Anslag, priser och donationer

Tema bröstcancer i tidningen Medicinsk Vetenskap

Toppublikationer i urval 

 

Proteinhalten i moderns diet påverkar avkommans ansiktsutseende via mTORC1-signalering
Chagin, Nature Communications, mars 2024 


Internationell definition av trippelnegativ bröstcancer bör ses över, enligt ny studie
Irma Fredriksson et al, The Lancet Regional Health – Europe, mars 2024

Bättre behandling av barncancer när genetiska orsaker utreds
Bianca Tesi et al, The Lancet Regional Health – Europe, mars 2024

Forskare undersöker orala mikrobers inverkan på patologier och cancerutveckling
Georgios Belibasakis et al, Periodontology 2000, mars 2024

Tvillingstudie visar koppling mellan användning av psykedelika och maniska och psykotiska symptom hos ungdomar
Walter Osika et al, JAMA Psychiatry, mars 2024


Fler toppublikationer

KI i medierna

Vill du vara med i en studie?