Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Den 15/12 genomförs en förändring vid inloggning med MFA som påverkar dig som använder pushfunktionen i mobilappen Microsoft Authenticator.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 5 december kommer ITA att genomföra vissa förändringar kring behörigheter för externt delade filer i OneDrive/SharePoint/Microsoft 365. Detta påverkar dig som delar filer med externa användare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från och med den 1 januari 2023 kommer klientavgiften för KI-datorer att sänkas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren och sommaren har en ny upphandling av telefonitjänsten genomförts. Telia blev den operatör som även fortsatt kommer att leverera telefoni till oss när vi den 1 februari 2023 går in i ett nytt avtal.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen, Institutet för miljömedicin, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Enheten för toxikologiska vetenskaper, Lärande, Informatik, Management och Etik, INCF, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi, Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Universitetstandvården, Biovetenskaper och näringslära, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Medicin, Huddinge, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Odontologi, Undervisning och lärande, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Medicin, Solna, Molekylär medicin och kirurgi, Global folkhälsa, Onkologi-Patologi, Kvinnors och barns hälsa, Klinisk neurovetenskap, SciLifeLab
Den 1 september öppnar IT-avdelningen upp Campus IT-support i ANA Futuras reception på våning 7. Välkommen att besöka oss under våra drop-in tider för att få hjälp med dina it-relaterade ärenden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Biovetenskaper och näringslära, Medicin, Huddinge, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Odontologi
På KI kan vi tillsammans reducera risker i vår informationshantering. I april lanserar KI:s funktioner för IT- och informationssäkerhet en webbaserad utbildning där vi under året kommer att få ta del av en serie korta lektioner som skickas ut via e-post.  
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I senaste releasen av Zoom finns flera nya användbara funktioner, några av dem finns listade nedan. Den nya versionen finns tillgänglig för nedladdning i Software center.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Inom IT-avdelningens projekt för datalagring pågår en avveckling av KI:s användning av ownCloud. OneDrive kommer succesivt att ersätta ownCloud. 
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Alla KI-medarbetare kommer inom kort att få sina licenser i Microsoft Office 365 uppgraderade från A3 till A5-licens.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 1 maj startade arbetet med Clinicum, ett av de projekt som ingår i KI:s omfattande informationshanteringsprogram. Projektet är ett samverkansprojekt mellan KI och Region Stockholms olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Målet är att skapa ett gemensamt organiserat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tycker du att det är svårt att hitta detaljerad information om KI:s forskning och forskare på webben? I så fall är du troligen inte ensam. Nu pågår ett projekt för att förbättra sökmöjligheter och presentation av forskningsinformation inom ramen KI:s program för informationshantering och Strategi 2030.   
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s strategi för informationshantering togs fram under våren 2019 och är en del av Strategi 2030. Syftet med informationshanteringsstrategin är att skapa konkreta, gemensamma och förankrade vägar framåt för hantering av information och data på Karolinska Institutet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08