Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Karolinska Institutet har beslutat att utse Ashley Moffett, professor emerita vid University of Cambridge, Storbritannien, och Hjärnfondens ordförande Peter Thelin till hedersdoktorer för storartade insatser för vetenskapen respektive för KI. Den formella ceremonin sker i samband med promovering i Stockholms stadshus den 26 april.
Nyheter
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi och fakulteten för medicinska vetenskaper vid Universitetet i Kragujevac i Serbien har nu formaliserat ett flerårigt samarbete genom att underteckna ett Memorandum of Understanding.
Nyheter
Umeå-professorn Oliver Billker tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch pris för sina enastående forskningsinsatser inom malariaområdet.
Nyheter
Personer med typ 2-diabetes har en ökad risk för stroke och ett försämrat utfall efter att ha drabbats av stroke. Nu har forskare vid Karolinska Institutet visat att utfallet efter stroke är avsevärt förbättrat hos möss med fetma och typ 2-diabetes som har behandlats med SGLT-2-hämmare (diabetesläkemedel). Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cardiovascular Diabetology och kan ha klinisk relevans för strokerehabilitering vid typ 2-diabetes.
Nyheter
I en studie publicerad i Nature Communications har KI-forskare avslöjat en fascinerande upptäckt som kan vara viktig vid cancerbehandlingar. Denna nya insikt handlar om c-MYC, en proteinkomponent som är central för cancerutveckling.
Nyheter
KI har fått sin första språkpolicy efter beslut den 20 februari. Språkpolicyn ska ge vägledning i övergripande språkfrågor och språkanvändning för alla medarbetare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I en studie har forskare från Karolinska Institutet och Uppsala Universitet gjort den hittills största sammanställningen av kognitiva testresultat hos individer med nydebuterad psykossjukdom.
Nyheter
Under 2024 kommer stipendiaterna Emma Hagström Molin och Anna Svensson, finansierade av Catarina och Sven Hagströmers stiftelse, att vistas som inbäddade forskare vid Hagströmerbiblioteket på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hagströmerbiblioteket, Medicinens historia och kulturarv
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I början på 2024 tog vi på institutionen för medicin, Solna (MedS) pulsen på vår vetenskapliga aktivitet och vårt bidrag till kunskapsutvecklingen genom att ta fram data kring våra publikationer.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Under hösten 2024 kommer en uppdaterad utgåva av boken "Essential Guide to Blood Coagulation". Den första upplagan av boken gavs ut på svenska 1997. Sedan 2010 har boken getts ut på engelska och den har blivit en uppskattad källa till snabb information om koagulationstillstånd, utredning och behandling. Nu förnyas boken då nya utrednings- och behandlingsmöjligheter har tillkommit.
Nyheter
Stiftelsen Lennart Nilsson Award delar årligen ut ett pris till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda. Syftet är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet ska vara en motor i att realisera Sveriges potential inom life science. Som ett viktigt led i den strävan har professor Anna Martling utsetts till scientific director life science på KI. Anna Martling har under de senaste tre åren lett KI:s arbete med implementering av precisionsmedicin i vården. Det uppdraget vidgas nu till att omfatta KI:s övergripande arbete inom life science.
Nyheter
Torsdagen den 22 februari delades utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" ut på Svenska Läkaresällskapet. Totalt uppmärksammades 30 medarbetare på KI för lång och oklanderlig tjänst. Under ceremonin uppmärksammades även Gunnar Nilsson och John Skår, mottagare av KI:s Silvermedalj 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskningstema Barn och Kvinnor har flyttat från forskningsbyggnaden BioClinicum till nya lokaler i Biomedicum.
Nyheter
Grattis önskar vi de tre forskare vid institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) som har tilldelats medel inom KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Vi önskar Sophia Brismar Wendel välkommen!

Från 1 mars 2024 är Sophia Brismar Wendel adjungerad lektor i reproduktionssjukdomar och gynekolog hos oss på KI DS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Vi önskar Max Gordon välkommen!

Från 1 mars 2024 är Max Gordon adjungerad lektor i ortopedi hos oss på KI DS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Vi önskar Richard Marsk välkommen!

Från 13 februari 2024 är Richard Marsk anknuten hos oss som docent i kirurgi på KI DS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Amaia Calderón-Larrañaga har tilldelats SFOepi consolidator bridging grant för projektet "Multimorbidity and kidney function in old age: longitudinal trajectories and synergistic effects" ("Multisjuklighet och njurfunktion bland äldre: longitudinell utveckling och synergistiska effekter"). Det beviljade beloppet är 3 600 000 SEK för perioden 2023-2025.
Nyheter
I februari besökte prorektor Martin Bergö Makerere University i Uganda, en långvarig partner till Karolinska Institutet. Som ordförande för Center of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett samarbete mellan de två universiteten, diskuterade han forskning och globala hälsoutmaningar med universitetets ledning samt träffade alumner och andra partners.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Regeringen har fattat beslut om att från och med den 1 februari 2024 utse Sophia Hober till ordförande för KI:s konsistorium. Hon ersätter Göran Stiernstedt som blir ordförande för Karolinska Universitetssjukhusets styrelse.
Nyheter
KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Pohjola-priset är ett av de tre stora medicinska priserna som delas ut i Finland. I år går priset på 20 000 euro till professor Mats Brommels vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) för hans betydande arbete för utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystem i Finland.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik, MMC
Välkommen till en inspirerande diskussion om planetär hälsa, vad händer på KI inom området och hur du kan engagera dig.
Den 7 mars kl 12:15 - 13:00 på Zoom.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Två forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats anslag från PolyBio Research Foundation på sammanlagt 1,85 miljoner dollar (cirka 19 miljoner kronor) för forskningsstudier rörande långtidscovid. Målet är att studierna ska bidra med viktiga insikter som kan främja utveckling av effektivare behandlingar för långtidscovid som fortfarande är en gåta.
Nyheter
KI:s årsredovisning för 2023 lämnades in till regeringen den 22 februari.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
CLINTEC och Heart lab. kommer att flytta labb/personal/PI:s till plan 7 i slutet av vecka 8/början av vecka 9.

BioNuts administration har flyttat till tillfälliga lokaler på plan 8. KI:s rektor och Neos föreståndare kommer också att flytta till tillfälliga platser på plan 8 i slutet av februari. I april, då plan 8 byggts om och MedH:s administrativa personal har flyttat in, kommer en sista flytt att ske.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det ökade skjutvapenvåldet och det förändrade säkerhetsläget i Sverige har fått forskaren Mattias Günther och hans team att lägga om sin forskning. I avsnitt #140 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar han hur man kan minska dödsfallen till följd av allvarliga blödningar - och hur man bäst skyddar sig.
Nyheter
I början av mars väntas den interna utredningen av fryshaveriet i Neo den 22 december vara klar. Prioritet har lagts vid att utreda både direkta och bakomliggande tekniska, organisatoriska eller andra orsaker till haveriet. Det som hände var att den automatiska påfyllningen till kryotankarna av flytande kväve avbröts och att temperaturen i 16 av 19 kryofrysar steg. Detta ledde till att biologiskt forskningsmaterial som förvarades i frysarna och som samlats in under decennier förstördes.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Organisationen Students for Sustainable Development (SSD) drivs av KI-studenter som brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor. Gruppen organiserar allt från seminarier och workshop till klädbytardagar och filmkvällar.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att det finns ett samband mellan en sällsynt och allvarlig form av psoriasisartrit och ett enzym som producerar syreradikaler. Studien, som publicerats i tidskriften EMBO Molecular Medicine, öppnar för nya sätt att bromsa eller stoppa sjukdomsförloppet.
Nyheter
Hösten 2024 startar en ny utbildning som riktar sig till barnmorskor, Barnmorskeutfört spädbarnsstatus. Den ger barnmorskor kompetensen att utföra den grundläggande hälsoundersökningen (s.k. spädbarnsstatus) som görs på alla nyfödda barn. Därmed kan barnmorskan, och inte bara neonatologen, skriva ut nyfödda barn utan riskfaktorer från förlossningen. ”Detta möjliggör effektiviseringsvinster, en sammanhållen vårdkedja och bibehållen patientsäkerhet” säger kursledare Hanna Ulfsdottir.
Nyheter
En ny studie, från Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet, stärker evidensen för att kognitiv beteendeterapi för insomni effektivt kan lindra depression samtidigt som insomniproblemen. Forskarna föreslår att behandlingen ska ges till fler.
Nyheter
Är du student på något av KI:s grundutbildningsprogram och vill delta i en fokusgrupp om din introduktion till KI? Du får en biobiljett som tack för ditt deltagande!
Nyheter
Än en gång har en dator blivit stulen i våra lokaler, därför kommer en påminnelse om att inte släppa in obehöriga personer. Gör felanmälan när en dörr inte går i lås eller om du ser en misstänkt aktivitet. Vi behöver alla hjälpas åt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Simone Tambaro, senior forskningsspecialist vid avdelningen för neurogeriatrik, får cirka 2 miljoner kr (198 319 US dollar) i forskningsbidrag av Alzheimer’s Association.
Nyheter
Unga personer, 15 – 25 år, använder oftare internet i självdestruktivt syfte än befolkningen som helhet. Nu har Mediemyndigheten tagit fram en broschyr om ungas suicidkommunikation på nätet som bygger på en forskningsöversikt som gjorts i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).
Nyheter
Syrgas i hög dos under tryck kan stressa ihjäl gamla immunceller, kvar blir ett yngre, bättre fungerande immunsystem. Det hjälpte vid akut covid, nu testar Anders Kjellberg metoden även mot post-covid.
Nyheter
Våra varma gratulationer till docent Ida Goliath, adjungerad lektor i forskargrupp Lars E. Eriksson vid avdelningen för omvårdnad och utredare vid Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum!
Nyheter
Hallå där Theofanis Tsevis, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik. Den 23 februari försvarar du din avhandling ”Alcohol consumption and cognition”. Vad handlar den om?
Nyheter
Andreas Eklund är ny HR administratör och vikarie för Ellinor Lind under hennes föräldraledighet. Vi passade på att ställa några frågor till Andreas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
ARC, Administration
American Dental Society of Sweden, ADSS, grundades på Grand Hotel i Stockholm den 3 april 1913 som en förening för svenska tandläkare som utbildats i USA. Det var relativt vanligt att man på den tiden åkte över Atlanten för att bli tandläkare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Information till dig på Dentmed som förskriver antibiotika:
Bristen på viss antibiotika har lett till att det behövs göras vissa justeringar i förskrivningen. Alla förskrivare behöver därför hålla sig uppdaterade kring vad som gäller just nu.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Bättre hälsa och mindre stress bland medarbetarna blev resultatet av övergången till hybridarbete på KI:s verksamhetsstöd. Det visar en forskningsstudie som har undersökt effekterna av övergången till flexiblare arbete under covid 19-pandemin. Studien ger värdefulla insikter inför KI:s utveckling av framtidens arbetsplats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Igor Adameyko offers the new course “Development of soft skills and better academic perspectives”, with focus on writing research papers, presenting at conferences, attracting funds, and interpersonal interaction and social aspects in the lab. The target audience are senior PhD students, postdocs and junior PI’s at FyFa.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har gjort spännande upptäckter om Alzheimers sjukdom, en vanlig form av demens som påverkar miljontals människor runt om i världen. I en studie publicerad i Alzheimer’s & Dementia: Alzheimer’s Associations tidskrift, har de utforskat potentialen hos den nya synaptiska PET-markören UCB-J som en viktig tidig diagnostisk biomarkör/verktyg för Alzheimers sjukdom.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09