Publicerad: 2023-06-26 07:50 | Uppdaterad: 2023-06-26 08:39

30 miljoner till nytt excellencecentrum vid KI

Illustration av en hand som ger et mynt till en annan hand som håller i en glödlampa.
Foto: Pixabay

Fem forskare vid Karolinska Institutet tilldelas 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att bygga upp ett så kallat excellencecentrum för vidare utveckling av cellbaserade cancerbehandlingar. Medlen delas ut under fem år, med potential för ytterligare fem års finansiering efter utvärdering.

– Med den här utlysningen kan vi erbjuda långsiktig finansiering av nyskapande idéer som kan ge banbrytande forskningsresultat, skriver Vetenskapsrådet i ett pressmeddelande.

Porträtt av Yenan Bryceson iklädd vit rock.
Yenan Bryceson. Foto: Ulf Sirborn

Professor Yenan Bryceson vid institutionen för medicin, Huddinge kommer att leda uppbyggnaden av centrumet som kommer att heta Centrum för Cellulär Cancerterapi (C3T). Forskarna Carmen Gerlach och Isabelle Magalhaes samt professorerna Stephan Mielke och Michael Uhlin ingår i centrumbildningen.

– Det känns fantastiskt att få möjlighet att bygga en translationell verksamhet på basis av starka band mellan basalvetenskapliga och kliniska forskare. Vår förhoppning är att använda vår förståelse av mördarceller till att utveckla bättre terapier mot solida tumörer, säger Yenan Bryceson.

Fokus på modifierade mördarceller

Mördarceller, särskilda T-celler och NK-celler, är vita blodkroppar som ingår immunsystemet och kan känna igen virusinfekterade celler så väl som cancerceller. Cellterapier där modifierade mördarceller direkt attackerar cancerceller har lett till stora genomslag för vissa typer av cancerbehandlingar som till exempel leukemier och lymfom.  Det behövs dock mer utveckling innan behandlingsformerna kan användas effektivt mot alla cancerformer, något som kräver täta samarbeten mellan forskare inom olika discipliner.

Stephan Mielke. Foto: Creo Media Group

– Vårt mål är att skapa ett vibrerande multidisciplinärt centrum med expertkunskap från basal immunologi rörande vita blodkroppar såsom T- och NK-celler till klinisk framställning och behandling med modifierade celler. Denna miljö kommer möjliggöra ytterligare utveckling av cellbaserade behandlingar mot cancer, säger professor Stephan Mielke, som är medlem i verksamhetsstyrelsen för Karolinska Comprehensive Cancer Center (KCCC).

Stödet från Vetenskapsrådet kommer bland annat att användas till att rekrytera unga gruppledare samt arrangera kurser och workshops. Därutöver kommer man att etablera ett besöksprogram för internationellt ledande forskare för att främja innovation och vetenskaplig diskussion. 

Om Vetenskapsrådets satsning på excellencecenter

Excellencecenter är långsiktiga centrumbildningar där forskare från olika discipliner bedriver forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett tema. Uppdraget kommer från den svenska regeringen. I den senaste utlysningen beviljas 15 av 124 ansökningar på totalt nio lärosäten i Sverige.