Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Karolinska Institutet ska vara en motor i att realisera Sveriges potential inom life science. Som ett viktigt led i den strävan har professor Anna Martling utsetts till scientific director life science på KI. Anna Martling har under de senaste tre åren lett KI:s arbete med implementering av precisionsmedicin i vården. Det uppdraget vidgas nu till att omfatta KI:s övergripande arbete inom life science.
Nyheter
Torsdagen den 22 februari delades utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" ut på Svenska Läkaresällskapet. Totalt uppmärksammades 30 medarbetare på KI för lång och oklanderlig tjänst. Under ceremonin uppmärksammades även Gunnar Nilsson och John Skår, mottagare av KI:s Silvermedalj 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskningstema Barn och Kvinnor har flyttat från forskningsbyggnaden BioClinicum till nya lokaler i Biomedicum.
Nyheter
Grattis önskar vi de tre forskare vid institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) som har tilldelats medel inom KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Vi önskar Sophia Brismar Wendel välkommen!

Från 1 mars 2024 är Sophia Brismar Wendel adjungerad lektor i reproduktionssjukdomar och gynekolog hos oss på KI DS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Vi önskar Max Gordon välkommen!

Från 1 mars 2024 är Max Gordon adjungerad lektor i ortopedi hos oss på KI DS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Vi önskar Richard Marsk välkommen!

Från 13 februari 2024 är Richard Marsk anknuten hos oss som docent i kirurgi på KI DS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Amaia Calderón-Larrañaga har tilldelats SFOepi consolidator bridging grant för projektet "Multimorbidity and kidney function in old age: longitudinal trajectories and synergistic effects" ("Multisjuklighet och njurfunktion bland äldre: longitudinell utveckling och synergistiska effekter"). Det beviljade beloppet är 3 600 000 SEK för perioden 2023-2025.
Nyheter
I februari besökte prorektor Martin Bergö Makerere University i Uganda, en långvarig partner till Karolinska Institutet. Som ordförande för Center of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett samarbete mellan de två universiteten, diskuterade han forskning och globala hälsoutmaningar med universitetets ledning samt träffade alumner och andra partners.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Regeringen har fattat beslut om att från och med den 1 februari 2024 utse Sophia Hober till ordförande för KI:s konsistorium. Hon ersätter Göran Stiernstedt som blir ordförande för Karolinska Universitetssjukhusets styrelse.
Nyheter
KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Pohjola-priset är ett av de tre stora medicinska priserna som delas ut i Finland. I år går priset på 20 000 euro till professor Mats Brommels vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) för hans betydande arbete för utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystem i Finland.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik, MMC
Välkommen till en inspirerande diskussion om planetär hälsa, vad händer på KI inom området och hur du kan engagera dig.
Den 7 mars kl 12:15 - 13:00 på Zoom.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Två forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats anslag från PolyBio Research Foundation på sammanlagt 1,85 miljoner dollar (cirka 19 miljoner kronor) för forskningsstudier rörande långtidscovid. Målet är att studierna ska bidra med viktiga insikter som kan främja utveckling av effektivare behandlingar för långtidscovid som fortfarande är en gåta.
Nyheter
KI:s årsredovisning för 2023 lämnades in till regeringen den 22 februari.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
CLINTEC och Heart lab. kommer att flytta labb/personal/PI:s till plan 7 i slutet av vecka 8/början av vecka 9.

BioNuts administration har flyttat till tillfälliga lokaler på plan 8. KI:s rektor och Neos föreståndare kommer också att flytta till tillfälliga platser på plan 8 i slutet av februari. I april, då plan 8 byggts om och MedH:s administrativa personal har flyttat in, kommer en sista flytt att ske.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det ökade skjutvapenvåldet och det förändrade säkerhetsläget i Sverige har fått forskaren Mattias Günther och hans team att lägga om sin forskning. I avsnitt #140 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar han hur man kan minska dödsfallen till följd av allvarliga blödningar - och hur man bäst skyddar sig.
Nyheter
I början av mars väntas den interna utredningen av fryshaveriet i Neo den 22 december vara klar. Prioritet har lagts vid att utreda både direkta och bakomliggande tekniska, organisatoriska eller andra orsaker till haveriet. Det som hände var att den automatiska påfyllningen till kryotankarna av flytande kväve avbröts och att temperaturen i 16 av 19 kryofrysar steg. Detta ledde till att biologiskt forskningsmaterial som förvarades i frysarna och som samlats in under decennier förstördes.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Organisationen Students for Sustainable Development (SSD) drivs av KI-studenter som brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor. Gruppen organiserar allt från seminarier och workshop till klädbytardagar och filmkvällar.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att det finns ett samband mellan en sällsynt och allvarlig form av psoriasisartrit och ett enzym som producerar syreradikaler. Studien, som publicerats i tidskriften EMBO Molecular Medicine, öppnar för nya sätt att bromsa eller stoppa sjukdomsförloppet.
Nyheter
Hösten 2024 startar en ny utbildning som riktar sig till barnmorskor, Barnmorskeutfört spädbarnsstatus. Den ger barnmorskor kompetensen att utföra den grundläggande hälsoundersökningen (s.k. spädbarnsstatus) som görs på alla nyfödda barn. Därmed kan barnmorskan, och inte bara neonatologen, skriva ut nyfödda barn utan riskfaktorer från förlossningen. ”Detta möjliggör effektiviseringsvinster, en sammanhållen vårdkedja och bibehållen patientsäkerhet” säger kursledare Hanna Ulfsdottir.
Nyheter
En ny studie, från Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet, stärker evidensen för att kognitiv beteendeterapi för insomni effektivt kan lindra depression samtidigt som insomniproblemen. Forskarna föreslår att behandlingen ska ges till fler.
Nyheter
Är du student på något av KI:s grundutbildningsprogram och vill delta i en fokusgrupp om din introduktion till KI? Du får en biobiljett som tack för ditt deltagande!
Nyheter
Än en gång har en dator blivit stulen i våra lokaler, därför kommer en påminnelse om att inte släppa in obehöriga personer. Gör felanmälan när en dörr inte går i lås eller om du ser en misstänkt aktivitet. Vi behöver alla hjälpas åt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Simone Tambaro, senior forskningsspecialist vid avdelningen för neurogeriatrik, får cirka 2 miljoner kr (198 319 US dollar) i forskningsbidrag av Alzheimer’s Association.
Nyheter
Unga personer, 15 – 25 år, använder oftare internet i självdestruktivt syfte än befolkningen som helhet. Nu har Mediemyndigheten tagit fram en broschyr om ungas suicidkommunikation på nätet som bygger på en forskningsöversikt som gjorts i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).
Nyheter
Syrgas i hög dos under tryck kan stressa ihjäl gamla immunceller, kvar blir ett yngre, bättre fungerande immunsystem. Det hjälpte vid akut covid, nu testar Anders Kjellberg metoden även mot post-covid.
Nyheter
Våra varma gratulationer till docent Ida Goliath, adjungerad lektor i forskargrupp Lars E. Eriksson vid avdelningen för omvårdnad och utredare vid Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum!
Nyheter
Hallå där Theofanis Tsevis, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik. Den 23 februari försvarar du din avhandling ”Alcohol consumption and cognition”. Vad handlar den om?
Nyheter
Andreas Eklund är ny HR administratör och vikarie för Ellinor Lind under hennes föräldraledighet. Vi passade på att ställa några frågor till Andreas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
ARC, Administration
American Dental Society of Sweden, ADSS, grundades på Grand Hotel i Stockholm den 3 april 1913 som en förening för svenska tandläkare som utbildats i USA. Det var relativt vanligt att man på den tiden åkte över Atlanten för att bli tandläkare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Information till dig på Dentmed som förskriver antibiotika:
Bristen på viss antibiotika har lett till att det behövs göras vissa justeringar i förskrivningen. Alla förskrivare behöver därför hålla sig uppdaterade kring vad som gäller just nu.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Bättre hälsa och mindre stress bland medarbetarna blev resultatet av övergången till hybridarbete på KI:s verksamhetsstöd. Det visar en forskningsstudie som har undersökt effekterna av övergången till flexiblare arbete under covid 19-pandemin. Studien ger värdefulla insikter inför KI:s utveckling av framtidens arbetsplats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Igor Adameyko offers the new course “Development of soft skills and better academic perspectives”, with focus on writing research papers, presenting at conferences, attracting funds, and interpersonal interaction and social aspects in the lab. The target audience are senior PhD students, postdocs and junior PI’s at FyFa.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har gjort spännande upptäckter om Alzheimers sjukdom, en vanlig form av demens som påverkar miljontals människor runt om i världen. I en studie publicerad i Alzheimer’s & Dementia: Alzheimer’s Associations tidskrift, har de utforskat potentialen hos den nya synaptiska PET-markören UCB-J som en viktig tidig diagnostisk biomarkör/verktyg för Alzheimers sjukdom.
Nyheter
Hemsidan ”Föräldrar med adhd” har nyligen lanserats av Riksförbundet Attention. Syftet är att stärka föräldrar med egen adhd-diagnos. Bakom sidan ligger flera års forskning, metodutveckling och samarbeten över organisationsgränserna.
-Det började med att vi på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) fick ett uppdrag av Socialstyrelsen, berättar docent Tatja Hirvikoski.
Nyheter
Institutionen NVS har nu lämnat in återrapporteringen av utbildningsuppdraget 2023 till kommittén för utbildning. Återrapporteringen innefattade frågor inom tio områden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Daniel Ferreira Padilla, senior forskare och docent vid avdelningen för klinisk geriatrik, har fått 1,9 miljoner kronor.
Nyheter
Jubiléum! I år är det 50 år sedan utbildningen för tandläkare flyttade till Flemingsberg. Den 13 juni mellan klockan 14 - 17 firar vi det tillsammans med sommarfest för samtliga medarbetare. Frigör tid i kalendern redan nu - mer information kommer.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
En artikel i The Conversation skriven av en KI-forskare slog rekord i antalet läsare. Docent Karin Modigs artikel om hundraåringars biomarkörer fick närmare 2,4 miljoner läsningar och översattes till flera språk.
Nyheter
Den 15 februari hölls ett digitalt personalmöte för KI:s gemensamma verksamhetsstöd, tidigare universitetsförvaltning. Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen
Nominera till Dimitris N. Chorafas pris för vetenskapligt arbete av mycket hög kvalitet. Du kan nominera en nydisputerad forskare eller doktorand som planerar att disputera 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och Lärarfortbildning AB skrev den 5 februari under ett intentionsavtal om samarbete. Målet är att öka kompetensen kring elever som av skilda skäl, t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inte mår bra eller har svårt att nå utbildningens mål. Syftet är att ge lärare kunskaper och verktyg för att i samverkan med elevhälsan förebygga ohälsa och hinder för inlärning.
Nyheter
Karolinska Institutet är en av 24 parter i AD-RIDDLE, ett samarbetsprojekt som ska öka vårdgivares möjligheter att diagnosticera, förebygga och behandla Alzheimers sjukdom. Projektet, som bland annat stöds av EU:s Innovative Health Initiative (IHI), startade i januari 2024 och kommer att pågå i fem år.
Nyheter
Ge förslag till 2025 års Nobelkonferenser, minisymposier i serien ”Frontiers in Medicine” eller Karolinska Research Lectures i Nobel Forum. Skicka ditt förslag enligt ansökningsformuläret senast den 15 mars 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Eva Åhrén, föreståndare för Hagströmer- biblioteket och verksamhetschef för Medicinens historia och kulturarv, har tilldelats ett projektanslag om fem miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond. Anslaget delas ut till stöd för att tillgängliggöra KI:s akademiska kulturarv för samverkan, forskning och utbildning.
Nyheter
För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med the University of Edinburgh utlyser KIs internationaliseringsnämnd bidrag för labbesök för doktorander och postdoks.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09