Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Mani* är en ovanlig men möjlig biverkning vid behandling av depression med antidepressiva läkemedel hos vuxna, men lite har hittills varit känt om risken hos barn och ungdomar. En ny studie i JAMA Psychiatry undersökte detta och fann inga bevis för mani 12 veckor efter påbörjad behandling med antidepressiva. Försiktighet kan dock behövas vid antidepressiv behandling av barn med allvarligare depressioner eller när en förälder har bipolär sjukdom.
Nyheter
Ritah Bakesiima tilldelas årets utmärkelse för bästa avhandling av Svenska Föreningen för Obstetrik & Gynekologi. Rita disputerade vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa 2022. Hennes forskning studerar hinder för preventivmedelanvändning bland ungdomar och lyfter fram vikten av "peer counseling".
Nyheter
För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med the Univeristy of Edinburgh utlyser KIs internationaliseringsnämnd resebidrag för labbesök för postdoktorer och doktorander.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med Imperial College London utlyser KIs internationaliseringsnämnd resebidrag för labbesök för doktorander.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med King's College London utlyser KIs internationaliseringsnämnd resebidrag för labbesök för doktorander.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
När Times Higher Education (THE) i Storbritannien publicerar sin årliga universitetsrankning ligger KI på plats 50 bland 1 904 lärosäten i världen och på plats 16 i Europa.
Nyheter
Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Bing Chat Enterprise är ett nytt, AI-drivet chattverktyg. Tjänsten finns nu tillgängligt i en förhandsversion som ingår utan extra kostnad i KI:s licens för Microsoft 365.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
The course aims to give doctoral students an opportunity to reflect on the importance of academic research and how this can lead to societal change.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kanelbullens dag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tack vare Christian Rücks och andras forskning finns idag behandling för alla tvångs­relaterade sjukdomar. Nu ger han sig på en kanske ännu svårare och viktigare uppgift: Förhindra självmord.
Nyheter
Westins Buss
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med the University of Tokyo utlyser KIs internationaliseringsnämnd resebidrag för labbesök för doktorander.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Anna Wedell, professor vid Karolinska Institutet, har tilldelats Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Guldmedalj 2023 för sina insatser inom precisionsmedicin. Denna guldmedalj har delats ut sedan 1921 för framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle.
Nyheter
På onsdag 27 september är det dags för KI:s lärardag, i år med fokus på hur vi hanterar omgivningens konstanta förändring och fortfarande kan erbjuda världens främsta utbildningar inom hälso- och sjukvård och medicin. Dagen är fullbokad men du kan ansluta digitalt till förmiddagen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En ny studie publicerad i Cell Metabolism av professor Nils-Göran Larssons forskargrupp, vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, visar att så kallade superkomplex inte har någon större roll i cellulär energiproduktion och att förändrade nivåer därför är sannolikt inte påverkar fysiologi och sjukdom.
Nyheter
Mellan 19-20 okt kommer alla nyanställda och medarbetare med kort äldre än 5 år, att erbjudas att porträttfotograferas av fotografen Johannes Frandsen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen, Universitetsgemensamt, Universitetsledningen, Universitetskapitalförvaltning, Universitetsinvesteringar
Snart drar säsongsinfluensan in över landet. Ledningen har beslutat att erbjuda alla medarbetare vid universitetstandvården och institutionen för odontologi möjligheten att vaccinera sig mot säsongsinfluensan utan kostnad.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
FIELD-programmet erbjuder mentorskapsgrupper och seminarier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetet i Bergen har i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet tilldelats ett betydande bidrag finansierat av Horizon Europe om 7 miljoner euro under 2024-2028. Detta som ett resultat av forskarnas engagemang i att rikta in Epstein-Barr-virus i syfte att behandla och förebygga multipel skleros.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk neurovetenskap, Neuro
Operation av gomspalt vid sex månaders ålder ger bättre förutsättning för tal- och språkutveckling jämfört med om barnet opereras vid tolv månaders ålder, enligt en internationell studie. Resultaten publicerades i New England Journal of Medicine av forskare från bland annat Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
Olof Stephanssons forskargrupp får årets Alvarengas pris för artikeln: “Risk of postpartum hemorrhage with increasing first stage of labor duration” med valspråket ”Hur lång tid det tar att föda kan påverka risken att blöda." Priset delas ut av Svenska Läkaresällskapet.
Nyheter
Centrum för hälsokriser har fått medel från svenska regeringen för att utöka och stödja samarbeten mellan landets universitet inom ämnet hälsokriser. Initialt har centrumet genomfört en digital kartläggning av aktiviteter och kompetenser inom området på en majoritet av universiteten. Vi har även rekryterat Caroline de Groot, som koordinerar arbetet och är mitt uppe i att etablera kontakt med nyckelgrupper och personer för att lära sig mer.
Nyheter
Franziska Hetrodts forskningsprojekt är nominerad till årets bästa forskningsrapport av Svensk Förening för Cariologi (SFFC)
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Den nya policyn för ledarskap och medarbetare på KI vill förmedla vad som krävs av både chefer och medarbetare för att skapa den organisation vi vill ha.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Typ 1-diabetes hos barn (sjukdomsdebut före 18 års ålder) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetsstörning (ADHD), autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning, utgör stora utmaningar globalt, både för individerna, deras familjer och hälsovården.
Nyheter
Professor Qiang Pan-Hammarström vid Karolinska Institutet är en av sex nya ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien. Hon har bland annat forskat om immunbristsjukdomar och arbetat med att hitta behandlingar mot covid-19.
Nyheter
Familjemedlemmar och nära vänner till covidsjuka personer har fler symtom på depression och ångest, än personer som inte har en närstående som insjuknat. Det visar en studie från Karolinska institutet som har publicerats i The Lancet Regional Health – Europe. Forskarna pekar på att studiens resultat indikerar att det kan finnas ett ouppfyllt folkhälsobehov.
Nyheter
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som oftast debuterar under barndomen och kräver livslång insulinbehandling på grund av förlusten av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.
Nyheter
Så här några veckor in på terminen har våra studenter välkomnats till Karolinska Institutet, både förstagångsstudenter och de som har återvänt till studierna efter sommaruppehållet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kick-off-evenemanget för Forskarskolan i hälsovetenskap 2023 var en stor framgång och samlade handledare, nya doktorander och studenter från kohorten 2021. Evenemanget ägde rum den 5 september 2023 och markerade en milstolpe för forskarskolan.
Nyheter
Under första veckan i oktober bjuder Karolinska Institutet tillsammans med Nobel Prize Museum in till inspirerande event. Lyssna till panelsamtal om AI kan tilldelas Nobelpris, om utrotningen av HPV eller ta chansen att besöka KI:s zebrafisklabb.
Nyheter
Lisa Strömmer är ny expertkoordinator på Centrum för hälsokriser, med akutkirurgi som kompetensområde. Hon ser fram emot att bland annat utveckla befintliga utbildningar och verka för att akutkirurgins kompetens tillvaratas i krisberedskap, hälsokriser och som en del av totalförsvaret.
Nyheter
Slutet på augusti och början av september innebär studiestart och Karolinska Institutets (KI) campus har återigen fyllts med studenter. KI välkomnade över 2000 nya studenter till grund- och mastersprogrammen med start höstterminen 2023. Nya studenter hälsades som tidigare år välkomna under välkomstdagarna i Aula Medica och denna termin var mottagningsprogrammet även förlängt med fler aktiviteter och föreläsningar.
Nyheter
Förväntan i luften. Blomsteruppsättningar, långklänningar och frackar, nära 900 stolar som väntar på promovendi och deras gäster. Den 15 september promoverades 154 av KI:s nyblivna doktorer vid en högtidlig ceremoni i Stockholms stadshus.
Nyheter
Sten Lundin brände upp sin lägenhet och dömdes till rättspsykiatrisk vård för mordbrand. Han fick diagnosen bipolär sjukdom och hjälp att komma på fötter igen. "Livet kan vända. Jag vill att alla ska veta det", säger han.
Nyheter
Nordic Congress of Gerontology (NKG) arrangeras vartannat år i de olika nordiska länderna och nästa år är det dags för Sverige att stå som värd för evenemanget. Den 27:e upplagan kommer att hållas på Karolinska Institutet i Stockholm mellan den 12–14 juni 2024. Runt 800 deltagare och forskare från hela världen förväntas delta och därmed bidra med ett brett spektrum av unika perspektiv på en allt åldrande befolkning. Anmälan öppnar den 2 oktober 2023.
Nyheter
Jenny var frihetsberövad i över tio år. Hon känner stor sorg över att det tog så lång tid innan jag fick rätt vård. "Om samhället gör något så ingripande som att frihetsberöva någon i tio år, då måste vården som ges vara av god kvalitet", säger hon.
Nyheter
Vem löper risk att begå ett våldsbrott – och vem gör det inte? Rättspsykiatern Jonas Forsmans forskning handlar om ett instrument som i bästa fall kan förenkla bedömningen av de flesta rättspsykiatriska patienter.
Nyheter
Anette Johansson forskar om vad som skiljer psykossjuka personer som begår brott från psykossjuka som inte gör det.
Nyheter
7,5 år. Så länge vårdas i genomsnitt en person som dömts till rättspsykiatrisk vård. Det är 2,5 år längre än vad tidigare spridda siffror har gett intryck av.
Nyheter
Under 2022 dömdes drygt 350 personer till rättspsykiatrisk vård. Det är ett unikt gränsland mellan rättsväsende och sjukvård där den som är medicinskt färdigbehandlad kan hindras från att skrivas ut. Samtidigt vittnar många patienter om att de mått bra av vården. Och det är färre som återfaller i brottslighet efter rättspsykiatrisk vård än ­efter ett fängelsestraff.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Priset delas årligen ut av Svenska Läkaresällskapet (SLS) till en person som gjort framstående insatser för Alzheimerforskningen. I år tilldelas Bengt Winblad-priset Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.
Nyheter
Forskningsprogrammet som tilldelas drygt 22 miljoner från Forte kommer titta på interventioner för att förebygga våld mot barn. Interventionerna genomförs inom barnhälsovården, öppna förskolan och Barnahus.
Nyheter

Det var vid European Society of Endodontology Biennial Congress i Helsingfors 6-9 september 2023 som Joséphine Brodén vann pris för bästa utbildningsprojekt
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Svenska Läkaresällskapet (SLS) delar årligen ut 100 000 kronor som pris till en särskilt förtjänt yngre forskare som ansökt om och tilldelats SLS projektanslag. I år går priset till Bahira Shahim, ST-läkare i kardiologi och forskare vid Institutionen för medicin Solna.
Nyheter
KI:s covid-19-beredskaps- och resursgrupper som inrättades under pandemin avslutas. I juli 2021 etablerades även Centrum för hälsokriser som nu tar tillvara och utvecklar resursgruppernas arbete.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09