Publicerad: 2020-04-06 15:04 | Uppdaterad: 2021-05-20 19:16

Först i Sverige att ackrediteras som Comprehensive Cancer Center av OECI

Professor Jonas Bergh. Foto: Ulf Sirborn

Karolinska Institutet är, tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset, först i Sverige med ackrediteringen som Comprehensive Cancer Center av Organisation of European Cancer Institutes (OECI).

Detta är en kvalitetsstämpel som visar att vår verksamhet inom cancerforskning, utbildning och vård håller samma nivå som de bästa centren i Europa. Det är även ett sätt att se till att vår verksamhet överensstämmer med vad som görs i andra länder med större befolkningsmängder, säger Jonas Bergh, professor vid institutionen för onkologi-patologi och director Cancer Research KI vid Karolinska Institutet samt överläkare vid cancertemat, Karolinska universitetssjukhuset.

Ackrediteringen betyder att KI tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset når högsta kvalitet inom allt från bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering till forskning, undervisning och utbildning.

Helhetsansvar

Den innebär också ett helhetsansvar för den teambaserade vården och en integrering av vård och behandling, forskning, innovation, undervisning och utbildning inom cancervården.

Endast nitton andra liknande institutioner i Europa uppfyller samma högt ställda kvalitetskrav som krävs för att kallas Comprehensive Cancer Center av OECI.

– Detta stimulerar till en mer utbredd samverkan som ger oss mer kunskap inom cancerområdet. Målet är att skapa en struktur som syftar till en så god och evidensbaserad vård, forskning och utbildning som möjligt. Vi stärker våra möjligheter att skapa en forskningsbejakande miljö där man vet att dagens forskning är morgondagens rutinsjukvård, säger professor Jonas Bergh. 

Ackrediteringsprocessen

Det omfattande arbetet för att nå ackrediteringen Comprehensive Cancer Center inleddes redan 2017. Under hösten 2019 besöktes verksamheterna av ett team på sex personer från OECI som bland annat genomförde intervjuer med ledningar och personal.

Ackrediteringsprogrammet Comprehensive Cancer Centre har funnits sedan 2008 inom OECI. Övriga center finns i Belgien, Finland, Frankrike, Ungern, Italien, Norge, Portugal, Nederländerna och Storbritannien.