Publicerad: 2021-03-15 09:00 | Uppdaterad: 2021-03-15 09:52

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset etablerar nytt centrum för bioinformatik och biostatistik vid Campus Flemingsberg

Fasaden på Alfred Nobels allé 8.
Alfred Nobels allé, Campus Flemingsberg. Foto: Erik Cronberg

Dagens forskning genererar allt mer storskalig data vilket gör att efterfrågan på bioinformatik och biostatistik växer. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inrättar därför ett nytt centrum i Campus Flemingsberg som kommer att erbjuda expertis och nätverksmöjligheter för den prekliniska och kliniska forskningsmiljön i området.

Dagens forskning genererar allt mer storskalig data vilket gör att efterfrågan på bioinformatik och biostatistik växer. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inrättar därför ett nytt centrum i Campus Flemingsberg som kommer att erbjuda expertis och nätverksmöjligheter för den prekliniska och kliniska forskningsmiljön i området.

Dekanen för KI Syd har utsett Carsten Daub, docent vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, till tillförordnad föreståndare för Centrum för bioinformatik och biostatistik (CBB). Han kommer tillsammans med Hannes Hagström, docent vid Institutionen för medicin och biträdande överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att upprätta en långsiktig plan för både centret och det regionala samarbetet. 

Inledningsvis är centrets syfte att samordna befintlig kompetens och infrastruktur och fungera som ett kunskapsnav inom bioinformatik och biostatistik för forskargrupper i området.

"Genom att samla expertis under ett och samma tak kan vi ta tillvara på den goda kunskap som redan finns bland forskarna och se till att den används på bästa sätt. Centret kommer också att öka kontaktytorna mellan forskargrupperna och skapa bättre förutsättningar för nätverkande", förklarar Carsten Daub. 

Några av centrets framtida tjänster inkluderar mentorskap för forskare i början av sin karriär (doktorander och postdoktorer), stöd vid projektplanering och bidragsansökan, samt seminarier och diskussionsgrupper kring bioinformatik och biostatistiska metoder och dess tillämpning på biomedicinsk data.

Erfarna bioinformatiker och biostatistiker sökes

Under 2021 kommer en styrelse att inrättas där ledamöterna kommer från olika KI-institutioner vid Campus Flemingsberg och enheter på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Men just nu ligger störst fokus på att hitta medarbetare till centret.  

"Vi letar efter erfarna bioinformatiker och biostatistiker som på deltid vill vara med och bygga upp CBB tillsammans med oss. Intresseanmälan är öppen och vi ser fram emot att svara på frågor och diskutera centrets fortsatta planering", säger Hannes Hagström.

Kontakt

Carsten Daub Senior Forskare
+46852481224