Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Kommittén för forskning har beslutat att godkänna ansökan om att inrätta centrum för eliminering av livmoderhalscancer vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Nyheter
Bernard och Barbro Osher donerar 2 100 000 USD (cirka 23 miljoner kronor) till Osher centrum för integrativ hälsa vid Karolinska Institutet. Donationen följer på en tidigare donation år 2005 från samma donatorer.
Nyheter
Fem forskare vid Karolinska Institutet tilldelas 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att bygga upp ett så kallat excellencecentrum för vidare utveckling av cellbaserade cancerbehandlingar. Medlen delas ut under fem år, med potential för ytterligare fem års finansiering efter utvärdering.
Nyheter
Vid KI kan forskningscentrum inrättas för särskilda forskningsområden. För KI-interna och KI-styrda forskningscentrum gäller från den 1 mars i år nya riktlinjer och anvisningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet är nu medlem i Världshälsoorganisationens (WHO:s) nätverk GOARN – Global Outbreak Alert and Response Network. Genom nätverket kan Centrum för hälsokriser bidra med personal och resurser till akuta hälsokriser runt om i världen.
Nyheter
Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin och chef för Kunskapscentrum för global katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, har utnämnts till föreståndare för KI:s nystartade Centrum för hälsokriser – Health Emergency and Pandemic Science Center. Målsättningen är att skapa ett centrum baserat på KI:s kunskap och kapacitet och hitta länkar mellan verksamheter – allt för att stå bättre rustade inför en ny pandemi eller hälsokris.
Nyheter
Dagens forskning genererar allt mer storskalig data vilket gör att efterfrågan på bioinformatik och biostatistik växer. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inrättar därför ett nytt centrum i Campus Flemingsberg som kommer att erbjuda expertis och nätverksmöjligheter för den prekliniska och kliniska forskningsmiljön i området.
Nyheter
Hallå där, Agneta Richter Dahlfors, föreståndare för ett nytt interdisciplinärt forskningscenter med fokus på samhällsnytta, som invigdes den 30 september. Vad är AIMES?
Nyheter
Den 30 september invigs det nya forskningscentret AIMES, vars syfte är att öka interdisciplinär forskning och utbildning. Invigningen hålls i Eva & Georg Klein-salen i Biomedicum eller via Zoom.
Nyheter
Karolinska Institutet är, tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset, först i Sverige med ackrediteringen som Comprehensive Cancer Center av Organisation of European Cancer Institutes (OECI).
Nyheter
Hallå där Knut Lönnroth, professor vid institutionen för global folkhälsa och ansvarig för KI:s nya Centrum för forskning om tuberkulos ... varför startar KI ett TBC-centrum?
Nyheter
Nu startar MedTechLabs, forskningscentrumet som är ett nära samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms läns landsting (SLL). Det första projektet utvecklar teknik som ska hjälpa patienter med till exempel stroke att få bättre diagnos och behandling.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09