Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Hagbergs stiftelse har beslutat att tilldela Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag till Cristiana Cruceanu och Hugo Zeberg. Priset består dels av ett personligt pris på 175 000 kronor och dels ett forskningsanslag om 475 000 kronor. Priset delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2023.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fem forskare vid Karolinska Institutet (KI) tilldelas årets silvermedalj. Medaljen delas ut till personer som särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet och uppmärksammas i samband med högtiden för Nit och Redlighet i februari 2023.

De fem forskare som tilldelas silvermedaljen är Göran Dahllöf, Jan-Inge Henter, Lena Borell, Marianne Schultzberg och Rolf Kiessling.
Nyheter
Grants Office tipsar aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kommittén för forskning på Karolinska Institutet har beslutat att årets Jonas Söderquist stipendium för grundforskning inom virologi och immunologi ska tilldelas Quirin Hammer på Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) och Daniel Sheward, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC).
Nyheter
Läromedelsförfattarnas särskilda pris 2022 går till hjärnforskaren Torkel Klingberg, som tar emot en prissumma på 50 000 kronor. Syftet med priset är att hylla författarskapet bakom läromedel och kurslitteratur, samt att lyfta deras viktiga roll i Utbildningssverige.
Nyheter
Professor Fredrik Ullén har tilldelats utmärkelsen KI Kulturpris 2022 för sin forskning kring kopplingen mellan musik och hjärnan. Priset delades ut under KI:s kulturdag den 19 oktober.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Två forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats Athenapriset för en AI-baserad precisionsmedicinsk bildanalys för riskindelning av bröstcancerpatienter. Athenapriset är Sveriges största pris till forskning och innovationer som tagits fram genom samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Kevin Eva, vid University of British Columbia, Kanada, är årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik. I samband med KI:s installationshögtid den 13 oktober tar han emot sin utmärkelse i Aula Medica. Hans forskning har bland annat bidragit till att förbättra antagningsprocessen vid medicinska universitet.
Nyheter
Under den avslutande barn-IBD dagen i Örebro den 30 september fick Jonas Ludvigsson under publikens jubel ta emot hedersutmärkelsen Årets magkänsla 2022 från SPGHN, Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition. Priset utses genom röstning av barnläkare i Sverige.
Nyheter
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) har delat ut totalt fem anslag till forskare på Karolinska Institutet. Anslagen ger både framstående forskare möjligheten att stärka sin position och ger etableringsstöd år yngre forskare.
Nyheter
Professor Mikael Landén tilldelas Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings (SSMF) jubileumspris för sina värdefulla resultat inom psykiatriforskningen. Det prestigefyllda priset är på fem miljoner kronor, avsedda för forskning. Han kommer också att tilldelas en medalj under prisceremonin den 21 oktober.
Nyheter
Välkomna att nominera kandidater till Hagbergs pris och forskningsanslag till yngre forskare, senast den 11 oktober 2022.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Adam Williamson vid Karolinska Institutet har fått ett anslag från European Research Council Proof of Concept (ERC PoC) 2022, som riktar sig till forskare som redan har finansiering från ERC och vill vidareutveckla den innovativa potentialen hos sina upptäckter.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Magnus Ingelman-Sundberg vid institutionen för fysiologi och farmakologi belönas med R.T. Williams Distinguished Scientific Achievement Award 2022. Som ett erkännande för hans enastående vetenskapliga bidrag inom området läkemedelsforskning.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Kevin Eva tilldelas Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik (KIPRIME) 2022. Professor Eva är professor och senior forskare vid Center for Health Education Scholarship. Han är även chef för Educational Research and Scholarship, Department of Medicine, på University of British Columbia, och chefredaktör för tidskriften Medical Education. Professor Evas arbete har avsevärt främjat forskning inom hälsoprofessionerna och inom andra nyckelområden.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Alzheimers Association® delade ut sju utmärkelser vid Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2022, som ett erkännande av forskare för deras varierande expertis, anmärkningsvärda prestationer och innovativa bidrag till området för Alzheimers och demensvetenskap. Ett av dem tillföll Agneta Nordberg, avdelningen för klinisk geriatrik, NVS.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Eivind Gottlieb vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi tilldelas priset för sin avhandling "Improved surgical treatment of oesophageal cancer"
Nyheter
Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen belönas med Karolinska Institutets Stora silvermedalj 2020. De tilldelas utmärkelsen för sina betydande insatser till stöd för universitetets verksamhet.
Nyheter
Hagbergs stiftelse har beslutat att tilldela Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag till Elizabeth Arkema och Marcus Buggert. Priset består dels av ett personligt pris på 150 000 kronor och dels ett forskningsanslag om 320 000 kronor. Priset kommer att delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2021.

Nyheter
Jiayao Lei tilldelas Dimitris N. Chorafas pris 2020. Priset (5.000 USD) vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. Syftet är att stimulera unga, lovande forskare.
Priset delas ut i samband med Installationshögtiden den 15 oktober 2020 i Aula Medica, Karolinska Institutet.
Nyheter
Docent Tobias Nordström har tilldelats European Association of Urology (EAU) “Prostate Cancer Research Award 2022” för Stockholm3-testet, ett blodprov som på ett bättre sätt kan identifiera de män som har en ökad risk för prostatacancer.
Nyheter
Årets stora silvermedaljer tilldelas Jan Andersson, Stefan Einhorn och Ingrid Lundberg. Medaljen delas ut till personer som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet och uppmärksammas i samband med installationshögtiden i Aula Medica den 13 oktober.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna, Onkologi-Patologi, Medicin, Huddinge
Vetenskapsfotografen Martin Oeggerli tilldelas 2022 års Lennart Nilsson Award för sin förmåga att åskådliggöra vetenskapen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Priset för innovation och nyttiggörande, år 2022, tilldelas Staffan Holmin på institutionen för klinisk neurovetenskap.
Priset delas ut till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sektionen för fysioterapi har i år tilldelat Ingrid Odéens pris för forskning inom sjukgymnastik till medicine doktor Birgitta Nordgren.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Christina Opava, professor emerita vid sektionen för fysioterapi, har tilldelats EULAR Health Professionals in Rheumatology Lifetime Achievement Award 2022 för sitt arbete inom reumatologi.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Jorge Ruas belönas med årets Medicine Dr Axel Hirsch Pris, för sina banbrytande studier av de molekylära och kemiska mekanismer som förklarar på vilket sätt fysisk träning kan vara nyttig för hela kroppen.
Nyheter
I november 2021 utlyste KI för andra gången interna forskningsmedel för SDG-relaterad forskningsprojekt, denna gång riktad till juniora forskare. Sex forskningsprojekt har valts ut i en konkurrensinriktad granskningsprocess.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tips från Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet den 28 mars uppmärksammades 28 medarbetare vid Karolinska Institutet ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. I samband med ceremonin delades även Silvermedaljen 2022 ut.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Maria Ekholm, överläkare i onkologi vid Länssjukhuset Ryhov, och Ioannis Zerdes, ST-läkare inom onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt forskare vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, får Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings (SOFs) nyinstiftade forskningsstipendium inom onkologi för postdoktorer. Stipendiet på 200 000 kronor delades ut den 24 mars vid årets onkologidagar i Uppsala.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Priset riktar sig till en eller flera forskare/forskarstuderande som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation. Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08