Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Sommarveckor med efterlängtad ledighet och avkoppling väntar. Vi önskar glad sommar och skickar med några tips på läsning för dig som undervisar. Kanske kan nya idéer och perspektiv dyka upp inför hösten?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Registreringen till KI:s Utbildningskongress 28-29 september är öppen! Välkommen till två dagar med fokus på kontinuerligt lärande, både för individ och organisation. Inspireras av talare och ta del nya perspektiv, erfarenheter och tips i workshops.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Välkommen att bidra till innehållet på Utbildningskongressen 28-29 september. Skicka in ditt förslag med vetenskapligt arbete, pedagogiska projekt och utvecklingsprojekt. I år finns också möjligheten att hålla en workshop om ditt arbete.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Björn Meister vid institutionen för neurovetenskap tilldelas 2022 års pris för sitt mångåriga engagemang i undervisningen på flera av Karolinska Institutets utbildningsprogram.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under hösten ordnas fler kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktions- och fördjupningsnivå.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en utbildning av högsta kvalitet vid Karolinska institutet? Enheten för undervisning och lärande (UoL) söker en pedagogisk utvecklare inom verksamhetsintegrerat lärande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Konferensen AMEE Lyon 2022 genomförs 27-31 augusti som en hybrid konferens. I år behöver du registrera dig i förväg för att ta del av KI:s medlemskap.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sammanställningen av alumnenkäten visar att en stor majoritet av alumnerna är nöjda med sin utbildning på KI, och skulle rekommendera KI till andra.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I vår finns flera webbinarier med möjlighet till inspiration och diskussion kring pedagogiska frågor. Områden som tas upp är bland annat utveckling av VIL, att använda "universal design" i din Canvas-kurs eller hur du bygger din pedagogiska meriteringsportfölj.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Med resursen "Tillgänglighet i digitala lärmiljöer" får du lära dig mer om tillgänglighet för ditt digitala kursrum och hur du skapar tillgängliga dokument.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren kan du ta del av flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning. Kurserna hålls digitalt via Zoom.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Närmare hundra studenter, alla färdigexaminerade utanför EU, har deltagit i en heldag om interprofessionellt lärande (IPL). Ett viktigt steg till att få sin svenska legitimation.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu finns en ny serie webbinarier med fokus på pedagogik. Korta workshops och diskussioner för dig som undervisar och som vill utbyta erfarenheter och inspireras. 
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu finns en process klar för hur utvärderingen av utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå ska gå till. Den första omgången utvärderingar har redan påbörjats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu finns en kurs, KlinSim pedagogik, för dig som är involverad i simulerings- och färdighetsträning eller andra former av undervisning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att stimulera utveckling och kvalitetshöjning inom utbildningar på grundnivå och avancerad nivå kan du som är KI-anknuten söka projektmedel för pedagogisk utveckling.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Gå kursen Kursdesign och fördjupa din förmåga att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser som stöttar studenters lärande. Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En adjunkt och övertandläkare vid institutionen för odontologi, en lektor vid institutionen för miljömedicin och en adjunkt vid institutionen för laboratoriemedicin är nya ledamöter i KI:s pedagogiska akademi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Odontologi
KI har erhållit en donation från Karin Rosanders dödsbo. En del av donationen har avsatts för utveckling av läkarutbildningen. Som lärare vid KI har du möjlighet att ansöka om medel ur donationen. Sista ansökningsdag är 1 november.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärardagen riktar sig till dig som är lärare eller engagerad i undervisning på KI. Genom utbyte av kunskap och erfarenheter om innovativ bedömning hoppas vi inspirera dig i din lärargärning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Pandemin gjorde att utbildningen på kort tid fick ställa om till distansstudier, vilket krävt stora insatser från lärare, studenter och utbildningsadministratörer. Samtidigt har erfarenheterna skyndat på den pedagogiska utvecklingen.
Nyheter
En lektor och övertandläkare, en adjunkt och en professor är nya ledamöter i KI:s pedagogiska akademi. De besitter djupa och breda kunskaper i högskolepedagogik och visar på olika sätt hur de sätter studentens lärande i centrum.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Du är pedagogisk utvecklare på KI:s enhet för Undervisning och lärande. Berätta, vad handlar projektet om?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik 2020 (KIPRIME) tilldelas Dr. Glenn Regehr vid University of British Columbia i Kanada. Hans arbete har förbättrat den pedagogiska och vetenskapliga praktiken inom utbildningar för vårdyrken, och blir den tionde vinnaren av denna prestigefyllda och eftertraktade utmärkelse.
Nyheter
Nu inleds rekrytering av sju nya professorer i en strategisk satsning att stärka den pedagogiska utvecklingen av utbildningen, samt öka förutsättningar för en nära samverkan mellan forskning och utbildning.
Nyheter
Över 700 studenter från KIs utbildningsprogram deltog i IPL-dagen den 22 oktober. Dagen är en del av KI:s handlingsplan för interprofessionellt lärande.
Nyheter
Hur kan vi använda digitala verktyg för att utveckla utbildningen och förbereda studenterna för arbete inom framtidens hälso- och sjukvård? Det var fokus när närmare 200 lärare samlades på Lärardagen 2 oktober.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På Lärardagen 2 oktober delades årets KLOK-pris ut. Det gick i år till Danderyds akademiska vårdcentral för deras välorganiserade studentarbete.
Nyheter
Hallå där Maria Watter, som öppnade Lärardagen onsdag 2/10, där fokus låg på digitaliseringens möjligheter för undervisningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08