Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Det amerikanska sällskapet för medicinsk forskning, American Society of Clinical Investigation, ASCI, har utsett professor Göran K. Hansson till hedersledamot vid sällskapets årliga konferens i Chicago.
Nyheter
Vi gratulerar Kim Blom som antogs till docent på KI DS i immunologi inom det medicinska området den 20 mars, 2024.

Grattis!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Kurskatalogen för höstterminen 2024 (HT24) är nu öppen för ansökan! Notera att ansökningsperioden är tre veckor, med sista ansökningsdag 6 maj.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Denna kvalitativa studie syftade till att undersöka implementeringen av, och tillfredsställelsen med, ett telefonbaserat kamratstödsprogram för nyblivna pappor.
Nyheter
Den 12 april presenterades den interna utredningen av fryshaveriet under julhelgen 2023 i Neo-byggnaden vid Karolinska Institutet. Utredningen har letts av KI:s säkerhetschef och den pekar på tydliga tekniska såväl som organisatoriska brister. Sammantaget orsakade en kedja av dessa brister det haveri som ledde till att forskningsmaterial förstördes och år av forskningsarbete gick förlorat. Utredningen rekommenderar en rad åtgärder med tydliga mandat för att genomföra förbättringsarbetet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskargrandprix är tävlingen om vem som gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning på 4 minuter. Tävlingen hålls under eventet Forskarfredag som arrangeras av Vetenskapens hus den 27 september.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Då nuvarande studierektor för forskarutbildningen Erik Sundström väljer att kliva av som studierektor, i samband med att han går i pension i augusti 2024, har nu en ny studierektor utsetts. Det blir Ulrica Nilsson, professor vid avdelningen för omvårdnad – som under de senaste åren varit biträdande studierektor – som nu kommer att axla rollen som studierektor. Vid sin sida kommer hon att ha Grégoria Kalpouzos, docent vid ARC, som nu blir biträdande studierektor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tre forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats det prestigefyllda ERC Advanced Grant. ERC-anslag är de främsta europeiska bidragen till enskilda huvudforskare. De tre forskarna får vardera 2,5 miljoner euro att använda under en femårsperiod.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under vecka 17 skickas VFU-enkäten ut till alla studenter. I enkäten ombeds de värdera kvaliteten på sin verksamhetsförlagda utbildning och svaren är viktiga för fortsatt utveckling. Påminn gärna studenter att besvara enkäten!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutionen för odontoogi använder systemet Inspera Assessment för digitala examinationer. Uppdraget som ansvarig för Inspera startar från årsskiftet och beräknas fylla 5% av en heltidstjänst.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
På det här webbinariet fördjupar vi oss i integrationen av de hållbara utvecklingsmålen (SDG:s) i undervisning och forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 22-24 april står IMM tillsammans med Kemikalieinspektionen som värd för ett internationellt möte inom EU-projektet PARC.
Nyheter
När QS World University Ranking by Subject för 2024 publiceras behåller KI sin ledande ställning bland världens och Europas universitet. Bland annat behåller KI sin position som EU:s ledande medicinska universitet.
Nyheter
Karolinska Stem Cell Organoids (KISCO) faciliteten har flyttat från Bionut till Labmed. KISCO-faciliteten fokuserar på tjänster relaterade till humana embryonala stamceller (hESC) och humana inducerade pluripotenta stamceller (hiPSC).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Forskare från Institutionen för miljömedicin vid Karolinska Institutet har funnit att brist på inflytande och utvecklingsmöjligheter i arbetet samt tungt fysiskt arbete är viktiga förklarande faktorer för utbildningsmässiga skillnader i total dödlighet och dödlighet till följd av ischemisk hjärtsjukdom.
Nyheter
Läkemedel av typen GLP-1-analoger har blivit alltmer populära för att behandla diabetes och obesitas, men det har funnits farhågor om att de kan öka risken för sköldkörtelcancer. Nu har en omfattande skandinavisk studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet inte funnit några belägg för ett sådant samband. Studien har publicerats i den ansedda tidskriften BMJ.
Nyheter
I den största epidemiologiska studien hittills av risken att föda ett barn med autism, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning efter användning av paracetamol under graviditeten kan forskarna inte se några samband. Studien publiceras nu i JAMA.
Nyheter
Hallå där María Latorre Leal, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik. Den 26 april försvarar du din avhandling "The role of oxysterols in neurodegeneration : implications for cognitive function, maternal effects, and sex-specific differences". Vad handlar den om?
Nyheter
För hjärtinfarktpatienter fungerar det lika bra att enbart åtgärda det kranskärl som orsakat infarkten som att även göra förebyggande ballongvidgning av övriga kranskärl, enligt en ny stor studie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet. Resultaten publiceras i New England Journal of Medicine.
Nyheter
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard och utbildningsminister Mats Persson besökte idag Karolinska Institutet för att presentera en kommande utredning om utländska medborgares möjligheter att arbeta och studera i Sverige. KI välkomnar utredningen, vars uppdrag ligger i linje med synpunkter som framförts tidigare, men betonar att förändringarna brådskar.
Nyheter
Niklas Björkströms forskargrupp vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har genomfört en studie som ger ny kunskap om hur immunförsvaret i livmodern fungerar. Kunskapen bidrar till att öka förståelsen för hur graviditetskomplikationer såsom havandeskapsförgiftning uppstår.
Nyheter
Hälften av alla patienter som skrivs ut från sjukhus efter en hjärtinfarkt får behandling med betablockerare i onödan. Det visar en ny studie publicerad i New England Journal of Medicine.
– Jag är övertygad om att det här kommer att påverka framtida praxis, säger Tomas Jernberg, professor vid Karolinska Institutet och forskningsledare för studien.
Nyheter
En nyligen genomförd studie från Institutet för miljömedicin, publicerad i tidskriften Journal of Affective Disorders, visar oroande siffror när det gäller psykisk ohälsa hos socialarbetare i Sverige
Nyheter
KI-forskaren, författaren och vetenskapsskribenten Emma Frans tilldelas 2024 års populärvetenskapliga pris från Natur & Kultur. Hon får priset för sin breda och livfulla kommunikation av forskning och vetenskap. Prissumman är 250 000 kronor.
Nyheter
Välkommen till Mu Nie's disputation vid Karolinska Institutet den 23 april.
Nyheter
Personer som lider av post-covid har tidigare avråtts från att motionera eftersom tidiga fynd pekade på att det kunde vara skadligt. Nu kan forskare från Karolinska institutet, i en studie publicerad i JAMA Network Open, visa att post-covid inte betyder att träning strikt behöver undvikas.
Nyheter
Barncancerfonden har beviljat finansiering till åtta forskartjänster på KI för barnonkologisk forskning under de kommande två till sex åren. Målet är bland annat att förbättra dagens behandlingsmetoder med hjälp av precisionsmedicin som utgår från cancerns egenskaper och det enskilda barnets genetik.
Nyheter
Det går att lämna kvar de flesta lymfkörtlarna i armhålan – även om en eller två av dem innehåller metastaser som är större än två millimeter. Det visar en studie som omfattar kvinnor från fem länder, ledd från Karolinska Institutet och publicerad i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine. Studien öppnar för mer skonsam kirurgi för bröstcancerpatienter.
Nyheter
Vi gratulerar Paolo Parini vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) som beviljats anslag från Vetenskapsrådet.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Efter ett önskemål om bättre läsbarhet presenteras här mediesammanställningen med snäppet luftigare layout.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Att kunna se den förändring man verkar för, möjligheten att göra skillnad i studenternas liv och att träffa nya människor. Det är vad KI-studenten Manojj Dhinakaran uppskattar mest med att vara studentrepresentant.
Nyheter
New grant
Granted research position from the Swedish Childhood Cancer Fund
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Globala hälsoutmaningar står i fokus för två samarbetsprojekt där KI axlar rollen som koordinator; WISDOM och Changemaker. Inom ramen för Horisont Europas pelare II –Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft – har de två projekten sammanlagt beviljats stöd på 14 miljoner Euro. Av dessa medel förfogar KI över motsvarande drygt 3 miljoner euro.
Nyheter
I en ny studie publicerad i Molecular Oncology har forskare upptäckt ett nytt sätt att förbättra kroppens immunsvar mot tumörer. Studien är ett resultat av samarbete mellan Sprint Bioscience, Karolinska institutet, Luxembourg Institute of Health och Deciphera Pharmaceuticals, och ingick som manuskript i Yasmin Yus doktorsavhandling vid institutionen för onkologi-patologi 2021.
Nyheter
På Skärtorsdagen, den 28 mars, fylldes Sune Bergströms aula på Karolinska Universitetssjukhuset av ukrainska sjukvårdare, när sjukhuset, tillsammans med Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet hälsade välkomna till en förmiddag fylld av erfarenhetsutbyte, samtal och studiebesök.
Nyheter
Nytt anslag
Anslag från FORMAS utlysning "Forskningskommunikation för hållbar utveckling"
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
I takt med framstegen inom cancerbehandling har intresset ökat för att förstå den påverkan en cancerdiagnos har på återstående livslängd. Beräkningar av förväntad livslängd efter cancerdiagnos och förlust i förväntad livslängd för cancerpatienter jämfört med om de inte hade haft cancer ger värdefulla insikter om bland annat sjukdomsbörda för samhället.
Nyheter
KI arbetar för en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen. Syftet är att öka kvaliteten och mångfalden och att förbereda KI:s studenter för arbete på en global arbetsmarknad.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Den 18 april håller Enheten arkiv och registratur en öppen föreläsning om rutinerna kring arkivering och diarieföring av utbildningshandlingar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att möta människors olika behov och erbjuda god vård behöver olika professioner känna till varandras kompetensområden och samverka. Samtliga program ska ha en IPL-promotor, som driver och stödjer införandet av de gemensamma övergripande lärandemålen och lärandeaktiviteter vid KI. Uppdraget beräknas fylla 10% av en heltidstjänst för alla tre programmen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Hanna Karlsson, Institutet för miljömedicin, intervjuas i tidningen Universitetsläraren om hur hållbar utveckling kan integreras i undervisningen.
Nyheter
Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och från donationer. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Riktlinjerna för viktuppgång under graviditet hos kvinnor med obesitas har länge varit ifrågasatta. Ny forskning vid Karolinska Institutet stödjer idén om att sänka eller ta bort rekommendationen om en viktuppgång på minst 5 kg. Resultaten publiceras i The Lancet.
Nyheter
Typ 1-diabetes, ett kroniskt tillstånd som drabbar miljontals unga människor världen över, drabbar även vuxna. Så mycket som hälften av alla fall diagnostiseras i vuxen ålder, och det finns ett behov av att förstå vilka faktorer som bidrar till utvecklingen av typ 1-diabetes hos vuxna. En ny studie vid Karolinska Institutet ger nu nya insikter om sjukdomens utveckling hos vuxna. Resultaten presenteras i Lancet Diabetes & Endocrinology.
Nyheter
Kvinnor med premenstruellt syndrom (PMS) eller premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) har högre risk att drabbas av förlossningsdepression. Omvänt har kvinnor som drabbats av förlossningsdepression en högre risk att utveckla PMS eller PMDS. Detta visas i en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften PLOS Medicine.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har, i samarbete med bland annat företaget JLP Health, identifierat hur det fästingburna Krim-Kongo blödarfeberviruset tar sig in i våra celler. Resultaten publiceras i Nature Microbiology och är ett viktigt steg i utvecklingen av läkemedel mot den dödliga sjukdomen.
Nyheter
Svedbergpriset 2024 tilldelas Björn Reinius, verksam vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, för hans upptäckter om genregleringsmekanismer på X-kromosomen och hans betydande påverkan på covid-19-klinisk diagnostik.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09