Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Upphandlingsprocessen av ett Research Information Management System (RIMS) är nu avslutad och KI har valt leverantör.  
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsledningen, Kommittén för forskning, Kommittén för utbildning på forskarnivå, Kommunikationsavdelningen, Research Support Office, Centralt UF, Strategi 2030 VP
En del av KI:s strategi för informationshantering består av utveckling av IT-system och informationshantering inom utbildningsområdet. Under förra året kartlades befintlig information och systemstöd. I år ska en strategisk handlingsplan för hela utbildningsområdet tas fram - ett arbetet som nu pågår för fullt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Upphandlingsprocessen av ett Research Information Management System (RIMS) är nu framme vid utvärdering av anbud.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Är du intresserad av digitalisering och ser en förbättringspotential gällande våra IT-system inom utbildning? Att utveckla system och informationshantering inom utbildningsområdet på KI är en del av KI:s strategi 2019-2022. Du som är student eller verksam inom området kan hjälpa oss att träffa rätt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I maj drog projektet Clinicum igång. Projektet går ut på att skapa ett gemensamt stöd som kan underlätta för klinisk forskning inom KI och Region Stockholm. Erik Melén som leder projektgruppen, berättar vad som är på gång.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Arbetet med upphandlingen av ett Research Information Management System (RIMS) fortgår. Projektgruppen har sammanställt KI:s behov och krav och ska nu begära in anbud från potentiella leverantörer. Systemet ska skapa ett sammanhållet stöd för att förbättra tillgängligheten, hittbarheten och hanteringen för KI:s forskningsinformation för både interna och externa intressenter. Upphandlingen beräknas vara klar i början av maj 2022 och implementeringen påbörjas så snart som möjligt därefter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 1 maj startade arbetet med Clinicum, ett av de projekt som ingår i KI:s omfattande informationshanteringsprogram. Projektet är ett samverkansprojekt mellan KI och Region Stockholms olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Målet är att skapa ett gemensamt organiserat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tycker du att det är svårt att hitta detaljerad information om KI:s forskning och forskare på webben? I så fall är du troligen inte ensam. Nu pågår ett projekt för att förbättra sökmöjligheter och presentation av forskningsinformation inom ramen KI:s program för informationshantering och Strategi 2030.   
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s strategi för informationshantering togs fram under våren 2019 och är en del av Strategi 2030. Syftet med informationshanteringsstrategin är att skapa konkreta, gemensamma och förankrade vägar framåt för hantering av information och data på Karolinska Institutet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08