Publicerad: 2022-04-11 15:05 | Uppdaterad: 2022-04-14 11:58

Centrum för hälsokriser blir medlem i GOARN

Collaboration
Collaboration Foto: Kseniya Hartvigsson

Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet är nu medlem i Världshälsoorganisationens (WHO:s) nätverk GOARN – Global Outbreak Alert and Response Network. Genom nätverket kan Centrum för hälsokriser bidra med personal och resurser till akuta hälsokriser runt om i världen.

GOARN-nätverket och KI

GOARN samlar fler än 250 institutioner och organisationer över hela världen, för att tillsammans kunna agera på akuta folkhälsohot och hälsokriser. Till exempel är Läkare utan Gränser, Johns Hopkins University, det afrikanska smittskyddsinstitutet (African CDC), och många fler etablerade organisationer redan medlemmar. Nätverkets syfte är att övervaka och tillhandahålla teknisk expertis vid akuta hälsohot – tidigare insatser har gjorts vid ebola, SARS och nu senast så klart covid-19. Målsättningen är att tillsammans kunna ge snabbt och effektivt stöd för att förhindra och kontrollera utbrott av smittsamma sjukdomar och stödja i andra typer av kriser inom hälso- och sjukvård. Nätverket agerar efter förfrågningar, och driver och koordinerar då olika typer av stödåtgärder och aktiviteter.

”Centrum för hälsokriser och KI vill bidra med att utbilda nästa generations experter för att kunna svara upp mot behov både i vårt närområde och globalt, vid t.ex. utbrott av olika patogener som virus, bakterier etc.”, säger Anna Zorzet, strategisk processledare på Centrum för hälsokriser. För att kunna skicka experter behöver också specialanpassade kurser tas fram och praktiska övningar genomföras, något som de som arbetar med Centrum för hälsokriser har stor erfarenhet inom, både vad det gäller t.ex. katastrofmedicin men även inom pandemier som covid-19.

Internationellt samarbete och möjligheter

Anna Zorzet understryker också vikten av kompetensutbyte och nätverkande, som medlemskapet i GOARN möjliggör: ”Det är av yttersta vikt att vi ständigt håller oss uppdaterade och är en del av den internationella responsmekanismen när det gäller hälsokriser. På KI besitter vi stor kompentens som genom den här typen av nätverk kan komma det globala samhället till godo”.

Centrumets föreståndare Johan von Schreeb som nu är utlånad till WHO i Ukraina, har tidigare genomfört uppdrag med GOARN. ”Att centrumet nu är medlem i GOARN är en ypperlig möjlighet för KI att bidra med expertis och att bygga nya förmågor som i framtiden snabbt kan bistå inte bara GOARN-nätverket utan även snabbt bidra i Sverige med expertis inom utbrottsutredning och andra områden”, säger han.

Vill du veta mer om GOARN och deras arbete, besök deras hemsida. Om du är intresserad av att veta mer om Centrum för hälsokrisers arbete och vad du kan bidra med, besök vår webbsida på KI:s hemsida eller mejla oss på healthcrises@ki.se.