Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Inom precisionsmedicin kan möjligheten att förutsäga risken för en händelse under en viss period hjälpa till att till exempel identifiera patienter som behöver tidig förebyggande behandling. Moderna metoder för maskininlärning inom datavetenskapen är idealiska för att kunna göra dessa förutsägelser.
Nyheter
Hallå där Tingting Xu, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Den 20 juni försvarar du din avhandling ”Neural stem cell therapy and inflammation status of post-traumatic syringomyelia”, vad handlar den om?
Nyheter
Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Antalet platser i de kliniska forskarskolorna har utökats med sammanlagt 27 % från år 2022.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Inom ramen för forskarskolan utlyses upp till 17 anslag för delfinansiering av doktorander vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikroskopisk kolit är det senast konstaterade inflammatoriska tillståndet i tjocktarmen där onormala reaktioner från immunsystemet orsakar inflammation i tjocktarmens inre slemhinna. I dagsläget beräknas över 10 000 personer i Sverige leva med sjukdomen. Tidigare har otillräcklig medvetenhet och kunskap om mikroskopisk kolit lett till underdiagnostik av sjukdomen, vilket gjort att många patienter inte har behandlats.
Nyheter
Hallå där Pernilla Sönnerfors, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Den 17 juni försvarar du din avhandling ”eHealth support for physical activity and exercise training in people with COPD”, vad handlar den om?
Nyheter
Hallå där Minh Tuan Hoang, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS. Den 25 maj försvarar du din avhandling ”Health Inequalities in care for persons with dementia”, vad handlar den om?
Nyheter
Hallå där Richeng Jiang, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Den 30 maj försvarar du din avhandling ”Interplay between autophagy and amyloid beta metabolism in Alzheimer’s disease”, vad handlar den om?
Nyheter
Hallå där Andrea Porserud, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Den 3 juni försvarar du din avhandling ”Taking physical rehabilitation after abdominal cancer surgery further – by enhanced recovery and physical activity”, vad handlar den om?
Nyheter
Doktorander kan nu få upp till fyra års uppehållstillstånd direkt i stället för två år som tidigare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I vår finns flera webbinarier med möjlighet till inspiration och diskussion kring pedagogiska frågor. Områden som tas upp är bland annat utveckling av VIL, att använda "universal design" i din Canvas-kurs eller hur du bygger din pedagogiska meriteringsportfölj.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I en ny avhandling lägger Rickard Strandberg, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, grunden för en ny matematisk modell för bröstcancer. Genom att använda data från tillgängliga screeningkohorter inkluderar Rickards arbete tre olika tillämpningar av modellen.
Nyheter
Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Är du doktorand och vill få hjälp att hitta en mentor, eller är du intresserad av att bli mentor till en doktorand?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sedan 2008 får alla nydisputerade svara anonymt på en enkät, exit poll. Svarsbenägenheten är hög, uppåt 80 %, vilket gör detta till ett viktigt och användbart verktyg för utveckling av KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ansökningstiden har förlängts för utlysningen till forskarskolan i allmänmedicin och primärvård 2022 – 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lagen om anställningsskydd (LAS) väntas förändras vilket bl.a. kommer att påverka möjligheten att anställa doktorander med anställningsformen ”doktorand-L”.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Välkommen till Nordocs årliga forskarutbildningskonferens som i år har temat ”Sustainability in Health”. I anslutning till konferensen arrangeras också en digital sommarforskarskola för doktorander.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Depression är ett vanligt och allvarligt psykiskt tillstånd. Det orsakar många olika symtom, som att känna sig hopplös och nere och att tappa intresset för vanliga aktiviteter eller hobbies. För att få diagnosen depression måste symtomen pågå i minst två på varandra följande veckor. I värsta fall kan detta psykiska tillstånd leda till självmord. Depression är vanligt runt om jorden och har stor variation i debutålder, och den förekommer ungefär dubbelt så ofta hos kvinnor än hos män.
Nyheter
Det uppskattas att över 10 % av världens befolkning lever med en psykiatrisk störning, med betydande effekter på bland annat hälsa och ekonomi i alla världens länder.
Nyheter
Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu utlyses platser inom kliniska forskarskolor i allmänmedicin och primärvård, epidemiologi, klinisk behandlingsforskning och molekylärmedicin.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskar-ST kan sökas av doktorander på KI som samtidigt har en anställning som ST-läkare hos vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare

Välkommen till Natalia Stathakarous halvtidsseminarium den 26 januari 2022.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Informatik
Hallå där, Malin Freidle, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Den 11 februari försvarar du din avhandling ”Motor and cognitive abilities in Parkinson’s disease with a brain activity perspective: performance at baseline and the effects of a balance training programe”. Vad handlar den om?
Nyheter
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), som omfattar Crohns sjukdom och ulcerös kolit, är en kronisk inflammatorisk sjukdom i mag- och tarmkanalen. Den högsta förekomsten av IBD ses i västvärlden och den lägsta i utvecklingsländer.
Nyheter
Hallå där, Emilia Schwertner, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS. Den 21 januari försvarar du din avhandling ”Factors associated with behavioral and psychological symptoms of dementia”, vad handlar den om?
Nyheter
Humör- och ångeststörningar är några av de vanligaste sjukdomarna i världen och kan vara dödliga. Lämplig behandling är därför viktig. Antidepressiva medel är förstahandsvalet vid farmakologisk behandling för dessa sjukdomar, med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som den vanligaste typen i västvärlden.
Nyheter
Hallå där, Linn Öijerstedt, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Den 20 januari försvarar du din avhandling ”Biomarkers in frontotemporal dementia : findings from the GENFI study”. Vad handlar den om?
Nyheter
Schizofreni och ätstörningar är komplexa sjukdomar med allvarlig somatisk och psykiatrisk sjuklighet som drabbar 0,4-1 % respektive 9 % av befolkningen. Båda sjukdomarna är till övervägande del genetiskt betingade – 64-81% för schizofreni och 41-83% för ätstörningar. Trots skilda diagnostiska kriterier och få gemensamma symtom har betydande genetiska korrelationer mellan schizofreni och anorexia nervosa identifierats i nya genomiska studier.
Nyheter
Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hallå där, Riccardo Lo Martire, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Den 14 januari försvarar du din avhandling ”Sickness absence among patients with chronic pain in Swedish specialist healthcare”. Vad handlar den om?
Nyheter
Hallå där, Anja Gebhardt, doktorand vid sektionen för omvårdnad. Den 15 december försvarar du din avhandling ”Beyond exhaustion and pain: the intertwinement of health and suffering among women and mothers”. Vad handlar den om?
Nyheter
Njurfunktionen spelar en viktig roll för läkemedelssäkerhet och effektivitet. Eftersom många mediciner utsöndras via njurarna löper patienter med nedsatt njurfunktion en högre risk för toxiska läkemedelsnivåer. Kronisk njursjukdom (CKD) ses som ett ledande folkhälsoproblem över hela världen med en global uppskattad prevalens på över 9 %.
Nyheter
Behörig att söka är de som har påbörjat forskarutbildning mellan ca januari 2021 och april 2022.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Pankreascancer är cancer i bukspottkörteln. Bukspottskörteln är ett organ i buken. Det har två huvudfunktioner: att tillverka enzymer som hjälper matsmältningen samt att producerar hormoner som reglerar våra blodsockernivåer. Pankreascancer är en sjukdom med låg överlevnad som orsakar 400-500 000 dödsfall per år i världen.
Nyheter
Nasofaryngealt karcinom, NPC, är en sällsynt tumörform i huvud och hals och uppkommer i nasopharynx längst bak i näsan. NPC har en särskilt hög förekomst i södra Kina, Sydostasien och Nord- och Östafrika men är sällsynt i resten av världen. Man vet väldigt lite om dess etiologi men tror att genetisk predisposition, miljöfaktorer och infektion med Epstein-Barr-virus (EBV) är inblandade.
Nyheter
Världens befolkning blir allt äldre och Xia Li har studerat detta fenomen ur en molekylärepidemiologisk synvinkel, med fokus på biologiskt åldrande. Eftersom antalet äldre ökar globalt behöver vi en bättre förståelse för hur individuellt åldrande ser ut oberoende av kronologisk ålder. Sådan information kan användas tillsammans med genetiska bedömningar för att möjliggöra precisionsmedicin.
Nyheter
Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I och med att nationella restriktioner nu avvecklas blir det en successiv övergång från en tillfällig pandemisituation till ”det nya normala”, där utgångspunkten är att vi alla är på plats på campus men att de goda erfarenheterna från distansarbete och digitalisering tas till vara.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Elva av de sjuttio forskare vid Karolinska Institutet som tilldelas KID-medel i utlysningen för 2021 är aktiva vid institutionen för medicin i Huddinge - ett stort grattis till alla er!

Nyheter
Kurskatalogen för VT22 är nu öppen för ansökan fram till och med 15 november. Postdoktorer är, liksom tidigare, också välkomna att söka och antas i mån av plats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ordförande i forskarutbildningens kurs- och programkommitté Erika Franzén delar med sig av sina tankar om vad det innebär för KI:s forskarutbildning att nationella pandemirestriktioner avvecklas den 29 september.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Här delar vicerektor för forskarutbildning Robert (Bob) Harris och ordförande i forskarutbildningens kurs- och programkommitté Erika Franzén med sig av sina tankar om vad det innebär för KI:s forskarutbildning att nationella pandemirestriktioner avvecklas den 29 september.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi vill veta mer om Christian Smedberg och hans forskning med anledning av att han fredagen den 24 september disputerar med sin avhandling
Nyheter
Hallå där, Karin Björklund, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Den 15 oktober försvarar du din avhandling ’Students’ workplace learning in primary health care: learning from patients’. Vad handlar den om?
Nyheter
Den 6 september var det start för den nya forskarskolan i hälsovetenskap, FiH, som är en uppföljare till den tidigare forskarskolan i vårdvetenskap.
Nyheter
Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Syftet med det ett-åriga pilotprojektet är att stimulera pedagogisk utveckling inom forskarutbildningskurser. Detta görs genom finansierad tid för pedagogiska ambassadörer samt uppstart av ett pedagogiskt nätverk inom forskarutbildning med stöd från enheten för Undervisning och Lärande (UoL).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08