Publicerad: 2023-12-11 11:20 | Uppdaterad: 2023-12-11 11:21

Nytt centrum vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Kommittén för forskning har beslutat att godkänna ansökan om att inrätta centrum för eliminering av livmoderhalscancer vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Portrait of Joakim Dillner.
Professor Joakim Dillner. Foto: Ulf Sirborn

Livmoderhalscancer är en av de få cancerformer som är möjlig att förebygga helt. All världens länder har kommit överens om att ha utrotning av livmoderhalscancer som ett prioriterat hälsomål och Sverige har ett av världens mest ambitiösa mål: sjukdomen ska vara utrotad till 2027. 

Det nationella utrotningsprojektet engagerar alla Sveriges regioner och samordnas från centrum för cervixcancereliminering som är en integrerad verksamhet vid CLINTEC och Karolinska Universitetssjukhuset. Huvudsakliga finansiärer är ett statsanslag, Region Stockholm, Cancerfonden och Vetenskapsrådet. 

Utrotningen optimeras genom att kontinuerligt förbättra kunskapsbasen om humant papillomvirus (HPV) och effekterna av olika möjliga förebyggande åtgärder, i synnerhet screening och vaccination. 

Verksamheten omfattar i synnerhet expertis inom epidemiologi och biostatistik, virologi och infektionsepidemiologi, programmering och AI, storskalig molekylär screening inklusive internationell referenslaboratoriefunktion för HPV samt utvärdering av hälso- och sjukvård med hjälp av det nationella kvalitetsregister för cervixcancerprevention, NKCx som enheten ansvarar för. 

Kontakt

Joakim Dillner Professor/Fou-Chef