kartlägga nya mekanismer och utveckla terapeutiska mål och biomarkörer för individanpassad behandling av artärsjukdom i nedre extremiteter.
Nyheter
Forskare vid KI kan från och med den 1 juni publicera sig med förbetald Open Access i de tre egna tidskrifter som ges ut av förlaget Rockefeller University Press.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
ELN enkät
Vad tycker du om KI ELN? Svara på vår enkät!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 3 och 4 juni samlades internationella kärlkirurger och kärlforskare i Sune Bergström Aulan för att presentera och diskutera translationell kärlforskning. Det var tredje gången Kärlkirurgigruppen vid CMM och MMK stod värd för mötet, 2020 i virtuellt format, 2022 och i år i den fina aulan i Bioclinicum.
Nyheter
Studien "Androgens Modulate the Immune Profile in a Mouse Model of Polycystic Ovary Syndrome" belyser immunförsämring som en möjlig aspekt av PCOS-patologi, vilket skulle kunna utgöra ett nytt mål för behandlingar.
Nyheter
Det 15 maj 2024 publicerades artikeln. Det är en nationell registerstudie som handlar om komplikationer av cancerbehandling i ung ålder. Materialet är jämfört mot matchade kontroller och går tillbaka 60 år i tiden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Hallå där Jasper Holleman, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik. Den 18 juni försvarar du din avhandling "Novel biomarkers associated with stress : from normal aging to Alzheimer's disease". Vad handlar den om?
Nyheter
Craig Wheelock har tilldelats "Fellow of the European Respiratory Society Award".
Nyheter
Hallå där Johanna Mayer, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik. Den 17 juni försvarar du din avhandling "The role of autophagy in Aβ and tau metabolism in Alzheimer’s disease". Vad handlar den om?
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11