Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
På KI kan vi tillsammans reducera risker i vår informationshantering. I april lanserar KI:s funktioner för IT- och informationssäkerhet en webbaserad utbildning där vi under året kommer att få ta del av en serie korta lektioner som skickas ut via e-post.  
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I senaste releasen av Zoom finns flera nya användbara funktioner, några av dem finns listade nedan. Den nya versionen finns tillgänglig för nedladdning i Software center.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Inom IT-avdelningens projekt för datalagring pågår en avveckling av KI:s användning av ownCloud. OneDrive kommer succesivt att ersätta ownCloud. 
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s universitetsdirektör har fattat beslut om att införa en Digitaliseringsportfölj med syfte att modernisera, effektivisera och säkra modellens relevans långsiktigt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Alla KI-medarbetare kommer inom kort att få sina licenser i Microsoft Office 365 uppgraderade från A3 till A5-licens.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från den 8 mars till 14 juni 2022 driftsätter Region Stockholm ett nytt system för autentisering vid nätverksanslutning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (ej Novum). Detta påverkar KI-medarbetare som sitter i de aktuella sjukhusbyggnaderna, se tidplanen nedan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge
Projekt Samordnad IT är ett uppdrag från KI:s ledning som syftar till att få en mer enhetlig och säker IT-miljö på KI. Projektet som startade 2013 innebär att delar av IT-leveransen stegvis flyttas från institutionerna till IT-avdelningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hallå där, Birgitta Lönnerberg, IT-specialist på KI, som utbildar i Teams och Office 365.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fr.o.m. 20 september fungerar inte längre SMS som inloggningsmetod när du använder tvåstegsverifiering / multifaktorautentisering. Du som använder SMS behöver ändra inloggningsmetod.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nya priser för utskrifter och scanning med KI:s utskriftstjänst EduPrint gäller från 1 augusti.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 1 maj startade arbetet med Clinicum, ett av de projekt som ingår i KI:s omfattande informationshanteringsprogram. Projektet är ett samverkansprojekt mellan KI och Region Stockholms olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Målet är att skapa ett gemensamt organiserat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tycker du att det är svårt att hitta detaljerad information om KI:s forskning och forskare på webben? I så fall är du troligen inte ensam. Nu pågår ett projekt för att förbättra sökmöjligheter och presentation av forskningsinformation inom ramen KI:s program för informationshantering och Strategi 2030.   
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s strategi för informationshantering togs fram under våren 2019 och är en del av Strategi 2030. Syftet med informationshanteringsstrategin är att skapa konkreta, gemensamma och förankrade vägar framåt för hantering av information och data på Karolinska Institutet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08