Publicerad: 2017-10-10 16:09 | Uppdaterad: 2022-12-29 15:33

Första pilotprojekten igång på nya forskningscentret MedTechLabs

Staffan Holmin. Foto Erik Flyg
Staffan Holmin är verksam vid MedTechLabs. Foto Erik Flyg.

Nu startar MedTechLabs, forskningscentrumet som är ett nära samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms läns landsting (SLL). Det första projektet utvecklar teknik som ska hjälpa patienter med till exempel stroke att få bättre diagnos och behandling.

MedTechLabs ska bedriva avancerad medicinteknisk forskning. Centrumet kommer att ligga i BioClinicum på Karolinska Universitetssjukhuset. Där ska forskare från KI och KTH tillsammans utveckla teknik och metoder som sedan kan komma ut i vården.

Redan nu startar ett pilotprojekt som leds av Staffan Holmin, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI samt överläkare och FoU-ansvarig vid funktionsområde neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, tillsammans med Mats Danielsson, professor vid Medicinsk bildfysik, KTH. De två är också initiativtagare till centret tillsammans med Jan Andersson, direktör för forskning och innovation vid SLL.

I pilotprojektet utvecklas teknik som kan användas för att diagnosticera och behandla hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive stroke, och cancer. Spectral CT är en avancerad röntgenmetod med hög bildupplösning och en helt ny funktionalitet som gör att diagnos och behandling blir säkrare. Endovaskulär teknik används för att med vägledning av röntgen navigera inuti kroppens kärl för att till exempel dra ut blodproppar. Det går också att ta prover och injicera eller deponera läkemedel lokalt i svåråtkomliga organ.

– Medicinteknik har stor påverkan på utfallet för patienterna. Många har räddats tillbaka till livet med teknikens hjälp, säger Staffan Holmin.

Där avancerad teknik och patientens behov möts

MedTechLabs ska se till de stora patientgruppernas behov, men själva utgångspunkten är de tekniska innovationerna, enligt Staffan Holmin.

– Det blir en matchning mellan avancerad teknik och vårdens behov, säger han.

Staffan Holmin har sedan flera år ett samarbete med KTH.

– Ingenjörer tänker på ett annat sätt och kan lösa saker som jag inte trodde var möjliga på ett strukturerat sätt. Överhuvudtaget är det bra att samla personer med olika kompetens.

Totalt ska cirka tolv personer arbeta i pilotprojektet. Framstående forskare på väg att etablera sig kommer att rekryteras i Sverige och internationellt.

MedTechLabs ska också utbilda hälso- och sjukvårdspersonal, för att de sedan ska kunna börja använda metoderna i vården.

Närhet till vården essentiell

Det var mycket viktigt att centrumet skulle finnas just vid sjukhuset, säger Staffan Holmin.

– Vi ville ha ett testlabb för ny medicinteknik i patientsäker miljö, där vi har tillgång till allt från narkospersonal till intensivvård.

Från SLL:s sida är satsningen på MedTechLabs till stor del sprungen just ur behovet av att kunna testa medicintekniska innovationer på ett säkert sätt.

– För läkemedel och vaccin har vi haft motsvarade tester i många årtionden. Nu får vi som första facilitet i Europa möjlighet att på liknande sätt utvärdera hur pass säker medicinteknik är, så kallade fas ett prövningar, innan vi går vidare med att utvärdera dess medicinska effekt. Dessutom får vi bättre dokumentation av hela utvecklingsprocessen, säger Jan Andersson.

Den främsta anledningen till att KI har engagerat sig i MedTechLabs är den snabba utvecklingen inom medicinteknik, säger Anders Gustafsson, forskningsdekan vid KI.

– Medicinteknik blir allt viktigare och vi på KI har inte någon riktigt bra organisation för det. Det ligger också ett värde i att öka samarbetet med KTH och det är förstås inte fel att landstinget bidrar ekonomiskt. Både vården och forskningen blir mer teknisk så detta är en uppenbar win-win-situation, säger Anders Gustafsson.

Vilket är KI:s mål med MedTechLabs på sikt?

– Vi hoppas kunna öka överlevnaden och livskvaliteten för patienterna. Samarbetet kommer att leda till ny och intressant forskning. Framstående kliniska forskningscentrum runt om i världen, som John Hopkins och Mayo, arbetar på liknande sätt och producerar bra forskning som snabbt kommer ut till patienterna.

Flera projekt ska starta

  • Planerad inflyttning på BioClinicum blir under 2018 – 2019. Fram till dess drivs pilotprojektet i lokaler på KTH och på Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Ytterligare projekt ska sättas igång under de första fyra åren. Efter fyra år utvärderas verksamheten.
  • Det kommer även att hållas symposier och seminarier på MedTechLabs.
  • KTH kommer att vara MedTechLabs huvudman. Det finns en styrgrupp med fyra ledamöter från landstinget och två var från KI och KTH.
  • Verksamheten finansieras av de tre parterna.

Text: Ann Patmalnieks
Foto: Erik Flyg