Nya coronaviruset

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare medverkat.

Studie avgör debatt om läkemedel för diabetes och/eller hjärtkärlsjukdom
Similar cardiovascular outcomes in patients with diabetes and established or high risk for coronary vascular disease treated with dulaglutide with and without baseline metformin, Ferrannini G et al, European Heart Journal, November 2020.

Tidig behandling med sotagliflozin effektivt för diabetespatienter med hjärtsvikt
Sotagliflozin in Patients with Diabetes and Recent Worsening Heart Failure, Deepak L et al., NEJM, November 2020.

Dopamin reglerar synkronitet i aktiviteten hos striatala nervceller
Polysynaptic inhibition between striatal cholinergic interneurons shapes their network activity patterns in a dopamine-dependent manner, Matthijs C. Dorst, et al, Nature Communications, October 2020.


Fler toppublikationer

KI i media