Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Den stora salen på Münchenbryggeriet i Stockholm sjöd av liv på fredagsförmiddagen den 12 april när AT-läkare från hela Sverige övade masskadehantering och triage, med hjälp av simuleringsövningen AnTriEx, som är utvecklad och instrueras av forskargruppen Global katastrofmedicin – hälsobehov och insatser på KI.
Nyheter
Institutionen för fysiologi och farmakologi firar 75 år sedan den kungliga invigningen på campus i Solna. Men FyFas historia sträcker sig längre tillbaka än så – och blickar framåt mot många år av gemenskap och framstående forskning och undervisning. Den 23 april firar institutionen med en heldag, med såväl föredrag som draknäste.
Nyheter
Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. Styrgruppen KI/Region Stockholm för odontologisk forskning (SOF) utlyser nu medel för klinisk odontologisk forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Regeringen har beslutat att Karolinska Institutet får återlämna de kvarlevor från Finland som finns i KI:s anatomiska samling. Frågan om återlämning av de finska kvarlevorna väcktes av kommittén för återlämnande av finska kvarlevor 2018. KI har länge arbetat för den här möjligheten.
Nyheter
Under Kulturnatt Stockholm den 20 april öppnar The Cell för besökare. The Cell ska vara en plats där konst bidrar till att förklara den komplexa världen av life science. Tekniska museet ansvarar för initiativet och Karolinska Institutet är med som kunskapspartner och brygga mellan forskningsvärlden och det publika som sker på The Cell.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Plågas du av överdriven rädsla att skada ditt barn? Lugn, det är vanligt och forskning visar att det går att behandla.
Nyheter
Efter omfattande investeringar i specialbyggda anläggningar är KI Small Molecule Mass Spectrometry Core Facility (KI-SMMS) färdig för att ge full support sedan hösten 2023.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tandvård i debatten. Här finns länkar till debattartiklar och repliker samlade.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Efter 4 terminer med engagerade deltagare har nu ledarutvecklingsprogrammet FAL Nord (Framtidens Akademiska Ledare Nord) avslutats. Kristiina Tammimies från KBH deltog och har tagit med sig värdefull kunskap inför sitt nuvarande och framtida ledarskap.
Nyheter
I fredags, den 12 april, presenterades den interna utredningen av fryshaveriet som skedde under julhelgen 2023 i Neo-byggnaden. Närmast berörda forskare och medarbetare var inbjudna till personalmötet där bland andra dekan för KI Syd, Matti Sällberg och säkerhetschef Magnus Håkansson, som lett utredningen, svarade för en redovisning av utredningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hallå där Malin Aspö, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik. Den 3 maj försvarar du din avhandling "Life changing moments - transitions and critical points in young-onset dementia". Vad handlar den om?
Nyheter
Tema hållbarhet.
Prefekter för tandläkarprogrammen, utbildningsansvariga och forskningsansvariga från universiteten i Norge, Danmark, Finland och Island samlades för det andra Nordic Dean Meeting här i Sverige. Programmet innehöll föreläsningar på temat hållbarhet och gruppdiskussioner som resulterade i samarbeten över gränserna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Professor emeritus Gunnar Bjursell mottog Bernadottepriset den 10 april. Han tilldelas priset för sin mångåriga forskning och stora folkbildande insats om kulturellt engagemang och dess effekter på hjärnan, välbefinnandet och hälsan.
Nyheter
Den 1 april flyttade Mattias Carlsten med forskargrupp från institutionen för medicin, Huddinge (MedH) till institutionen för laboratoriemedicin (Labmed).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Microsoft har nyligen justerat den lagringsvolym som ingår i de användarlicenser som gäller för svenska lärosäten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I flera av KI:s program ingår en form av praktik som heter verksamhetsförlagd utbildning, förkortat VFU. Hur är det egentligen att göra VFU och vad ska man tänka på inför sin första placering? Fysioterapeutstudenten Elin och psykologstudenten Jonas svarar på vanliga frågor om VFU.
Nyheter
Nya anslag
Anslag från Konsul Berghs stiftelse.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Under 2 år kommer Translational Seed Funding Grant 2023 att stödja samarbetsprojektet mellan Schulte-labbet på Fyfa och forskargruppen till Prof Matthias Löhr vid CLINTEC.
Nyheter
Den 15 april var sista dagen att söka till utbildningar med start till höstterminen 2024. Vid dagens slut hade drygt 23 000 personer sökt en utbildning eller fristående kurs vid Karolinska Institutet. KI når dessutom höga placeringar i en ny undersökning om studenters drömarbetsplats.
Nyheter
En lastbil exploderar på E4:an, det brinner på Hovet, någon tar gisslan på Tom Titts, det sker en explosion på Arlanda – allt händer samtidigt och sjukvården i Region Stockholm måste ta hand om en stor mängd skadade samtidigt. Som tur är var allt bara en övning. Övningen, som är en del av kursen TKS, siktar nu på utvecklas till ett nationellt kurskoncept.
Nyheter
På plan 5 och 6 finns ett antal arbetsplatser för dig som inte har tillgång till ett eget rum. Du bokar både arbetsplats och eget rum via TimeEdit. Kontakta din avdelningsadministratör om du behöver hjälp med bokningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Angelique har en bakgrund från KI, där hon tagit sin läkarexamen, hennes väg har banats genom en klinisk tjänstgöring under många år på Karolinska Universitetssjukhuset och hon är specialist inom både gynekologi & obstetrik och gynekologisk tumörkirurgi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kvinnors och barns hälsa
Det amerikanska sällskapet för medicinsk forskning, American Society of Clinical Investigation, ASCI, har utsett professor Göran K. Hansson till hedersledamot vid sällskapets årliga konferens i Chicago.
Nyheter
Vi gratulerar Kim Blom som antogs till docent på KI DS i immunologi inom det medicinska området den 20 mars, 2024.

Grattis!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Kurskatalogen för höstterminen 2024 (HT24) är nu öppen för ansökan! Notera att ansökningsperioden är tre veckor, med sista ansökningsdag 6 maj.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Denna kvalitativa studie syftade till att undersöka implementeringen av, och tillfredsställelsen med, ett telefonbaserat kamratstödsprogram för nyblivna pappor.
Nyheter
Den 12 april presenterades den interna utredningen av fryshaveriet under julhelgen 2023 i Neo-byggnaden vid Karolinska Institutet. Utredningen har letts av KI:s säkerhetschef och den pekar på tydliga tekniska såväl som organisatoriska brister. Sammantaget orsakade en kedja av dessa brister det haveri som ledde till att forskningsmaterial förstördes och år av forskningsarbete gick förlorat. Utredningen rekommenderar en rad åtgärder med tydliga mandat för att genomföra förbättringsarbetet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskargrandprix är tävlingen om vem som gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning på 4 minuter. Tävlingen hålls under eventet Forskarfredag som arrangeras av Vetenskapens hus den 27 september.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Då nuvarande studierektor för forskarutbildningen Erik Sundström väljer att kliva av som studierektor, i samband med att han går i pension i augusti 2024, har nu en ny studierektor utsetts. Det blir Ulrica Nilsson, professor vid avdelningen för omvårdnad – som under de senaste åren varit biträdande studierektor – som nu kommer att axla rollen som studierektor. Vid sin sida kommer hon att ha Grégoria Kalpouzos, docent vid avdelningen för Aging Research Center, som nu blir biträdande studierektor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tre forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats det prestigefyllda ERC Advanced Grant. ERC-anslag är de främsta europeiska bidragen till enskilda huvudforskare. De tre forskarna får vardera 2,5 miljoner euro att använda under en femårsperiod.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under vecka 17 skickas VFU-enkäten ut till alla studenter. I enkäten ombeds de värdera kvaliteten på sin verksamhetsförlagda utbildning och svaren är viktiga för fortsatt utveckling. Påminn gärna studenter att besvara enkäten!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutionen för odontoogi använder systemet Inspera Assessment för digitala examinationer. Uppdraget som ansvarig för Inspera startar från årsskiftet och beräknas fylla 5% av en heltidstjänst.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
På det här webbinariet fördjupar vi oss i integrationen av de hållbara utvecklingsmålen (SDG:s) i undervisning och forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 22-24 april står IMM tillsammans med Kemikalieinspektionen som värd för ett internationellt möte inom EU-projektet PARC.
Nyheter
När QS World University Ranking by Subject för 2024 publiceras behåller KI sin ledande ställning bland världens och Europas universitet. Bland annat behåller KI sin position som EU:s ledande medicinska universitet.
Nyheter
Karolinska Stem Cell Organoids (KISCO) faciliteten har flyttat från Bionut till Labmed. KISCO-faciliteten fokuserar på tjänster relaterade till humana embryonala stamceller (hESC) och humana inducerade pluripotenta stamceller (hiPSC).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Forskare från Institutionen för miljömedicin vid Karolinska Institutet har funnit att brist på inflytande och utvecklingsmöjligheter i arbetet samt tungt fysiskt arbete är viktiga förklarande faktorer för utbildningsmässiga skillnader i total dödlighet och dödlighet till följd av ischemisk hjärtsjukdom.
Nyheter
Läkemedel av typen GLP-1-analoger har blivit alltmer populära för att behandla diabetes och obesitas, men det har funnits farhågor om att de kan öka risken för sköldkörtelcancer. Nu har en omfattande skandinavisk studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet inte funnit några belägg för ett sådant samband. Studien har publicerats i den ansedda tidskriften BMJ.
Nyheter
I den största epidemiologiska studien hittills av risken att föda ett barn med autism, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning efter användning av paracetamol under graviditeten kan forskarna inte se några samband. Studien publiceras nu i JAMA.
Nyheter
Hallå där María Latorre Leal, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik. Den 26 april försvarar du din avhandling "The role of oxysterols in neurodegeneration : implications for cognitive function, maternal effects, and sex-specific differences". Vad handlar den om?
Nyheter
För hjärtinfarktpatienter fungerar det lika bra att enbart åtgärda det kranskärl som orsakat infarkten som att även göra förebyggande ballongvidgning av övriga kranskärl, enligt en ny stor studie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet. Resultaten publiceras i New England Journal of Medicine.
Nyheter
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard och utbildningsminister Mats Persson besökte idag Karolinska Institutet för att presentera en kommande utredning om utländska medborgares möjligheter att arbeta och studera i Sverige. KI välkomnar utredningen, vars uppdrag ligger i linje med synpunkter som framförts tidigare, men betonar att förändringarna brådskar.
Nyheter
Niklas Björkströms forskargrupp vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har genomfört en studie som ger ny kunskap om hur immunförsvaret i livmodern fungerar. Kunskapen bidrar till att öka förståelsen för hur graviditetskomplikationer såsom havandeskapsförgiftning uppstår.
Nyheter
Hälften av alla patienter som skrivs ut från sjukhus efter en hjärtinfarkt får behandling med betablockerare i onödan. Det visar en ny studie publicerad i New England Journal of Medicine.
– Jag är övertygad om att det här kommer att påverka framtida praxis, säger Tomas Jernberg, professor vid Karolinska Institutet och forskningsledare för studien.
Nyheter
En nyligen genomförd studie från Institutet för miljömedicin, publicerad i tidskriften Journal of Affective Disorders, visar oroande siffror när det gäller psykisk ohälsa hos socialarbetare i Sverige
Nyheter
KI-forskaren, författaren och vetenskapsskribenten Emma Frans tilldelas 2024 års populärvetenskapliga pris från Natur & Kultur. Hon får priset för sin breda och livfulla kommunikation av forskning och vetenskap. Prissumman är 250 000 kronor.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09