Publicerad: 2022-02-24 15:21 | Uppdaterad: 2022-03-02 18:06

Johan von Schreeb blir föreståndare för KI:s Centrum för hälsokriser

Genrebild på ansiktsmask med världskarta och porträtt på Johan von Schreeb.
Johan von Schreeb blir föreståndare för KI:s Centrum för hälsokriser Foto: Getty Images,Andreas Andersson

Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin och chef för Kunskapscentrum för global katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, har utnämnts till föreståndare för KI:s nystartade Centrum för hälsokriser – Health Emergency and Pandemic Science Center. Målsättningen är att skapa ett centrum baserat på KI:s kunskap och kapacitet och hitta länkar mellan verksamheter – allt för att stå bättre rustade inför en ny pandemi eller hälsokris.

Hur ska Centrum för hälsokriser arbeta?

– Vi samlar kompetens, vi är lite ”match-maker”, en katalysator för processer, säger Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin vid institutionen för global folkhälsa vid KI. Tanken är att centrumet ska agera som en länk mellan KI:s olika forskargrupper, individuella forskare och verksamheter, och omvärlden.

Att arbeta på ett sätt så att man kan stötta både regionalt, nationellt och globalt, så beskriver Johan von Schreeb tillvägagångssättet:

– Vi har sett under covid-19-pandemin att KI har massvis med kompetens, med laboratorium som har ställt om, med utbildningar och så vidare. Så att få i gång KI snabbt när det händer något och att det internt finns en organisation, det är viktigt.

– Ett tydligt exempel på hur vår kompetens snabbt kan mobiliseras och användas internationellt, är de masskadeövningar vi har tagit fram och genomfört i Irak, Jemen och östra Ukraina. Vi har nu en akut förfrågan från WHO att genomföra masskadeövningar på sjukhus runt om i Ukraina. Den rådande situationen gör sådana övningar extremt relevanta och vi inväntar i nuläget mer information från våra partner i Ukraina, säger Johan von Schreeb.

Han betonar också vikten av att skapa samarbeten med andra universitet och aktörer för att säkerställa tvärvetenskapliga arbetssätt och interdisciplinär kompetens.

Varför är den här satsningen viktig?

– KI har en samhällsbärande roll och det tror jag måste lyftas mer än någonsin nu. Att kunna kliva in och ta en del av det gemensamma ansvaret som vi har för att hantera kriser och svåra situationer, det är en viktig funktion. I en fragmenterad tid, då många tänker ”jag”, är det viktigt att tänka på gemenskap och att länka samman kunskap och kompetens. Det är viktigare med ”vi, vi, vi”-tanken, tänker jag. Då kan KI gå in som ett ”vi” med forskning och utbildning.

Dessutom blir detta en resurs för samhällsfunktioner på alla nivåer att få tillgång till forskning och forskare, menar han, och samtidigt ger det KI:s forskare en möjlighet att utveckla kompentens kring att arbeta närmare samhällsfunktioner och politiska beslutsfattare, och stötta dem.

Hur ser du på din roll?

– Det är hedersamt och spännande att få det här uppdraget. Jag hoppas kunna bidra med min långa erfarenhet av att arbeta med de här frågorna, och med ett stort nationellt och internationellt nätverk.

Johan von Schreeb är även chef för Kunskapscentrum för global katastrofmedicin på KI, som i tjugo år har arbetat med frågor som rör kriser och katastrofer, och där finns upparbetade rutiner och utbildningar som han hoppas att även Centrum för Hälsokriser ska dra nytta av.

– Min erfarenhet som en ”doer”, att vistas ute i verkligheten, det tar jag med mig in i det här arbetet, säger Johan von Schreeb.