Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Skickar du intern information till din privata e-post för att jobba hemifrån på din egen dator? Detta är både onödigt och otillåtet. Då många gör så just nu påminner vi om vad som gäller och om vilka verktyg du har tillgängliga för att inte behöva göra så.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
E-möten är ofta ett lämpligt och enkelt sätt att ersätta fysiska möten. Däremot måste du alltid bedöma den information och de moment som ingår i ett sådant möte från ett informationssäkerhetsperspektiv. Nya anvisningar för e-möten finns nu antagna och publicerade.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet från och med den 15 juni kan gå tillbaka till campusförlagd undervisning. De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begränsa smittspridningen gäller för verksamheten på lärosätena som för samhället i övrigt och ställer krav på att planeringen av återgången till campusförlagd undervisning sker på ett ansvarsfullt sätt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En del som smittas av coronaviruset blir så sjuka att de behöver intensivvård. Hur mår de sen? Kristian Borg är professor i rehabiliteringsmedicin och berättar om vägen tillbaka efter covid-19.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Microsoft Teams kommer att ersätta Skype for Business från 15 juni 2020.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Nu är det dags för terminens broschutdelning för KI:s nybakade sjuksköterskor den 4 juni kl 14. Det speciella denna termin är att den kommer att ske digitalt. I princip blir det samma innehåll som vanligt förutom att MF kammarensemble inte kan delta utan det blir inspelade fanfarer och så blir det inget gemensamt tårtmingel efteråt.
Nyheter
Göran Stiernstedt knyter på sätt och vis ihop säcken med sitt nya uppdrag som KI:s styrelseordförande. Han är utbildad till läkare vid Karolinska Institutet, och vid KI är han tillbaka.
Nyheter
Tobias Alfvén, docent i global hälsa vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet har valts till ny ordförande i Svenska Läkaresällskapet och tillträder den 1 juli, 2020.
Nyheter
Professor Marie Wahren-Herlenius, institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet, får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2020 på 15 miljoner kronor. Hon får anslaget för sin forskning om hjärtskador hos barn orsakade av inflammatoriska sjukdomar.
Nyheter
Anders Jahres stora medicinska pris till Jiri Bartek och Anders Jahres pris till yngre forskare till Niklas Björkström. Priset delas ut av Universitetet i Oslo.
Nyheter
2 jun 2020
IMM i media
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Just nu är det problem att läsa nyheter äldre en ca ett halvår. Åtgärd är klar och ska sjösättas så snart som möjligt, förhoppningsvis under tisdag 2/6.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
I en dansk-svensk populationsbaserad kohortstudie av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) mellan åren 1969-2017 och deras matchade kontroller från, fann Ola Olén, Jonas F Ludvigsson och kollegor att IBD-patienter hade en ökad risk för tunntarmscancer.
Nyheter
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Medical Management Centre (MMC), Karolinska Institutet, har beviljats finansiering för forskningsprojektet "Beslutsbryderi: professionellas bedömningar angående ineffektiva insatser i hälso- och sjukvården". Vi bad projektledaren Henna Hasson berätta lite mer om projektet.
Nyheter
Alexander Fyrdahl vid gruppen Klinisk fysiologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Applications of the golden angle in cardiovascular MRI" den 5 juni 2020. Huvudhandledare är Andreas Sigfridsson.
Nyheter
Från och med 30/5 behöver man uppdatera sin Zoom programvara till version 5.0 för att kunna använda tjänsten. Använder du en centralt administrerad dator hittar du senaste versionen via Software Center (Windows) eller Self Service (MAC).

Man kan även använda webbklienten av Zoom. Öppna då länken nedan och tryck på "Sign in".
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Vi har förnärvarande en driftstörning på Software Center applikationen som används för att installera program på Windows datorer.

Felsökning pågår.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Narkosmedlet ketamin har i låga doser visat sig ge snabb effekt mot svårbehandlad depression. Nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet att de har identifierat en viktig måltavla för läkemedlet – en specifik mottagare för serotonin i hjärnan. Fynden som publiceras i Translational Psychiatry ger hopp om nya, effektiva depressionsläkemedel.
Nyheter
Regeringen meddelar i dag att universitet och högskolor från den 15 juni kan förbereda sig på att återgå till mer av undervisning på campus.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Isabella Ekhedens avhandling fokuserar på cancer i magsäcken och matstrupen som hör till de dödligaste cancerformerna i världen. Målet med avhandlingen har varit att utforska förstadier till cancer i magsäcken och matstrupen samt studera hur valet av cellgiftsbehandling påverkar överlevnaden hos patienter med cancer i magsäcken och matstrupen.
Nyheter
Karolinska Institutet har tagit fram en ny utbildning, "Motiverande ledarskap”, som riktar sig till ledare och chefer. Den är på 7,5 högskolepoäng och använder MI (Motivational Interviewing) och beteendeanalys (OBM) för att vidga ledarskapsbegreppet. En av kursledarna, John Sjöberg, tror att det efter stora förändringar som coronapandemin krävs ledare som reflekterar kring vad som gjorts för att skapa en effektiv och interaktiv kommunikationskultur under förändringsarbetet.
Nyheter
Läkarstudenter på Danderyds sjukhus får i år prova på det senaste inom virtual reality (VR). I coronans spår är ingenting som det brukar, detta gäller även undervisning för läkarstudenterna som går kursen ’Akuten som arbetsplats’ på termin 10 på läkarprogrammet. De har nu fått prova på det senaste inom VR när de övar triagering (prioritering bland patienter) i momentet katastrofmedicin.
Nyheter
Hallå där Anna Bergström! Forskningsprojektet "Att bygga kapacitet för implementering inom hälso- och välfärdsorganisationer – en longitudinell utvärdering av ett metodstöd i implementering för arbetsgrupper" är ett av de 14 projekt som beviljats medel från Forte. Kan du berätta lite mer om projektet du ska driva?
Nyheter
Vi gratulerar Anna Martling, professor i kirurgi och forskargruppsledare för gruppen Kolorektal kirurgi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har blivit utsedd till hedersledamot av the American Society of Colon and Rectal Surgeons.
Nyheter
Ytterligare två veckor har passerat sedan förra veckobrevet. Pandemin har blivit en del av vår vardag och påverkar hela universitetet och oss som studerar eller arbetar här på många olika sätt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Lydia Kwak, enheten för interventions- och implementeringsforskning, har erhållit 7 150 000 SEK för att öka förståelsen av implementeringsmekanismer: en randomiserad kontrollerad studie i skolor med syfte att undersöka effekterna av implementeringsstrategier och relaterade förändringsmekanismer.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
En ny studie har startat för att utvärdera helgenom- och RNA-sekvensering som den primära diagnostiska metoden för patienter i Sverige med akut leukemi. Projektet är ett samarbete mellan den nationella FoU-plattformen Genomic Medicine Sweden och medtechföretaget Illumina – och leds från Karolinska Instiutet.
Nyheter
This year’s Mayo Clinic – Karolinska Institutet conference will reflect a new approach to the longstanding collaboration:  “Mayo - KI 2.0”.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk neurovetenskap
Planerat systemunderhåll för IDAC. Den 28:e maj 2020 från 17:00 till 19:00 genomförs ett planerat systemunderhåll i IDAC.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar i tidskriften Nature att de har funnit ett helt nytt tillvägagångssätt som korta RNA-molekyler använder för att styra produktionen av proteiner inne i cellerna. Studien visar att en RNA-molekyl som spelar en viktig roll i cancer kan påverka sin aktivitet genom att förändra sin struktur. Upptäckten öppnar för helt nya strategier att behandla olika typer av cancer.
Nyheter
This year’s Mayo Clinic – Karolinska Institutet conference will be held virtually at both Karolinska Institutet and Mayo Clinic on September 9th - 10th, 2020. We are excited about this new opportunity!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Socialstyrelsen har ett ramavtal med Karolinska Institutet (samt ytterligare 28 leverantörer) gällande leverans av SK-kurser under perioden 2019-2022. Inför varje år avropar Socialstyrelsen kurser från ramavtalet mot de leverantörer som de har avtal med, under konkurrensutsättning. Kursområdena kan variera från år till år. Nu har Socialstyrelsen annonserat en förnyad konkurrensutsättning för vissa SK-kurser för 2021.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINTs program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Samarbete, tydligt beslutsfattande för vårdpersonal samt flexibla beredskapsplaner är nyckelfaktorer för att upprätthålla hälso- och sjukvårdssystem vid utmaningar som en översvämning, enligt en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.
Nyheter
Unik litteraturöversikt över viktigt och lite utforskat tema: Interventioner för att informera våra vuxna patienters minderåriga barn om deras föräldrars sjukdom.
Nyheter
Carles Sola Riera, vid Institutionen för medicin i Huddinge (MedH) får priset för sin avhandling "Hantaviruses, Escapees from the death row – viral mechanisms towards apoptosis resistance."
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge, Campus Syd
Var tredje europeisk kvinna har ärvt receptorn för gulkroppshormon från neandertalare – en genvariant som är förknippad med ökad fertilitet, färre blödningar under tidig graviditet och färre missfall. Det visar en studie i Molecular Biology and Evolution av forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Tyskland.
Nyheter
Vi gratulerar Anders Franco-Cereceda, professor i thoraxkirurgi och prefekt vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har blivit invald i the American Association for Thoracic Surgery.
Nyheter
Hej Ingmar Ernberg, medförfattare och professor vid institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC). Grattis till er nya bok “Kvantfysiken och livet” som precis har släppts. Vad handlar den om?
Nyheter
På torsdag den 28 maj med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Svensk hälso- och sjukvård beskrivs ofta som fragmenterad med flera olika vårdnivåer, huvudmän och vårdgivare. Denna fragmentisering kan leda till negativa konsekvenser i en persons vård och rehabilitering. Detta är särskilt aktuellt när flera aktörer är inblandade i ett vårdförlopp såsom exempelvis vid stroke.
Nyheter
Jakob Skov vid gruppen Experimentell och klinisk neuroendokrinologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases" den 5 juni 2020. Huvudhandledare är Sophie Bensing.
Nyheter
Kommande helg den 30-31 maj kommer Akademiska hus att städa garaget i ANA8 och det är därför önskvärt att inga bilar lämnas kvar över helgen. Detta för att underlätta så städningen kan utföras med ett så bra resultat som möjligt.

Det är uppsatt informationslappar om detta i garaget.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny sekvenseringsmetod som gör det möjligt att kartlägga hur DNA är organiserat i cellkärnan – vilket avslöjar vilka regioner i arvsmassan som löper ökad risk för DNA-skador och mutationer. Tekniken beskrivs i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Biotechnology.
Nyheter
Victor Bloniecko Kallio, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik. Den 27 maj 2020 kommer du att försvara din avhandling "Using CSF biomarkers to understand mechanisms of behavioral changes and effects of drug treatment in dementia", vad handlar den om?
Nyheter
Onsdagen den 20 maj avslutades kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet, med ett praktiskt prov av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades.
Nyheter
Mikroflimmer tycks kunna vara både en markör för odiagnostiserat förmaksflimmer, men även ett förstadium till förmaksflimmer.
Nyheter
KW
KI webbteam
2020-06-08