Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Åtta forskare vid institutionen för neurovetenskap har beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet inom kategorin medicin och hälsa.
Nyheter
Torsdagen den 7:e december kl 14:00 – 16:00 håller Nobelpristagarna Katalin Karikó och Drew Weissman sina
Nobelföreläsningar i Erling Persson-salen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen, Universitetsgemensamt, Universitetsledningen, Universitetskapitalförvaltning, Universitetsinvesteringar
Daphne Vassiliou vid forskargruppen Medfödda endokrina och metabola sjukdomar, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Studies on the acute porphyrias - with special reference to women's health" den 15 december 2023.

Huvudhandledare är Eliane Sardh.
Nyheter
I slutet av november började Jenny Broman som ekonomicontroller på institutionen för medicin, Huddinge (MedH).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Den 5 december 2023 nåddes milstolpen 100 000 vaccinerade mot humant papillomvirus (HPV) i Sverige.  Det är ett stort steg på vägen mot att utrota livmoderhalscancer.
Nyheter
För dig som har handledningsuppdrag eller är involverad i VIL/VFU inom hälso- och sjukvården finns korta kurser inom högskolepedagogik: Stepping stone-kurser. Nu är vårens kurser publicerade.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu kan du beställa KI-julkort både i tryckt format och som digitala kort (pdf). Motivet på årets julkort är ett konstverk av Ina Schuppe Koistinen, akvarellkonstnär och docent vid institutionen MTC.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Höstens stora utdelning av externa forskningsanslag från de större forskningsråden och fonderna innebär att många av våra forskare på institutionen för medicin Solna (MedS) kan fortsätta med sin viktiga forskning och andra påbörja nya projekt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Har du funderat på hur du kan komma vidare i din forskarkarriär? Att arbeta internationellt och bygga nätverk kan öppna nya möjligheter, tipsar seniorprofessor Cecilia Linde.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Årets MedS Day
MedS Day 2023 gav anställda och anknutna vid institutionen för medicin Solna en efterlängtad möjlighet att träffas och att ta del av pågående aktiviteter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Tisdagen den 28 november invigdes ett nytt laboratorium för MR-undersökningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Inköp av en ny MR-kamera, efter en donation av Erling Perssons Stiftelse, skapar helt nya möjligheter för såväl läkare som forskare inom regionen och på Karolinska Institutet.
Nyheter
Den som har nära släktingar som drabbats av hjärt-kärlsjukdom kan ha extra mycket att vinna på att äta mer fet fisk. Det visar en ny studie ledd av forskare från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Circulation.
Nyheter
Alla medarbetare och anknutna har en personlig profilsida på ki.se. På kvällen den 14 december ersätts din nuvarande sida med en ny som hämtar all information från KI RIMS. Har du gjort ändringar i texten på din nuvarande sida efter 7 september behöver du göra om dem i KI RIMS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från och med den 12 december kommer IT-avdelningen att använda ett nytt ärendehanteringssystem för att hantera supportärenden från medarbetare. Detta är ett första steg i en förändring som kommer att påverka övriga universitetsförvaltningen under 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi hoppas du vill ta del av vår adventskalender!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
En ny studie från Karolinska Institutet publicerad i Cell Reports visar att tumörassocierade makrofager, som är vita blodkroppar som finns i brösttumörer, kan både hjälpa och hindra cancercellernas spridning till andra organ. Forskarna fann att makrofager som producerar ett ämne som heter VEGF-C minskar spridningen till lungorna, men ökar spridningen till lymfkörtlarna. Detta kan ha betydelse för prognosen och behandlingen av bröstcancer.
Nyheter
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljas nästan 210 miljoner kronor för åren 2023-2027 till 28 forskare. Tio av dem är forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
KI-Mayo-samarbetet utlyser nu resebidrag för 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En studie har visat att fördelningen av HIV-1-subtyper i Sverige har förändrats mycket sedan början av aids-epidemin. Mycket på grund av migration av redan infekterade personer till Sverige. Studien fokuserade på personer som migrerat från Ukraina, för att vården för dem ska kunna anpassas till deras behov. Resultaten ger viktig kunskap för framtida analys och behandling.
Nyheter
Hallå där Emelie Mälstam, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi. Den 8 december försvarar du din avhandling "Make My Day – Exploring engaging occupations in stroke prevention and promotion of health". Vad handlar den om?
Nyheter
Nu finns en ny sökmotor, Smartsearch, på plats i Canvas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hannes Hagström vid avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, Institutionen för medicin, Huddinge, får priset Rising Star Award 2024, från organisationen United European Gastroenterology (UEG).
Nyheter
Välkommen till Luciafirande i Biomedicum fredag den 13 december kl. 15:00 i ljusgården.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskap, Fysiologi och farmakologi, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Counting down to Christmas, a calendar of delight,
Each day's a surprise, keeping you active and bright.
Jump, walk, dance - a festive move to unfold,
In this active calendar, warmth and wellness to hold!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Gonçalo Castelo-Branco och professor Jonas Frisén, Karolinska Institutet, beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorprogrammet på totalt drygt 62 miljoner kronor under åren 2024-2031.
Nyheter
Hud mot hud-kontakt mellan förälder och barn under de första timmarna efter en mycket för tidig födsel bidrar till att utveckla barnets sociala förmågor. Det visar en ny studie publicerad i JAMA Network Open av forskare från bland annat Karolinska Institutet. Studien visar också att papporna kan spela en viktigare roll än vad forskning tidigare visat.
Nyheter
Professor Johan Ärnlöv får 7,5 miljoner kronor i utlysningen Forskningskompetens inom primärvården 2023. Han får bidraget för sitt projekt ”Kronisk smärta och utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar”. Grattis!
Nyheter
Professor Robert A. Harris har utsetts till hedersdoktor vid Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy (UMF) i Cluj-Napoca, Rumänien. Utnämningen är ett erkännande av Bob Harris exceptionella bidrag till universitetets utveckling, särskilt i samband med European University Alliance NeurotechEU-projektet.
Nyheter
Utbildningsdepartementet har nyligen gett utredaren Bertil Lindahl i uppdrag att ta fram ett underlag inför en omförhandling av det nationella ALF-avtalet (dnr U2022/02845). Det nationella ALF-avtalet är tecknat mellan staten och vissa regioner om samarbete om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Om spädbarn tittar mest på ansikten eller icke-sociala objekt som bilar eller mobiltelefoner styrs till stor del av generna. Det har forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet nu kunnat visa. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskiften Nature Human Behaviour, och är en del av KINDs forskningsprojektet Babytwins Study Sweden (BATSS) där tvillingar följs från fem månader till tre års ålder.
Nyheter
Vad tycker du som student om digitaliserad undervisning? Ge dina inspel i en kort enkät.
Nyheter
Ätstörningar är tillstånd eller sjukdomar som försämrar en persons hälsa, funktion eller livskvalitet. Ätstörningar kännetecknas av stört ätbeteende och/eller beteenden för viktreglering som leder till stor påverkan på psykosocial funktion och/eller fysisk hälsa. Både miljöfaktorer och ett antal genvarianter med vardera liten till måttlig effekt finns med bland orsaker och upprätthållandefaktorer vid ätstörningar.
Nyheter
Personer i Sverige med utomeuropeisk härkomst har närmare tre gånger så mycket symtom på ätstörningar jämfört med svenskfödda personer. Men trots det har de betydligt sämre tillgång till specialistbehandling. Det visar ny forskning från Karolinska Institutet som publicerats i BJPsych Open.
Nyheter
KI-forskaren Goran Papenberg har beviljats ett projektbidrag från Vetenskapsrådet för sin forskning om hjärnans förmåga att producera nya nervceller och dess betydelse för långtidsminne och depression vid åldrande.
Nyheter
Hans uppdrag blir att leda och utveckla IT-avdelningen och bidra till hela KI:s fortsatta digitaliseringsresa. Mattias Nordström har agerat som tillförordnad IT-direktör sedan hans företrädare Joakim Winter slutade i somras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kursen är en halvdagskurs via Teams för dig som ska arbeta med kliniska prövningar och inte gått GCP-kurs tidigare. Du behöver inga förkunskaper. Kursen hålls på svenska vid två tillfällen, välj datum när du anmäler dig.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Av de 31 forskare som i år utses till Wallenberg Academy Fellows kommer fem att vara verksamma vid Karolinska Institutet. Det femåriga anslaget delas ut av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ger unga, lovande forskningsledare långsiktig forskningsfinansiering i Sverige.
Nyheter
Vi är unika på KI med vår miljöcertifiering. Granskningen i november 2023 visade fortsatt mycket stabil och positiv utveckling – och vi rekommenderades fortsatt ISO 1400-certifiering av revisionsledaren. Vi fortsätter alltså att minska vår negativa miljöpåverkan – bra jobbat!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Elin Bergling gick kursen Formativ bedömning. Läs om insikterna från kursen och hur hon har använt det i undervisning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu inleds en omfattande studie med 10.000 deltagare för att färdigställa ett verktyg som kan bidra till ett paradigmskifte i synen på neuropsykiatriska diagnoser.
-För att inkludering ska fungera i praktiken så behöver vi individspecifik kunskap om varje person med adhd eller autism, säger professor Sven Bölte. För att detta ska vara möjligt behöver man ett strukturerat sätt att kartlägga hur personen fungerar i sin vardag. Vi har utvecklat ett sådant verktyg som vi nu testar i en stor studie.
Nyheter
En stor andel av alla som börjar med adhd-medicin, särskilt unga vuxna, slutar ta den redan under det första året. Men personer som använder adhd-medicin längre och i högre doser än genomsnittet verkar ha en ökad risk att drabbas av vissa hjärt-kärlsjukdomar. Det visar två nya studier som har letts från Karolinska Institutet och publicerats i Lancet Psychiatry och JAMA Psychiatry.
Nyheter
Vinnova finansierar samverkansprojektet "For efficient and sustainable use of health data through the integration of the DIGITAL-projects and GMS in Sweden (DIGIfor1healthSE)". TEF-Health på Karolinska Institutet deltar i arbetet med SciLifeLab som nationell koordinator. Projektet syftar bland annat till att samla Sveriges expertis inom hälsodata. Stödet omfattar 12 miljoner kronor under fyra år.
Nyheter
Förra veckan hölls en kurs i arbetsterapi på Campus Flemingsberg, där 22 studenter från 17 nordiska och baltiska länder, inklusive 5 studenter från Karolinska Institutet (KI), samlades för att fördjupa sig i ett projekt inom Nordplusprogrammet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Giovanna Perinetti Casoni från avdelningen för hematologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Regulation of cytotoxic lymphocyte effector functions" den 1 december 2023. Huvudhandledare är Yenan Bryceson (MedH).
Nyheter
Johanna Mayer, doktorand vid NVS, tog igår hem andra platsen i finalen av ForskarGrandprix som hölls på Vasateatern. ForskarGrandprix är en tävling om vem som gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning på 4 minuter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Forskare vid Karolinska Institutet och Kanazawa University i Japan har gjort en ny upptäckt som kan förbättra behandlingen av bröstcancer. Forskarna studerade cancerceller som kan motstå kemoterapi och bilda nya tumörer. De hittade en typ av cancerceller som är känsliga för läkemedel som påverkar en pump i cellerna. Dessa läkemedel kunde döda dessa cancerceller och hjälpa patienter med trippelnegativ bröstcancer (TNBC), en svårbehandlad form av bröstcancer.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysningar tilldelades 143 KI-forskare totalt 660 747 160 kronor. Det är en ökning från förra året, då KI-forskare fick 625 904 933 kronor. Totalt beviljade VR cirka 1,37 miljarder kronor 2023, motsvarade summa förra året var 1,2 miljarder kronor.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ska du studera utomlands under vårterminen 2024 och vill ha ett kul och avlönat extrauppdrag? Nu söker vi nya studenter som vill blogga på KI:s Studera utomlandsblogg!
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09